Miten toimimme?

Tavoitteenamme on tukea yhtiöitä ja niiden yrittäjiä, ja siten mahdollistaa yhtiöiden liikevaihdon merkittävä kasvu sekä strategisen aseman selkeä vahvistaminen. Haettu kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Vahvempaa strategista asemaa tavoitellaan usein kansainvälistymisen kautta. Tiimimme ja neuvonantajaverkostomme auttavat kohdeyhtiöitä löytämään todistetusti toimivia keinoja kansainvälistymisen käynnistämiseen tai jo rakennetun kansainvälisen läsnäolon kiihdyttämiseen.

Kannamme vastuuta yhtiön kehittämisestä kuunnellen ja keskustellen kohdeyhtiöiden yrittäjien ja operatiivisen johdon kanssa – uskomme yhdessä tekemiseen. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja, ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi. Operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on kehitystyössä keskeinen rooli.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyhtiölle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin yhtiön kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera tarjoaa luomalla kasvun mahdollisuuksia esimerkiksi yrityskauppojen ja toimialajärjestelyiden kautta ja toimimalla luotettavana kumppanina vaativissa muutostilanteissa. Rakennamme rohkeasti uusia yrityksiä kiinnostaville toimialoille. Näyttöihimme luotetaan sekä yrittäjien että sijoittajien parissa. Tästä ovat todisteena esimerkiksi lukuisat matkamme varrella kumppaniksemme lähteneet omistajayrittäjät, rahastoihimme sitoutuneet kotimaiset ja kansainväliset sijoittajat sekä monet toteuttamamme pörssilistaukset. Interan avainhenkilöt ovat yhdessä yrittäjäkumppaniemme kanssa luoneet useita menestystarinoita. Tutustu kasvutarinoihimme täällä ja katso sijoittajamme täältä.

Sijoitustilanteet

  • Kasvun ja yrityskauppojen rahoittaminen
  • Toimialajärjestelyt
  • Perheyritysten omistusjärjestelyt
  • Suurempien yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen divestoinnit

Sijoituskriteerit

  • Toimiala, jossa yrityksellä mahdollisuus nopeaan kasvuun ja merkittävään markkina-asemaan
  • Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna 10–200 miljoonaa euroa
  • Ennustettava positiivinen kassavirta
  • Mahdollisuus Interalle saavuttaa enemmistöomistus yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa
  • Sitoutuminen hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen