Merry Christmas and Happy New Year 2023

We would like to thank all our portfolio companies and stakeholders for excellent cooperation during the year and wish everyone a successful year 2023.

This year we have given a donation to Tukikummit foundation that aims to help children and adolescents that are at risk of exclusion from the society for financial reasons.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023

Haluamme kiittää kaikkia kohdeyhtiöitämme ja kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden aikana ja toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2023.

Tänä vuonna olemme tehneet joululahjoituksen Tukikummit-säätiölle, joka tukee perheen taloudellisen tilanteen vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten harrastustoimintaa.

Interan vuosi 2022 – työ kasvun ja kansainvälistymisen eteen tuotti tulosta

Pääomasijoitusyhtiö Intera Partners tuki vuoden 2022 aikana portfolioyhtiöidensä kasvua ja kansainvälistymistä talouden epävarmuudesta huolimatta. Intera teki sijoitukset kolmeen uuteen kohdeyhtiöön, joissa mm. energiatehokkuus ja työmarkkinoiden toimivuus ovat keskiössä. Salkussa olevat yhtiöt kasvoivat voimakkaasti yrityskaupoin ja neljä yhtiöistä laajeni myös kansainvälisesti. Suunnitelmien mukainen irtautuminen toteutui kahden yhtiön osalta. Vuonna 2023 Intera jatkaa sijoitusstrategiansa mukaisten uusien kohteiden etsimistä, vastuullisen kasvun tukemista ja voimakasta kansainvälistymistä.

 

Vuonna 2022 kolme uutta sijoitusta

 Interan vuoden 2022 uusista sijoituskohteista kahta yhdistää energiatehokkuuteen liittyvät kehitys- ja kasvumahdollisuudet. Vuoden alussa Intera sijoitti suomalaiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmätoimittajaan HögforsGST:hen. Yhtiön ratkaisut auttavat kiinteistöjä parantamaan energiatehokkuuttaan. Loppuvuodesta Intera sijoitti suomalaiseen ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistuneeseen Cerviin. Järjestelyn myötä Intera ja Cervi rakentavat yhdessä entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa.

Kuluneen vuoden aikana Intera sijoitti myös työnhaku- ja rekrytointipalvelujen edelläkävijään Duunitoriin. Suomen suurimpana työnhakupalveluna Duunitori auttaa osaajia ja työnantajia kohtaamaan ­ja kehittää digitalisaation kautta koko toimialaa eteenpäin. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa entisestään yhtiön kasvua ja vauhdittaa etenkin kansainvälistymistä.

Lähes 60 prosenttia Interan yhtiöistä on Interan omistusjakson aikana kansainvälistynyt. Tänä vuonna strategisesti merkittävän kansainvälistymisaskeleen otti peräti neljä yhtiötä. Ohjelmistoalan kasvuyritys Roima laajeni Tanskaan, taloushallinnon palveluja tuottava Rantalainen ja liiketoiminnan muutoshankkeiden johtamiseen erikoistunut Midagon Ruotsiin sekä kiinteistöpalveluyritys PHM Saksaan.

Interan yhtiöissä saavutettiin vuoden 2022 aikana muutoinkin kunnianhimoisia tavoitteita. Portfolioyhtiöiden strateginen asema vahvistui keskimäärin 15 prosentin liikevaihdon kasvulla ja jopa 55 yrityskaupalla. Kasvun rinnalla yhtiöissä on kiinnitetty huomioita myös vastuullisuusasioihin.

Suunnitelmien mukaisesti Intera irtautui kahdesta yhtiöstä: konevuokrausyhtiö Rentasta sekä leikkaussalituotteita ja -ratkaisuja tarjoavasta Merivaarasta. Rentasta tuli Interan omistusaikana johtava rakennuskone- ja laitevuokraaja Itämeren alueella ja yhtiön liikevaihto kasvoi 13 miljoonasta eurosta lähes 300 miljoonaan euroon.

 

Aktiivinen sijoittaminen jatkuu vuonna 2023

Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio katsoo vuoteen 2023 luottavaisin mielin.

”Etsimme ensi vuodenkin aikana aktiivisesti uusia sijoituskohteita, ja tavoitteenamme on täydentää Intera Fund IV -rahastoamme uusilla sijoituksilla. Vaikka talouden epävakauden odotetaan jatkuvan, kuluneen vuoden tapaan aiomme edelleen tukea kohdeyhtiöitämme parhaalla mahdollisella tavalla kohti kasvua ja kansainvälistymistä”, Juhana sanoo.

”Haluan kiittää kaikkia kohdeyhtiöitämme ja kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden aikana. Erityiskiitos myös Interan tiimille omistautuneesta työstä kohdeyhtiöidemme parissa. Odotamme innolla ensi vuoden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia ja hyvää yhdessä tekemistä”, Juhana Kallio päättää.

Intera’s year 2022 – the work for growth and internationalization continues to yield results

Private equity company Intera Partners supported the growth and internationalization of its portfolio companies during 2022 despite uncertainties in the economy. Intera made investments in three new portfolio companies, where e.g. energy efficiency and a functioning labor market are at the core. The companies in the portfolio grew strongly through acquisitions, and four of the companies also expanded internationally. During the year, Intera exited two companies. In 2023, Intera Partners will continue to search for new targets in line with its investment strategy, supporting sustainable growth and strong internationalization.

 

Three new investments in 2022

During 2022, Intera invested in two companies that share growth opportunities related to energy efficiency. At the beginning of the year, Intera invested in the Finnish heating and cooling solution supplier HögforsGST. The company’s solutions help properties improve their energy efficiency. At the end of the year, Intera invested in Cervi, a Finnish specialist in ventilation, clean indoor air and cooling. With the transaction, Intera and Cervi will be building an even stronger domestic specialist in ventilation and cooling.

During the past year, Intera also invested in Duunitori, a job search and recruitment services forerunner. As Finland’s largest job search service, Duunitori helps match job seekers and recruiters and develops the entire industry through digitalization. The goal is to continue the company’s strong growth and speed up internationalization.

 

Strong results in growth and internationalization

Almost 60 percent of Intera’s companies have internationalized during Intera’s ownership. This year, four companies took a strategically significant internationalization step. Roima, a growth company in the software industry, expanded to Denmark. Accounting services provider Rantalainen, and Midagon, an expert in business transformation program management, expanded to Sweden, and property maintenance service company PHM expanded to Germany.

Intera’s companies achieved ambitious goals during 2022 in other ways as well. The portfolio companies’ average sales growth was 15 percent and they completed 55 acquisitions. Along with growth, the companies have also put special emphasis on sustainability topics.

According to plans, Intera exited two companies: machine rental company Renta and Merivaara, which offers operating room systems and solutions for hospital use. During Intera’s ownership, Renta grew into the leading machine and equipment rental services company in the Baltic Sea Region with a growth in sales from 13 million euros to nearly 300 million euros.

 

Active investing will continue in 2023

Intera’s CEO Juhana Kallio looks to the new year 2023 with confidence.

“We will be actively looking for new investments for Intera Fund IV next year as well. Although the uncertainties in the economy are expected to continue, we intend to continue supporting our portfolio companies in the best possible way towards growth and internationalization,” says Juhana.

“I would like to thank all our portfolio companies and stakeholders for excellent cooperation during the year. Special thanks also to Intera’s team for their dedicated work with our portfolio companies. We look forward to new opportunities and excellent cooperation with our stakeholders also next year”, concludes Juhana Kallio.

Cervi

Cervi on suomalainen ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistunut yritys. Asiakkailleen Cervi tarjoaa laajasti kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen ja saneeraamiseen tarvittavat palvelut. Lisäksi yhtiö huoltaa, korjaa ja valvoo kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Cervi on Suomessa ainutlaatuinen yritys, jonka vahva fokus nimenomaan sisäilman laatuun, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen on tukenut yhtiön kasvutarinaa. Lisäksi älyteknologia ja sen kehittäminen ovat merkittävässä roolissa yhtiön liiketoiminnassa.

Intera tuli sijoittajana mukaan Cervin kasvutarinaan vuoden 2022 lopussa. Kumppanuuden myötä Intera ja Cervi rakentavat entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa. Cervin kasvusuunnitelmana on edetä jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on luoda yhtiöstä johtava energiatehokkaan olosuhdetekniikan erikoisasiantuntija ja kumppani sekä alan halutuin työnantaja.

Vuonna 2014 perustettu Cervi on kasvanut viimeisten vuosien ajan voimakkaasti ja tavoitteena on kasvattaa henkilöstömäärä tuhanteen ja liikevaihto 100 miljoonaan euroon. Yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen isoimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Intera to invest in ventilation and cooling specialist Cervi

Intera invests in Cervi, a Finnish specialist in ventilation, clean indoor air and cooling. With the transaction, Intera and Cervi will be building an even stronger domestic specialist in ventilation and cooling and Cervi will take a significant step towards its ambitious growth targets.

 

Founded in 2014, Cervi operates in the Helsinki Metropolitan Area and in other Finland’s largest cities and growth centres. Cervi’s services cover all the work required to maintain, repair, and renovate ventilation systems. The company also services, repairs and monitors refrigeration and cooling equipment. Over the last five years, Cervi’s turnover has grown by an average of more than 50% per year. In 2021, the company’s turnover was around €16 million.

– We are thrilled to be part of the future story of Cervi. Our role is to ensure that Cervi gets the support it needs to grow. Cervi is a unique company in Finland whose strong focus on indoor air quality, ventilation and cooling has paid off. The company has vast growth potential, comments Janne Näränen, Partner at Intera.

Cervi’s growth relies heavily on its role as a specialist in ventilation and cooling, which the company intends to expand even further in the future. Cervi’s growth plan is to move towards a more comprehensive service offering continuously. Indoor environment solutions are built around the development of ventilation, cooling and heat recovery, with smart technology playing a key role.

– Together with Intera, we are now building an even stronger domestic specialist in ventilation and cooling. Our goal is to be the leading specialist and partner in energy-efficient ventilation and cooling solutions and the most sought-after employer in the industry. Our target is to increase Cervi’s headcount to a thousand and turnover to €100 million, says Petri Valve, CEO of Cervi.

 

Further information:

Janne Näränen
Partner, Intera Partners
janne.naranen@interapartners.fi
tel. 050 566 4869

Petri Valve
CEO, Cervi Talotekniikka Oy
petri.valve@cervi.fi
tel. 0400 435 447

 

Intera Partners is a Finnish private equity investor focused on the growth and internationalisation of companies. Intera manages three active funds with a combined capital of €785 million. The funds have a total of 11 portfolio companies with a combined turnover of €900 million and currently employ a total of 11 000 people.

Founded in 2014, Cervi operates in the Helsinki Metropolitan Area, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme and Southwest Finland. The company employs around 200 ventilation professionals. Cervi’s services cover all the work required to maintain, repair, and renovate ventilation systems. We provide consultation and collaboration, including ventilation design. We also service, repair and monitor refrigeration and cooling equipment. Our mission is to be the best ventilation partner for our customers. We want to truly understand our customers’ needs and provide them with solutions and services to improve indoor air quality and, thus, the quality of life. In addition to financial savings, we save energy and natural resources and reduce our carbon footprint.

Intera sijoittaa ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen erikoistuneeseen Cerviin

Intera sijoittaa suomalaiseen ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistuneeseen Cerviin. Järjestelyn myötä Intera ja Cervi rakentavat entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa ja Cervi ottaa merkittävän askeleen kohti kunnianhimoisia kasvutavoitteita.

 

Cervi on vuonna 2014 perustettu yritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen isoimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Cervin palvelut kattavat kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen ja saneeraamiseen tarvittavat työt. Lisäksi Cervi huoltaa, korjaa ja valvoo myös kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin yli 50 prosenttia vuodessa. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli noin 16 miljoonaa euroa.

– Olemme erittäin iloisia, että olemme osa Cervin tulevaa tarinaa. Tehtävämme on varmistaa, että Cervi saa kasvuunsa tarvitsemansa tuen. Cervi on Suomessa ainutlaatuinen yritys, jonka vahva fokus nimenomaan sisäilman laatuun, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen on kantanut hedelmää. Yrityksessä on valtavasti kasvupotentiaalia, Interan osakas Janne Näränen kommentoi.

Kasvussaan Cervi nojaa vahvasti ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen erityisasiantuntijan rooliin ja sitä halutaan kasvattaa jatkossa entisestään. Cervin kasvusuunnitelmana on edetä jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa. Olosuhdetekniikka rakentuu ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmön talteenoton kehittämisestä ja keskeisessä roolissa on älyteknologia.

– Rakennamme yhdessä Interan kanssa entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa. Haluamme olla johtava energiatehokkaan olosuhdetekniikan erikoisasiantuntija ja kumppani sekä alan halutuin työnantaja. Tavoitteemme on kasvattaa henkilöstömäärä tuhanteen ja nostaa liikevaihto 100 miljoonaan euroon, Cervin toimitusjohtaja Petri Valve sanoo.

 

Lisätietoja:
Janne Näränen
osakas, Intera Partners
janne.naranen@interapartners.fi
p. 050 566 4869

Petri Valve
toimitusjohtaja, Cervi Talotekniikka Oy
petri.valve@cervi.fi
p. 0400 435 447

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 11 000 henkilöä.

Vuonna 2014 perustettu Cervi toimii pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Yhtiön palveluksessa on noin 200 ilmanvaihtoalan ammattialaista. Cervin palvelut kattavat kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen, saneeraamiseen tarvittavat työt. Teemme konsultointia ja yhteistyötä mm. ilmanvaihdon suunnittelun kanssa. Lisäksi huollamme, korjaamme ja valvomme myös kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Missiomme on olla asiakkaille paras ilmanvaihdon kumppani. Haluamme ymmärtää aidosti asiakkaan tarpeet ja tuoda heille ratkaisuja ja palveluja, joilla parannamme sisäilman laatua ja siten elämänlaatua. Taloudellisen säästön lisäksi säästyy energiaa ja luonnonvaroja, ja hiilijalanjälki pienenee.

Duunitori

Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu, joka auttaa osaajia ja työnantajia kohtaamaan. Menestyksekkään työnhakupalvelun lisäksi yritys tarjoaa työnantajille erilaisia palveluja rekrytointimarkkinoinnista strategiseen työnantajakuvan kehittämiseen. Yhtiö palvelee noin 2 000 asiakasta ja työllistää Helsingin ja Tukholman toimistoillaan yli 90 työntekijää. Hyödyntämällä uusimpia markkinointiteknologioita sekä sosiaalista mediaa Duunitori tarjoaa asiakkailleen tehokkaimman yhteyden työnhakijoihin.

Intera Partners liittyi kesäkuussa 2022 rekrytointialaa mullistaneen yhtiön uudeksi omistajakumppaniksi. Tavoitteena on yhdessä nykyjohdon ja avainhenkilöiden kanssa vauhdittaa entisestään yhtiön kasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Duunitorin perustivat vuonna 2009 Thomas Grönholm ja Martti Kuusanmäki, jotka halusivat uudistaa rekrytointia ja työnhakua Suomessa. Vuonna 2021 Duunitori kasvoi työnhakupalvelujen markkinajohtajaksi ja vieraillummaksi työelämämediaksi yli 20 miljoonalla kuukausittaisella vierailulla Duunitori.fi:ssä. 2021 yhtiö aloitti myös kaupallisen toiminnan Ruotsissa, jossa se toimii nimellä Jobbland. Viiden viimeisen vuoden aikana Duunitorin liikevaihto on kasvanut keskimäärin noin 70 prosenttia vuodessa ja viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa.

 

Kuva: Duunitori / Niko Raappana

Intera invests in Duunitori, a job search and recruitment services forerunner

Intera invests in Duunitori, a Finnish digital job search and recruitment services provider. As a result of the agreement, Intera will become a partner to the Finnish market leader and innovator that helps match job seekers and recruiters. Duunitori has seen substantial growth over the past years and has also expanded its operations to Sweden. The partnership aims to further strengthen Duunitori’s growth and accelerate its internationalisation.

Duunitori is the largest job board and recruitment services provider in Finland with a mission to help match job seekers and recruiters. In addition to its highly popular job board, the company offers recruiters a wide variety of services from recruitment marketing to employer brand strategy development. In 2021, Duunitori became the Finnish market leader in job search services and started commercial operations in Sweden under the name Jobbland. In the last five years, Duunitori’s turnover has seen average annual growth of 70 percent with a turnover of €14 million in 2021.

Intera Partners is excited to join forces with a company that has a strong track-record in revolutionising the recruitment industry. As a result of the agreement, Intera will become a majority owner in Duunitori and form a close partnership with the company to support growth and internationalisation.

Duunitori is in a key position to push the whole recruitment industry forward. The company combines strong experience in digital recruitment marketing with a corporate culture that encourages innovation. Duunitori has quickly become the market leader in Finland. We are very excited about the partnership and look forward to continuing the growth story also beyond Finland”, states Essi Hasu, partner at Intera.

Duunitori was founded in 2009 by Thomas Grönholm and Martti Kuusanmäki. Currently the company has around 90 employees. The partnership will create a stronger foundation for Duunitori to develop its services and address customer needs also outside of Finland and Sweden.

“Our team has done excellent work in modernising job search and recruitment. We want to make recruitment smarter in Finland and abroad, and now we can create this change together with Intera. After careful consideration we decided to partner with Intera, a responsible and reliable investor that has been an accelerator of growth and internationalisation for several successful companies”, says Thomas Grönholm, CEO and founder of Duunitori.

Following the transaction, Grönholm and Kuusanmäki will continue in their leadership roles and as significant shareholders in Duunitori. Additionally, employee ownership in the company will be further expanded.

 

Additional information:

Essi Hasu
Partner, Intera Partners
essi.hasu@interapartners.fi

Thomas Grönholm
CEO and founder, Duunitori
thomas.gronholm@duunitori.fi

 

Intera Partners is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalisation. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 11 portfolio companies with approximately 11,000 employees and a combined revenue of EUR 900 million.

Duunitori is a modern recruiting marketing company and job board. It helps organizations to reach the best candidates and provide job seekers the easiest way to find jobs and career advice. The Helsinki and Stockholm based company employs over 90 people and serves around 2 000 customers with various needs in recruiting and employer branding.  By using the latest marketing technologies and social media, Duunitori offers its customers the most efficient access to talent. Duunitori was founded in 2009 by two entrepreneurs who wanted to challenge the status quo in the recruitment industry. During the last three years the company has grown into the most visited job and career media in Finland with almost 20 million monthly pageviews at Duunitori.fi.

Find more about Duunitori at their website.

 

Photo: Duunitori / Niko Raappana

Intera sijoittaa työnhaku- ja rekrytointipalvelujen edelläkävijään Duunitoriin

Intera sijoittaa suomalaiseen digitaalisia työnhaku- ja rekrytointipalveluja tarjoavaan Duunitoriin. Järjestelyn myötä Interasta tulee kumppani alansa markkinajohtajalle ja uudistajalle, jonka tehtävänä on auttaa osaajia ja työnantajia kohtaamaan. Duunitori on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja aloittanut myös toiminnan Ruotsissa. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa entisestään yhtiön kasvua ja vauhdittaa kansainvälistymistä.

Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu, joka auttaa osaajia ja työnantajia kohtaamaan. Menestyksekkään työnhakupalvelun lisäksi yritys tarjoaa työnantajille erilaisia palveluja rekrytointimarkkinoinnista strategiseen työnantajakuvan kehittämiseen. Vuonna 2021 Duunitori kasvoi työnhakupalvelujen markkinajohtajaksi ja aloitti kaupallisen toiminnan Ruotsissa, jossa se toimii nimellä Jobbland. Viiden viimeisen vuoden aikana Duunitorin liikevaihto on kasvanut keskimäärin noin 70 prosenttia vuodessa ja viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa.

Intera kiinnostui rekrytointialaa mullistaneen yrityksen tarinasta ja vahvoista näytöistä. Nyt tehdyn sopimuksen myötä Interasta tulee Duunitorin pääomistaja ja kumppani yhtiölle sen kasvun tukemiseksi ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.

Duunitori on avainasemassa viemässä rekrytoinnin digitalisaatiota ja koko toimialaa eteenpäin. Duunitorissa yhdistyvät vahva digitaalisen rekrytointimarkkinoinnin osaaminen ja innovatiivisuuteen kannustava yrityskulttuuri. Yhtiö on kasvanut nopeasti markkinajohtajaksi. Olemme erittäin innoissamme kumppanuudesta ja kasvutarinan jatkamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella”, kommentoi Interan osakas Essi Hasu.

Duunitorin perustivat vuonna 2009 Thomas Grönholm ja Martti Kuusanmäki. Nykyään yritys työllistää noin 90 henkeä. Uusi kumppanuus antaa Duunitorille vielä vahvemman perustan kehittää palveluitaan ja vastata asiakkaiden tarpeisiin myös Suomen ja Ruotsin ulkopuolella.

Tiimimme on tehnyt viime vuosina huikeaa työtä rekrytoinnin ja työnhaun uudistamisessa. Haluamme muuttaa rekrytointia fiksummaksi, Suomessa ja maailmalla. Nyt pääsemme tekemään tätä muutosta yhdessä Interan kanssa. Harkitsimme siirtoa tarkkaan ja päädyimme Interaan, joka on vastuullinen ja luotettava kumppani ja on vauhdittanut lukuisten menestyneiden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä”, sanoo Duunitorin perustaja, toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Grönholm ja Kuusanmäki omistavat merkittävän osan Duunitorista myös kaupan jälkeen ja jatkavat yrityksen johdossa. Lisäksi kaupan yhteydessä yhtiön henkilöstön omistusosuus laajentuu entisestään.

 

Lisätietoja:

Essi Hasu
Osakas, Intera Partners
essi.hasu@interapartners.fi

Thomas Grönholm
Toimitusjohtaja ja perustaja, Duunitori
thomas.gronholm@duunitori.fi

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 11 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 900 miljoonaa euroa.

Duunitori.fi on Suomen suurin työnhakupalvelu. Vuonna 2009 perustettu yritys kokoaa avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne alustansa lisäksi sadoille ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämämedia julkaisee uutisia, vinkkejä ja tarinoita työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Työnantajille Duunitori tarjoaa rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palveluita. Duunitorin kaikille avoimiin ilmaisiin palveluihin kuuluvat muun muassa työpaikkavahti Duunivahti, ammatinvalintatesti Duunitesti,
palkkavertailu ja työmarkkinaseuranta, josta näkee avoimien työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan. Vuonna 2019 Duunitori laajeni Ruotsiin ja perusti Jobbland-työnhakupalvelun.
https://duunitori.fi/tyoelama/intera-duunitori

Tutustu Duunitoriin täällä.

 

Kuva: Duunitori / Niko Raappana