Ville Rantala

Toimin tällä hetkellä PHM Groupin toimitusjohtajana, aiemmin olen urallani toiminut useammassa talousjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävässä sekä yrittäjänä. Kokemusta minulla on erityisesti valmistavasta teollisuudesta ja palvelualoilta.

2000-luvun alkupuolella työskentelin kuusi vuotta ulkomailla UPM:n palveluksessa Saksassa ja Hollannissa. Olen toiminut pörssiyhtiön talousjohtajana sekä ollut mukana hallitustyöskentelyssä Lassila & Tikanojalla, jossa vastasin myös kahdesta eri liiketoimintasegmentistä. Hallituskokemusta minulle on kertynyt omista yhtiöistäni sekä yhdestä pienemmästä pörssiyhtiöstä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut muutamia vuosia ja nyt yrittäjyys sekä toimitusjohtajuus yhdistyvät nykyisessä työssäni PHM Groupin toimitusjohtajana.

Interaan minut sitoi vuonna 2018 tehty yrityskauppa, jossa yhtiökumppanini kanssa myimme enemmistön Porvoon Huoltomiehistä Interalle. Yhteistä matkaa on kertynyt kolmisen vuotta ja se on ollut antoisaa aikaa. Koen etuoikeutena, että onnistumiseni Interan portfolioyhtiön vetäjänä toi minulle mahdollisuuden toimia neuvonantajana Interan uusimmassa rahastossa.

Odotan innolla alkanutta matkaa ja uskon sen kerryttävän jälleen uutta osaamista.

Annika Sarvi

Aloitin Interalla maaliskuussa 2021. Työskentelen osa-aikaisena toimistoassistenttina opintojen ohella. Suoritan parhaillaan suuntautumisopintoja henkilöstöhallinnosta ja esimiestyöstä. Minulla on aikaisempaa työkokemusta monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä. Työtehtäviini Interalla kuuluvat kokousjärjestelyt, vieraiden vastaanottaminen sekä yleiset toimistotehtävät. Työni on mielenkiintoista ja olen oppinut paljon uutta pääomasijoittamisen maailmasta.

Three Finnish top architectural firms to merge and form the largest player in Finland

The Finnish architecture market will receive a new player that will focus on ambitious and forward-moving architecture. ARCO Architecture Company will be established from the merger of Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto, and Cederqvist & Jäntti Architects. The merger is enabled by the Finnish private equity firm Intera Partners.

ARCO will combine the expertise and unique project portfolio of the three firms, thus forming a unparalleled player in the Finnish market. The three firms will unite a community of approximately 190 professionals, which will create the largest architectural firm in Finland. Arco aims to strengthen the development of the industry as well as Finnish architectural know-how.

Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto, and Cederqvist & Jäntti Architects regard each other as exciting partners and that the combination will enrich all parties. The merger is enabled by the Finnish private equity firm Intera Partners.

“Intera has extensive experience in the construction value chain and professional services regarding built environment. ARCO is a platform for sustainable and ambitious architecture, and a committed team of the top professionals in the industry. ARCO wants to be the forerunner in Finnish architecture. In the future ARCO may also seize international growth opportunities.”, says Tomi Terho, Partner at Intera Partners.

All three firms have strong expertise in the planning and design of complex urban structures. Aihio Arkkitehdit is also known for university and hospital projects and their cooperation with international architectural firms, Arkkitehdit Soini & Horto from their renovation and hotel cases, and Cederqvist & Jäntti Architects from their competition success and urban multipurpose blocks. www.arco.fi

 

Press release 14 September 2021

 

Kolme huipputoimistoa yhdistyy Suomen suurimmaksi arkkitehtitoimistoksi

Suomalaisen arkkitehtuurin kenttä saa uuden toimijan, joka panostaa kunnianhimoiseen ja alaa eteenpäin vievään arkkitehtuuriin. ARCO Architecture Company rakentuu, kun Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Architects, yhdistyvät. Yhdistymisen mahdollistajana toimii Intera Partners.

ARCO tuo yhteen kolmen toimiston erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion, muodostaen näin Suomeen ennennäkemättömän toimijan. Kolmen toimiston yhdistymisestä syntyy noin 190 ammattilaisen yhteisö, Suomen suurin arkkitehtitoimisto.

Tavoitteena on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuriosaamista.

Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit näkevät toisensa innostavina kumppaneina ja kolmen toimiston yhdistelmän kaikkia rikastavana kokonaisuutena. Suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners toimii yhdistymisen mahdollistajana.

”Interalla on laaja kokemus rakentamisen arvoketjusta ja sen asiantuntijapalveluista. ARCO on erittäin sitoutunut ja tulevaisuuteen katsova huipputekijöiden yhteisö ja uusi yhtiö voi viedä koko toimialaa eteenpäin. Jatkossa ARCO voi myös tarttua arkkitehtuurin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin,” sanoo Intera Partnersin osakas Tomi Terho.

Kaikkia toimistoja yhdistää kompleksisten kehitys- ja hybridihankkeiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan lisäksi yliopisto- ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteistaan kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeistaan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään sekä urbaaneista monitoimikortteleista. www.arco.fi

 

Lehdistötiedote 14.9.2021

 

Intera has sold its shares in Kreate Group Plc

Intera Fund II Ky has sold 1,119,973 shares in Kreate Group Plc on 3rd of September. The number of shares sold represents approximately 12.5 per cent of all the shares in the company. The price was EUR 10.30 per share, resulting in gross proceeds of approximately EUR 11.5 million. After the sale Intera is no longer holding any shares in Kreate Group Plc.

 

Intera on myynyt Kreate Group Oyj:n osakkeensa

Intera Fund II Ky on myynyt 1,119,973 Kreate Group Oyj:n osaketta 3.9.2021. Tämä vastaa noin 12,5 prosenttia kaikista Kreate Group Oyj:n osakkeista. Osakkeiden myyntihinta oli 10,30 euroa osakkeelta ja bruttomyyntitulot noin 11,5 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Intera ei enää omista Kreate Group Oyj:n osakkeita.

Avara Isännöinti & Provia Isännöinti

Avara Isännöinti ja Provia Isännöinti yhdistivät voimansa ja muodostivat Suomeen uuden johtavan isännöintialan toimijan. Avara Isännöinti on useammalla paikkakunnalla toimiva isännöintiyritys, joka keskittyy B2B-asiakkaisiin. Sen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 40 henkilöä. Provia Isännöinti on pääkaupunkiseudulla toimiva taloyhtiöasiakkaita palveleva isännöintiyritys. Sen liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa, ja sillä on noin 50 työtekijää.

 

www.avara.fi/isannointi

www.provia.fi

Intera creates a new real estate management company by investing in Avara Isännöinti and Provia Isännöinti

As a result of Intera’s investment, Avara Isännöinti Oy and Provia Isännöinti Oy will join forces and create a new leading player in the Finnish real estate management market. The new company will become one of the largest Finnish real estate management players that will challenge the large and established companies within the industry. The merger enables potential for strong growth and opens up new opportunities to further develop industry practices. Both companies’ key personnel will continue in central positions after the transaction and the transaction has no effect on current customer agreements.

“We are satisfied that we can renew the Finnish real estate management industry through this investment. Avara Isännöinti and Provia Isännöinti are both very well-regarded players within the industry, and the work done by their employees enables a strong foundation on which to build future development and growth. The basis for the new company’s operations is exceptional customer service, utilization of digital systems as well as responsible and transparent working methods”, says Intera’s partner Arjo Laukia.

Avara Isännöinti is a B2B focused real estate management company that operates in multiple municipalities in Finland. Its revenue is around €4m and it employs around 40 personnel (https://www.avara.fi/isannointi). Provia is a real estate management company focused on capital region B2C customers. Its revenue is around €6m and it has around 50 employees (https://provia.fi).

Intera muodostaa uuden isännöintiyhtiön sijoittamalla Avara Isännöintiin ja Provia Isännöintiin

Isännöintialalla on tapahtunut merkittävä yritysjärjestely, kun Avara Isännöinti Oy ja Provia Isännöinti Oy yhdistävät voimansa ja muodostavat Suomeen uuden johtavan isännöintialan toimijan. Uudesta yhtiöstä tulee yrityskaupan myötä yksi Suomen suurimmista isännöintialan toimijoista, joka pystyy haastamaan toimialan vakiintuneet suuret yhtiöt. Yhdistyminen mahdollistaa yhtiön voimakkaan kasvattamisen sekä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää alan toimintaa. Molempien yhtiöiden avainhenkilöt jatkavat yhtiössä keskeisissä tehtävissä järjestelyn jälkeen, eikä järjestelyllä ole vaikutusta olemassa oleviin asiakassopimuksiin.

”Olemme tyytyväisiä, että pääsemme tämän järjestelyn myötä uudistamaan Suomen isännöintitoimialaa. Avara Isännöinti ja Provia Isännöinti ovat toimialan hyvämaineisimpia yrityksiä, joiden henkilökunnan tekemälle hyvälle työlle voimme lähteä rakentamaan tulevaa kehitystä ja kasvua. Uuden yhtiön toiminnan lähtökohtana on ensiluokkainen asiakaspalvelu, digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen sekä vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta”, kertoo Intera Partnersin osakas Arjo Laukia.

Avara Isännöinti on useammalla paikkakunnalla toimiva isännöintiyritys, joka keskittyy B2B-asiakkaisiin. Sen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 40 henkilöä (https://www.avara.fi/isannointi). Provia Isännöinti on pääkaupunkiseudulla toimiva taloyhtiöasiakkaita palveleva isännöintiyritys. Sen liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa, ja sillä on noin 50 työtekijää (https://provia.fi).

 

Lehdistötiedote 10.08.2021