Intera Partners

Intera on pääomasijoittaja, joka keskittyy suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Etsimme sijoituskohteiksemme yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä 10–200 miljoonaa euroa. Rakennamme omistajien ja johdon kanssa tiiviin kumppanuussuhteen kasvun tueksi ja tuomme verkostomme osaamisen yhtiön käyttöön. Pyrimme useimmiten saamaan kohdeyhtiöissämme enemmistöomistuksen. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat esimerkiksi kohdeyrityksen kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen ja toimialajärjestelyt.

Tavoitteenamme on vahvistaa kohdeyhtiöidemme arvonnousua tukemalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Luomme tähän yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa suunnitelman sekä tuemme yrityksiä muutosten läpiviennissä.

Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme. Intera on mm. vastuulliseen sijoittamisen edistämiseen tähtäävän FIBS–yhdistyksen jäsen sekä allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Varmistamme, että yritysvastuusta tulee Interan omistusjakson aikana kiinteä osa kohdeyritystemme päivittäistä toimintaa ja strategista suunnittelua. Lue lisää vastuullisuusperiaatteistamme täältä.

Intera on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera hallinnoi kahta aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 585 miljoonaa euroa. Rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Sijoittajat

Intera Fund III

Maantieteellinen sijainti

Luokitus

Intera Fund IV

Luokitus

Maantieteellinen sijainti