Sitowise listed on the Helsinki Stock Exchange

Sitowise, a Nordic expert in the built environment with a strong focus on digitality, was successfully listed on the Nasdaq Helsinki Stock Exchange. Over the past five years, Intera has taken part in building Sitowise and its strong growth. Intera will remain as a major shareholder in the company after the listing. In the offering, Sitowise gained more than 9,000 new shareholders, including a wide group of major international and domestic institutions as well as more than 800 employee shareholders.

Sitowise was born in 2017 under Intera’s leadership. The company has grown in Finland and Sweden through active and successful recruitment and acquisitions that have brought in the best entrepreneurs and talents in the industry. Every day, Sitowise’s more than 1,900 experts from different fields join forces to ensure that transport, infrastructure and different buildings could offer the best possible settings for safe and carefree daily life. Sitowise wants to raise the bar for intelligence and responsibility, and it has set a vision to be the most responsible partner in developing a prosperous living environment.

In the offering, Sitowise raised gross proceeds of approximately EUR 75 million and, in addition, Intera and certain other shareholders sold shares worth approximately EUR 86 million at a market capitalization of approximately EUR 288 million. Sitowise’s owners now include significant Finnish and international institutions such as Ilmarinen, EVLI, Lannebo Fonder, Didner & Gerge, Capital World Investors and Paradigm Capital. The share offering received widespread international interest and was oversubscribed. After the listing, more than half of Sitowise’s employees are also the company’s shareholders.

“This successful IPO is an important milestone for Sitowise in implementing a joint value creation strategy. Majority of Sitowise employees have committed to the company through ownership, which is a sign of a strong partnership culture in the company,” comments Tomi Terho, Intera’s partner, who will continue as a board member of Sitowise after the listing.

Sitowise listautui Helsingin pörssiin

Pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssin päälistalle. Intera on ollut rakentamassa voimakkaasti kasvanutta Sitowiseä viiden vuoden ajan ja jatkaa edelleen yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana pörssilistauksen jälkeen. Listauksen yhteydessä yhtiö sai yhteensä yli 9 000 uutta osakkeenomistajaa, joihin kuuluu laaja joukko merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia instituutioita sekä yli 800 työntekijäomistajaa.  

Sitowise syntyi Interan johdolla vuonna 2017 ja on kasvanut Suomessa ja Ruotsissa aktiivisella ja onnistuneella rekrytoinnilla sekä yrityskaupoilla, joilla on saatu mukaan alan parhaat yrittäjät ja tekijät. Joka päivä Sitowisen yli 1 900 eri alojen asiantuntijaa yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset tarjoaisivat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Sitowise haluaa nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi yhtiön visiona on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.

Pörssilistauksen yhteydessä Sitowise keräsi noin 75 miljoonan euron bruttovarat ja lisäksi Intera ja eräät muut osakkeenomistajat myivät osakkeita noin 86 miljoonan euron arvosta. Yhtiön markkina-arvo pörssilistautumisen yhteydessä oli noin 288 miljoonaa euroa. Sitowisen omistajien joukkoon liittyvät merkittävät suomalaiset ja kansainväliset instituutiot kuten Ilmarinen, EVLI, Lannebo Fonder, Didner & Gerge, Capital World Investorsja Paradigm Capital. Osakeanti sai laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja ylimerkittiin. Listautumisen jälkeen yli puolet Sitowisen henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita.

”Menestyksekäs pörssilistaus on Sitowiselle merkittävä välietappi yhteisen arvonluontistrategian toteuttamisessa. Erittäin laaja joukko sitowiseläisiä on sitoutunut yhtiöön omistuksen kautta, mikä on osoitus vahvasta partnership-kulttuurista yhtiössä”, kommentoi Interan osakas Tomi Terho, joka jatkaa Sitowisen hallituksen jäsenenä listautumisen jälkeen.

Kreate listautui Helsingin pörssiin

Suomen johtaviin infrarakentajiin kuuluva Kreate listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssin pörssilistalle. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja yhtiö sai ennätyksellisesti 18 600 uuttaa osakkeenomistajaa. Intera Fund II Ky myi listautumisannissa osan omistuksestaan instituutio- ja yksityissijoittajille ja jatkaa edelleen yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana.

Kreate syntyi vuonna 2014, kun kolme infrarakentamisen osaajaa Fin-Seula Oy, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy yhdistyivät. Edeltäjiensä kautta Kreaten toiminnassa tiivistyy yli 190 vuotta infrarakentamisen osaamista. Yhteisen matkan varrella Intera on tukenut Kreatea ja sen johtoa muun muassa yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa, lisäyrityskaupoissa ja markkina-aseman vahvistamisessa.

Strategiansa mukaisesti Kreate keskittyy erityisesti vaativien infrarakentamisen projektien toteuttamiseen. Kiihtyvä kaupungistuminen lisää infrarakentamisen tarvetta ja vaikeuskerrointa. Intera uskoo, että Kreaten useita infrarakentamisen lajeja kattava laaja tarjoama, korkea henkilöstötyytyväisyys sekä kyky hyödyntää digitaalisia työkaluja tuovat yhtiölle kilpailuetua vaativissa projekteissa, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista. Onnistuneen listautumisannin myötä Kreatella on entistäkin paremmat edellytykset toteuttaa strategiaansa myös tulevaisuudessa. Intera jää merkittäväksi omistajaksi Kreateen listautumisen jälkeen.

Interan Janne Näränen jatkaa Kreaten hallituksen jäsenenä listautumisen jälkeen.

Kreate enters Helsinki Stock Exchange

Kreate, one of Finland’s leading infrastructure contractors, has been successfully listed on the official list of Nasdaq Helsinki. The IPO was heavily oversubscribed with Kreate receiving a record-breaking 18,600 new shareholders. As part of the IPO, Intera Fund II Ky sold part of its ownership in Kreate to institutional and private investors, while retaining a significant shareholding.

Kreate was formed in 2014 through the merger of Fin-Seula Oy, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy and Kesälahden Maansiirto Oy. The three infrastructure construction specialists bring over 190 years of operating expertise in infrastructure construction. During the joint journey, Intera has supported Kreate in implementing its growth strategy, executing add-on acquisitions, and strengthening its market position, among others.

In line with its strategy, Kreate especially focuses on demanding infrastructure construction projects. Increasing urbanisation drives the need for infrastructure construction and adds to its complexity. Intera believes that Kreate’s broad and specialised offering, high employee satisfaction and ability to utilise digital tools will provide the company with a competitive advantage in demanding projects that require a variety of special expertise. Thanks to the successful IPO, Kreate will have even better possibilities to execute its strategy. After the IPO, Intera will remain as a significant shareholder.

Intera’s Janne Näränen will continue as a member of the Board in Kreate after the IPO.

Galena Pharma

Galena Pharma on Suomalainen johtava sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja ravintolisien tuotekehitykseen, valmistukseen sekä niiden tukipalveluihin. Galena Pharma myy tuotteitaan lähinnä suomalaisille sekä ulkomaalaisille lääkkeitä ja terveystuotteita myyville yhtiöille. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 yli 7 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 40 henkilöä.

Intera to support the internationalisation and growth of Galena Pharma

Intera invests in pharmaceutical contract development and manufacturing company Galena Pharma. As a new co-owner, Intera will support Galena Pharma’s growth and internationalisation targets.

Galena Pharma is a leading Finnish contract manufacturer focused on developing and manufacturing pharmaceuticals, medical devices and nutritional supplements while offering other related support services. Galena Pharma mostly sells its products to companies that sell pharmaceuticals and healthcare products in Finland and other countries. The company’s revenue in 2020 was over 7 million euros and it employs around 40 people. www.galena.fi

Press release 7.1.2021

Intera vauhdittamaan Galena Pharman kansainvälistymistä ja kasvua

Intera sijoittaa lääkkeitä ja terveystuotteita valmistavaan Galena Pharmaan. Interan mukaantulolla halutaan kasvun lisäksi vahvistaa erityisesti Galena Pharman kansainvälistymistavoitteita.

Galena Pharma on Suomalainen johtava sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja ravintolisien tuotekehitykseen, valmistukseen sekä niiden tukipalveluihin. Galena Pharma myy tuotteitaan lähinnä suomalaisille sekä ulkomaalaisille lääkkeitä ja terveystuotteita myyville yhtiöille. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 yli 7 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 40 henkilöä. www.galena.fi

Lehdistötiedote 7.1.2021