Nora Johnstone

Aloitin Interalla maaliskuussa 2022 hallinnon assistenttina. Kesällä 2021 valmistuin Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta Johdon assistenttityön koulutusohjelmasta. Ennen Interaa olen työskennellyt mm. palvelupäällikkönä, toimistoassistenttina ja palkanlaskennan harjoittelijana. Erityisesti monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä minulle on ehtinyt kertyä vankka kokemus vuosien varrella. Assistentin työ on palkitsevaa, hauskaa ja vaihtelevaa. Monipuoliset työtehtävät pitävät päivät kiinnostavina ja innostavina. Työssäni parasta on se, että pääsen käyttämään organisointitaitojani ja tekemään työpaikan arjesta sujuvaa.

HögforsGST

HögforsGST on kotimainen korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys ja Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja, jonka tehtävänä on vähentää kiinteistöjen energiahävikkiä ja samalla pienentää tehokkaasti elämisen kustannuksia sekä lämmityksestä ja jäähdytyksestä koituvia kasvihuonekaasupäästöjä. Energiatehokkaille ja älykkäille lämmitys- ja jäähdytysratkaisuille on kasvava tarve, sillä valtaosa kiinteistöissä käytettävästä energiasta kuluu lämmitykseen, joka on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja samalla yksi suurimmista menoeristä.

Intera Partners liittyi keväällä 2022 yhtiön uudeksi omistajakumppaniksi energiamurroksen aikana, jolloin energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin kenties koskaan. Tavoitteena on yhdessä nykyjohdon ja avainhenkilöiden kanssa vauhdittaa entisestään yhtiön kasvua ja erityisesti älykkäiden lämmitysjärjestelmien sekä hybridiratkaisujen kehitystä. Yhtenä yhtiön tavoitteena on myös saada entistä suurempi jalansija kansainvälisiltä markkinoilta, josta valtaosa sen liikevaihdosta jo nyt tulee.

Kiinteistönomistajia, isännöitsijöitä, energiayhtiöitä, LVI-suunnittelijoita ja urakoitsijoita palveleva HögforsGST valmistaa kaikki tuotteensa tehtaallaan Leppävirralla, missä myös yhtiön pääkonttori sijaitsee. Yhtiö mahdollistaa modernien järjestelmiensä käyttöönoton niin energiaremonttia kaipaavissa kuin uusissa rakennuksissa, ja jokainen ratkaisu mitoitetaan kiinteistökohtaisesti. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. ​Vuonna 2021 yhtiö työllisti yhteensä 140 henkeä, joista yli sata Leppäviralla, ja sen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa.

Niklas Lindbäck

Aloitin Interalla maaliskuussa 2022. Tätä ennen työskentelin liikkeenjohdon konsulttina Boston Consulting Groupilla (BCG) noin kolme vuotta, keskittyen pääasiassa pääomasijoitusalaan sekä strategiaprojekteihin. Omaan myös aiempaa työkokemusta investointipankkialalta. Pääomasijoittamisessa minua kiinnostaa ennen kaikkea uusien menestystarinoiden tunnistaminen ja kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa.

Intera invests in HögforsGST, a Finnish heating and cooling solution supplier

As a result of the arrangement, Intera becomes a new partner and shareholder in the company developing solutions to help improve the energy efficiency in properties.

HögforsGST is a Finnish company located in Leppävirta that specialises in the development, manufacture, sale and marketing of high-quality heating and cooling systems and is the leading heating substations supplier in the Nordic countries. The company’s objective is to reduce energy losses in properties while efficiently bringing down living costs and greenhouse gas emissions derived from heating and cooling.

Intera recognized HögforsGST’s expertise and capability to operate within a market that is currently in great transition from the viewpoint of individual property owners as well as the whole heating system.

”Solutions related to energy conservation are more topical than perhaps ever before. Heating and cooling are one of the greatest expenditures related to properties. The rising energy prices will increasingly add to the need to keep living costs under control. Meanwhile, we also need new solutions to combat climate change. HögforsGST helps to bring costs down as well as build a more sustainable world—this is a combination of aspirations we are happy to support,” states Tuomas Sarkola, partner in Intera.

HögforsGST’s high-quality heating solutions improve the energy efficiency in properties – by saving energy the company helps to reduce greenhouse gas emissions. In addition, the company’s hybrid solutions enable the possibility to utilize different renewable energy sources—such as waste heat—in the heating and cooling of properties.

Intera wishes to offer HögforsGST more opportunities to increase investments in product development and— together with the management and key personnel—to take the company to the next level both in Finland and internationally.

”For decades, we have developed solutions to reduce energy losses and are deeply pleased to join forces with our new partner Intera to step up our growth and product development. Together with Intera we can further develop our solutions to match the needs for sustainable energy consumption while taking the whole heating sector towards a more sustainable future,” says Antti Hartman, CEO of HögforsGST.

Other shareholders in the company are HögforsGST’s key personnel that will continue as shareholders and employees in the company. The arrangement has no effect on HögforsGST’s current customer agreements or personnel.

 

More information:

Tuomas Sarkola
partner, Intera Partners
tuomas.sarkola@interapartners.fi
+358 40 845 6493

Antti Hartman
CEO, HögforsGST
antti.hartman@hogforsgst.com
+358 400 738 325

 

Intera is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalization. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 10 portfolio companies with a combined revenue of EUR 900 million and 11,000 employees.

HögforsGST is a Finnish company that specialises in the manufacture, sale and marketing of high-quality heating and cooling systems. We are the leading supplier of heat substations in the Nordic countries, and our modern Fiksu- and HybridHEAT -heating solutions reduce both emissions and costs caused by heating. We manufacture all our products in our factory, which is located in Leppävirta along with our company headquarters. We have a comprehensive sales network throughout Finland and subsidiaries in Sweden and Norway. HögforsGST employs 140 people and has an annual turnover of approximately EUR 30 million, which largely consists of exports.

Intera sijoittaa suomalaiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmätoimittajaan HögforsGST:hen

Järjestelyn myötä Interasta tulee omistajakumppani yhtiössä, jonka ratkaisut auttavat kiinteistöjä parantamaan energiatehokkuuttaan.

HögforsGST on kotimainen Leppävirralla toimiva korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys ja Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja. HögforsGST:n tehtävä on vähentää kiinteistöjen energiahävikkiä ja samalla pienentää tehokkaasti elämisen kustannuksia sekä lämmityksestä ja jäähdytyksestä koituvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Intera tunnisti HögforsGST:n asiantuntemuksen ja osaamisen toimia markkinassa, joka on suurten muutosten keskellä niin yksittäisten kiinteistönomistajien kuin koko lämpöjärjestelmän näkökulmasta.

”Energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin ehkä koskaan. Lämmitys ja jäähdytys ovat kiinteistöjen yksi suurimmista menoeristä. Energian hinnannousu lisää entisestään tarvetta pitää asumisen kustannuksia kurissa ja samalla uusia ratkaisuja tarvitaan myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. HögforsGST auttaa sekä pienentämään kustannuksia että rakentamaan kestävämpää maailmaa, tällaiseen yhdistelmään on ilo lähteä mukaan”, Interan osakas Tuomas Sarkola sanoo.

HögforsGST:n laadukkaat lämmitysjärjestelmät parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta – säästämällä energiaa pienennetään myös kasvihuonekaasupäästöjä. Hybridijärjestelmät puolestaan edistävät mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia uusiutuvan energian lähteitä kuten hukkalämpöä kiinteistöjen lämmityksessä ja jäädytyksessä.

Intera haluaa tarjota HögforsGST:lle mahdollisuuksia lisätä investointeja tuotekehitykseen sekä yhteistyössä nykyjohdon ja avainhenkilöiden kanssa auttaa yhtiötä kehittymään seuraavalle tasolle niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Me olemme kehittäneet ratkaisuja energiahävikin vähentämiseen jo vuosikymmeniä ja olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme nyt Interan kumppaniksi lisäämään panostuksia kasvuumme ja tuotekehitykseemme. Yhdessä Interan kanssa voimme kehittää ratkaisuistamme entistä parempia vastaamaan kestävän energiankulutuksen tarpeisiin. Samalla viemme koko lämpöalaa eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta”, HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman sanoo.

Yhtiön muita omistajia ovat sen avainhenkilöt, jotka myös jatkavat työtään yhtiön palveluksessa. Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta HögforsGST:n olemassa oleviin asiakassopimuksiin tai nykyiseen henkilöstöön.

 

Lisätietoja:

Tuomas Sarkola
osakas, Intera Partners
tuomas.sarkola@interapartners.fi
+358 40 845 6493

Antti Hartman
toimitusjohtaja, HögforsGST
antti.hartman@hogforsgst.com
+358 400 738 325

 

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 10 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 11 000 henkilöä.

HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Olemme Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja, jonka kehittämät modernit Fiksu- ja HybridHEAT-lämmitysratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa Leppävirran tehtaallamme, missä myös pääkonttorimme sijaitsee. Yrityksellämme on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. Työllistämme yhteensä 140 alan ammattilaista ja merkittävä osuus 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.

Pii Raulo

Aloitin Intera Partnersilla tammikuussa 2022 Operating Partnerina. Painopistealueitani ovat avainhenkilöiden tunnistaminen, vastuullisten toimintamallien ja yritysidentiteetin rakentaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Pisin työhistoriani on listayhtiö YIT:ltä, missä toimin useissa vaativissa HR:ään, muutosjohtamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyvistä rooleissa. Viimeiset kymmenen vuotta toimin konsernin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Henkilöstö-, työterveys- ja turvallisuustoimintojen lisäksi vastasin myös mm. Caverionin jakautumisessa ja YIT/Lemminkäisen sulautumisessa HR-prosesseista. Sydäntäni lähellä on erityisesti yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen. Aiemmin olen työskennellyt mm. McKinseyllä ja Accenturella (ex. Andersen Consulting).

Yrityksen identiteetti, vastuullisuus ja henkilöstöasiat ovat tärkeitä minkä tahansa yhtiön menestykselle. Interassa minulla on mahtava tilaisuus työskennellä näiden asioiden parissa hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen. Nautin auttaessani sekä ihmisiä että yrityksiä kehittymään ja kasvamaan.

Intera Partners vahvistaa henkilöstöjohtamisen osaamistaan – Pii Raulo Operating Partneriksi

Intera Partners haluaa tukea portfolioyhtiöidensä kasvua ja kansainvälistymistä entistä vahvemmin henkilöstöjohtamiseen liittyvällä osaamisella. Tavoitetta tukeakseen Intera on nimittänyt 18.1.2022 alkaen Operating Partneriksi Pii Raulon.

Pii siirtyy Interalle YIT:n henkilöstöjohtajan ja johtoryhmän jäsenen paikalta. Hänellä on laaja kokemus henkilöstöasioiden johtamisesta vaativissa muutostilanteissa sekä yritysjärjestelyistä, avainhenkilörekrytoinneista, henkilöstön kehittämisestä ja terveys- ja turvallisuusasioista. Ennen YIT:tä Pii työskenteli McKinseyllä.

”Näemme Interassa aitiopaikalta, kuinka tärkeää kasvuyhtiöissä on varhaisesta vaiheesta alkaen avainhenkilöiden tunnistaminen, vastuullisten toimintamallien ja yhtiöiden identiteetin rakentaminen sekä osaamisen kehittäminen. Pii on arvokas lisä tiimiimme, sillä hänellä on näistä asioista pitkä kokemus. Uskomme, että Pii pystyy nopeasti soveltamaan osaamistaan meillä ja siten vahvistaa entisestään kykyämme tukea yritystemme kasvua”, Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen sanoo.

 

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 12 000 henkilöä.

Intera Partners to strengthen its competence in HR – Pii Raulo appointed as Operating Partner

Intera Partners aims to complement the support it offers for the growth and internationalization of its portfolio companies. To support this goal Intera strengthens its competence in Human Resources through the appointment of Pii Raulo as Operating Partner as of January 18, 2022.

Pii joins Intera from YIT where she acted as Executive Vice President, HR and was member of the Management Team. She has extensive experience in managing HR in demanding change and M&A situations as well as from key people recruiting, human resource development and health and safety issues. Prior to YIT, Pii worked at McKinsey.

“At Intera, we see daily how important it is for growth companies already from an early stage to be able to identify key people, build sustainable operating models and corporate identity as well as to develop competences. Pii is a valuable addition to our team as she has vast experience in these matters. We believe that Pii will be able to quickly apply her expertise and further strengthen our ability to support the growth of our companies”, Jokke Paananen, Managing Partner at Intera Partners, says.

 

Intera is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalization. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 11 portfolio companies with a combined revenue of EUR 1.1 billion and 12,000 employees.

Interan omistama Stella Care Oy myy Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy on kodinhoitopalveluihin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja se on noussut yhdeksi alan johtavista toimijoista kotihoidossa ja henkilökohtaisessa avustamisessa.

Vaativiin terveydenhuollon liikkuviin palveluihin erikoistunut, suomalaisomisteinen 9Lives ostaa Stella Kotipalvelut Oy:n koko osakekannan ja yhtiöiden toiminnot yhdistetään täysimittaisesti vuoden 2022 aikana. Kaupan myötä Intera Fund II Ky:n omistamaan Stella Careen ei jää enää operatiivista liiketoimintaa, sillä yhtiö oli jo aiemmin irtautunut muista liiketoiminnoistaan.

Stella Kotipalvelut syntyi vuonna 2014, kun Interan johdolla terveyspalveluja tarjoavan Doctagon Oy:n kotiin tuotettavat palvelut sekä kotisiivouspalveluyhtiö Kodinavux Oy yhdistyivät Stella Kotipalvelut Oy:ksi. Yhtiön tavoitteena oli nousta kotipalveluiden suunnannäyttäjäksi ja edelläkävijäksi. Stella Kotipalveluiden tarina on jatkunut asiakaslähtöisenä kasvuna yritysostojen ja vahvan orgaanisen kasvun myötä. Nykyään Stella työllistää noin 1600 terveydenhoidon ja henkilökohtaisen avun ammattilaista, jotka siirtyvät 9Livesin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

www.stella.fi

 

Lehdistötiedote 20.12.2021

 

 

 

 

Intera-owned Stella Care Oy sells Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy is a company specialized in home care services, with a turnover of EUR 24 million in 2020. The company’s business has grown strongly over the last years, and it has become one of the industry’s leading players in home care and personal assistance.

Finnish-owned 9Lives, which specializes in demanding mobile healthcare services, will acquire all shares of Stella Kotipalvelut Oy. The companies’ operations will be fully merged during 2022. As a result of the transaction, Stella Care, which is owned by Intera Fund II Ky, will no longer have any operational business, as the company had already previously sold its other businesses.

Stella Kotipalvelut was established by Intera in 2014, when Doctagon Oy, which provides home health services, and the home cleaning service company Kodinavux Oy merged to form Stella Kotipalvelut Oy. The company’s goal was to become a leader and pioneer in home services. Stella Home Services has continued its customer-oriented growth story through acquisitions and strong organic growth. Today, Stella employs approximately 1,600 health care and personal care professionals who will join 9Lives as existing employees.