PHM Group

PHM Group tarjoaa kiinteistöhuollon palveluita Suomessa ja Ruotsissa. PHM-konserniin kuuluvien yritysten pro forma liikevaihto on 120 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja konserni työllistää noin 1100 henkilöä. Yritystoiminta sisältää kiinteistöhuoltoa ja sitä tukevia palveluja kuten jätekuljetuksia sekä piha-alueiden viher- ja lumitöitä.

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamo tarjoaa mielenterveyspalveluita. Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä edistää mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä. Tällä hetkellä yrityksellä on toimintaa 26 paikkakunnalla ja se työllistää noin 250 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2020 oli noin 15 miljoonaa euroa.

Rantalainen

Rantalainen on Suomen suurin tilitoimisto, joka palvelee suomalaisia yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita niiden taloushallinnon tarpeissa.

Interan 2023 irtautumisen aikaan konserni työllisti 1 200 taloushallinnon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Interan omistuksen aikana Rantalainen muun muassa yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon, teki noin 60 yritysostoa, panosti merkittävästi digitalisaatioon ja laajentui Ruotsiin.

Rantalaisen palvelut kattavat taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille toimijoille. Yhtiö on perustettu vuonna 1972.

 

ARCO

Suomalaisen arkkitehtuurin kenttä sai uuden johtavan toimijan, joka panostaa kunnianhimoiseen ja alaa eteenpäin vievään arkkitehtuuriin. ARCO Architecture Company rakentui kun kolme huipputoimistoa,  Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, yhdistyivät Interan mahdollistamana.

ARCO tuo yhteen kolmen toimiston erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion, muodostaen näin Suomeen ennennäkemättömän toimijan. Kolmen toimiston yhdistymisestä syntyi noin 190 ammattilaisen yhteisö, Suomen suurin arkkitehtitoimisto. Tavoitteena on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuriosaamista.

Kaikkia toimistoja yhdistää kompleksisten kehitys- ja hybridihankkeiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan lisäksi yliopisto- ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteistaan  kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeistaan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään sekä urbaaneista monitoimikortteleista.

ARCO haluaa olla suomalaisen arkkitehtuurin edelläkävijä ja alan kiinnostavin, tehokkain ja luotettavin toimija. Toimistojen resurssien ja osaamisen yhdistyminen antavat ARCOlle mahdollisuuden palvella asiakkaita laaja-alaisemmin ja tuottaa kunnianhimoista arkkitehtuuria. Yhdistelmä mahdollistaa myös toiminnalle poikkeukselliset edellytykset arkkitehtonisen osaamisen kehittämiseksi, ja tavoitteena on olla kasvualusta kestävälle ja laadukkaalle arkkitehtuurille sekä alan parhaille osaajille.

 

 

Oiva Isännöinti

Oiva isännöinti on uuden ajan isännöintiyhtiö, joka huolehtii asiakkaidensa kiinteistöistä digitaalisia palveluita hyödyntäen. Yhtiön tavoitteena on helpottaa kiinteistönomistajien arkea ja pitää hyvää huolta asiakkaiden kiinteistöjen arvonkehityksestä.

Oiva Isännöinti muodostui kesällä 2021 Interan johdolla, kun Avara Isännöinti ja Provia Isännöinti yhdistivät voimansa ja muodostivat Suomeen uuden isännöintialan toimijan. Yhtiö syntyi halusta tuottaa paikallisia isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen palveluita avoimuutta vaalien ja moderneja työkaluja hyödyntäen. Oiva tähtää isännöintialan markkinajohtajaksi ja kasvaa muun muassa useiden yrityskauppojen kautta.

Oiva Isännöintiin liittyneet yritykset ovat laadukkaita, yrittäjähenkisiä ja oman alueensa johtavia toimijoita. Yhtiö tarjoaa palveluita sekä taloyhtiöille että B2B-asiakkaille. Oivalla on kattava toimistoverkosto, ja se palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen.

Midagon

Midagon on vaativien liiketoiminnan muutoshankkeiden johtamiseen erikoistunut, riippumaton asiantuntija. Yhtiö toimii linkkinä asiakasorganisaatioiden, toimittajien ja muiden konsulttien välillä varmistaen asiakkaiden edun ja keskittyen konkreettisten liiketoimintaetujen toteuttamiseen. Midagon on noussut monien Suomen ja pohjoismaiden suurimpien yritysten avainkumppaniksi johtamalla satoja liiketoiminnan muutoshankkeita, yrityskauppatilanteita, ICT-transformaatioita ja digitaalisten liiketoimintapalveluiden kehitysprojekteja.

Midagon perustettiin vuonna 2006 pohjoismaiselle arvopohjalle, visionaan parempi konsultointi. Midagonin arvolupauksena on mahdollistaa työntekijöilleen mielenkiintoisten työtehtävien ohella tasapaino työn ja vapaa-ajan välille. Midagonin hankejohtajilla ja liikkeenjohdon konsulteilla on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan transformaatioiden toteuttamisesta.

Intera on ollut mukana Midagonin kasvumatkalla johdon ja henkilöstön omistajakumppanina vuodesta 2021 lähtien. Yhteistyö on antanut yhtiölle uusia työkaluja kasvuun ja kansainvälistymiseen: kotimaisen kannattavan kasvun ohella yhtiö laajensi vuonna 2022 toimintaansa Ruotsiin, Kontract AB:n liittyessä Midagon-konserniin.

Lue vastuullisuustyöstämme:
Midagonilla sosiaalinen vastuu on liiketoimintamallin ytimessä

Sitowise

Sitowise on suurin suomalainen talonrakentamisen ja infrarakentamisen konsulttiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kattavan rakentamisen suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisten palveluiden kokonaisuuden. Sitowisen tavoitteena on luoda liikenteeseen, infraan ja rakennuksiin parhaat ja turvalliset puitteet sujuvalle arjelle. Alan ajatusjohtajana Sitowise haluaa määritellä uudelleen, luoda ja toteuttaa sitä muutosta, jota tulevaisuuden yhteiskunnat tarvitsevat. Insinöörien, sovelluskehittäjien ja muiden ammattilaisten yhteistyöllä yhtiö vastaa asiakkaiden monipuolisiin tarpeisiin.

Sitowise syntyi Interan myötävaikutuksella vuonna 2017 kun alan kotimaiset yhtiöt Sito ja Wise Group yhdistyivät. Sitowise on kasvanut vahvasti Suomessa ja Ruotsissa sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Yhtiö listautui Helsingin pörssin päälistalle vuonna 2021.

Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

 

Avarn Security

Avarn Security on johtava turva-alan yritys, joka tarjoaa palveluita laaja-alaisesti yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille Suomessa. Yhtiön tavoitteena on auttaa asiakkaitaan luomaan turvallisia ja sujuvia toimintaympäristöjä. Avarnin kokonaisvaltaiseen palveluntarjontaan kuuluvat turvallisuusteknologia, hälytyskeskuspalvelut ja vartiointipalvelut.

Intera sijoitti turvallisuusalalle vuoden 2016 lopulla ostamalla ISS Security Oy:n koko osakekannan ja Turvallisuuspalvelut-liiketoiminnan ISS Palvelut Oy:ltä. Näistä muodostui Prevent 360 Turvallisuuspalvelut. Nykymuodossa Avarn Security syntyi vuonna 2018, kun Interan omistama Prevent 360 Turvallisuuspalvelut ja Avarn Security yhdistyivät. Intera toimi vähemmistöomistajana uudessa Avarn Securityssa, jonka toisena merkittävänä omistajana oli norjalainen turvallisuusalan konserni Avarn Security Group, joka hankki myöhemmin Interan vähemmistöosuuden yhtiöstä.

Intera irtautui Avarnista 2023 syyskuussa, kun yhtiön enemmistöomistaja, norjalainen Avarn Security Group hankki Interan vähemmistöosuuden. Irtautumishetkellä yhtiön liikevaihto oli noin 114 miljoonaa.

 

Roima Intelligence

Roima Intelligence on vahvasti kasvava ohjelmistoalan yritys, jonka missiona on auttaa asiakkaitaan saavuttamaan kestäviä tuloksia digitalisaation avulla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotannonohjauksen, toimitusketjun- ja logistiikan ohjauksen sekä tuotehallinnan ratkaisuja. Euroopan teollisuus elää digitaalisessa murroksessa, joka muuttaa kilpailukenttää ja toimintaympäristöä. Vastaamalla asiakkaidensa tarpeisiin, Roima on lyhyessä ajassa noussut johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten avainkumppaniksi teollisuuden ohjelmistoratkaisuissa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Roima Intelligence perustettiin vuonna 2014 vastaamaan valmistavan teollisuuden monipuolisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön tavoitteena on olla kansainvälinen johtava ohjelmistoyhtiö, jolla on omien tuotteidensa ja asiantuntijoidensa myötä laaja näkemys ja kyky toteuttaa toimitusketjun suunnittelua ja automaatiota, älykkäitä tehdasratkaisuja, tuotteen elinkaaren hallintaa sekä toiminnanohjausta.

Intera lähti mukaan Roiman kasvutaipaleelle sijoittajana vuonna 2018 tukeakseen yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Roima onkin ollut vahvalla kasvun ja kansainvälistymisen polulla ja on tänään Pohjoismainen johtava toimija alallaan. Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä digitalisaatio, automaatio ja tuotannon vastuullisuuden kasvava merkitys luovat vahvan pohjan Roiman kehitykselle myös jatkossa.

 

NoHo Partners

NoHo Partners on suomalainen ravintolakonserni, joka toimii yhteensä noin 220 ruoka- ja seurusteluravintolan, yökerhon ja viihdekeskuksen taustavoimana. Nimi muodostuu sanoista Nordic Hospitality Partners, joilla viestitään konsernin keskeisistä tavoitteista, mahdollisuuksista ja vahvuuksista.  Konsernilla on merkittävä jalansija Suomessa, minkä lisäksi ravintolatoiminta ulottuu Tanskaan ja vastaisuudessa myös muualle Pohjois-Eurooppaan. Konsernin visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolatoimija.