Intera invests in HögforsGST, a Finnish heating and cooling solution supplier

As a result of the arrangement, Intera becomes a new partner and shareholder in the company developing solutions to help improve the energy efficiency in properties.

HögforsGST is a Finnish company located in Leppävirta that specialises in the development, manufacture, sale and marketing of high-quality heating and cooling systems and is the leading heating substations supplier in the Nordic countries. The company’s objective is to reduce energy losses in properties while efficiently bringing down living costs and greenhouse gas emissions derived from heating and cooling.

Intera recognized HögforsGST’s expertise and capability to operate within a market that is currently in great transition from the viewpoint of individual property owners as well as the whole heating system.

”Solutions related to energy conservation are more topical than perhaps ever before. Heating and cooling are one of the greatest expenditures related to properties. The rising energy prices will increasingly add to the need to keep living costs under control. Meanwhile, we also need new solutions to combat climate change. HögforsGST helps to bring costs down as well as build a more sustainable world—this is a combination of aspirations we are happy to support,” states Tuomas Sarkola, partner in Intera.

HögforsGST’s high-quality heating solutions improve the energy efficiency in properties – by saving energy the company helps to reduce greenhouse gas emissions. In addition, the company’s hybrid solutions enable the possibility to utilize different renewable energy sources—such as waste heat—in the heating and cooling of properties.

Intera wishes to offer HögforsGST more opportunities to increase investments in product development and— together with the management and key personnel—to take the company to the next level both in Finland and internationally.

”For decades, we have developed solutions to reduce energy losses and are deeply pleased to join forces with our new partner Intera to step up our growth and product development. Together with Intera we can further develop our solutions to match the needs for sustainable energy consumption while taking the whole heating sector towards a more sustainable future,” says Antti Hartman, CEO of HögforsGST.

Other shareholders in the company are HögforsGST’s key personnel that will continue as shareholders and employees in the company. The arrangement has no effect on HögforsGST’s current customer agreements or personnel.

 

More information:

Tuomas Sarkola
partner, Intera Partners
tuomas.sarkola@interapartners.fi
+358 40 845 6493

Antti Hartman
CEO, HögforsGST
antti.hartman@hogforsgst.com
+358 400 738 325

 

Intera is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalization. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 10 portfolio companies with a combined revenue of EUR 900 million and 11,000 employees.

HögforsGST is a Finnish company that specialises in the manufacture, sale and marketing of high-quality heating and cooling systems. We are the leading supplier of heat substations in the Nordic countries, and our modern Fiksu- and HybridHEAT -heating solutions reduce both emissions and costs caused by heating. We manufacture all our products in our factory, which is located in Leppävirta along with our company headquarters. We have a comprehensive sales network throughout Finland and subsidiaries in Sweden and Norway. HögforsGST employs 140 people and has an annual turnover of approximately EUR 30 million, which largely consists of exports.

Intera sijoittaa suomalaiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmätoimittajaan HögforsGST:hen

Järjestelyn myötä Interasta tulee omistajakumppani yhtiössä, jonka ratkaisut auttavat kiinteistöjä parantamaan energiatehokkuuttaan.

HögforsGST on kotimainen Leppävirralla toimiva korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys ja Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja. HögforsGST:n tehtävä on vähentää kiinteistöjen energiahävikkiä ja samalla pienentää tehokkaasti elämisen kustannuksia sekä lämmityksestä ja jäähdytyksestä koituvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Intera tunnisti HögforsGST:n asiantuntemuksen ja osaamisen toimia markkinassa, joka on suurten muutosten keskellä niin yksittäisten kiinteistönomistajien kuin koko lämpöjärjestelmän näkökulmasta.

”Energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin ehkä koskaan. Lämmitys ja jäähdytys ovat kiinteistöjen yksi suurimmista menoeristä. Energian hinnannousu lisää entisestään tarvetta pitää asumisen kustannuksia kurissa ja samalla uusia ratkaisuja tarvitaan myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. HögforsGST auttaa sekä pienentämään kustannuksia että rakentamaan kestävämpää maailmaa, tällaiseen yhdistelmään on ilo lähteä mukaan”, Interan osakas Tuomas Sarkola sanoo.

HögforsGST:n laadukkaat lämmitysjärjestelmät parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta – säästämällä energiaa pienennetään myös kasvihuonekaasupäästöjä. Hybridijärjestelmät puolestaan edistävät mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia uusiutuvan energian lähteitä kuten hukkalämpöä kiinteistöjen lämmityksessä ja jäädytyksessä.

Intera haluaa tarjota HögforsGST:lle mahdollisuuksia lisätä investointeja tuotekehitykseen sekä yhteistyössä nykyjohdon ja avainhenkilöiden kanssa auttaa yhtiötä kehittymään seuraavalle tasolle niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Me olemme kehittäneet ratkaisuja energiahävikin vähentämiseen jo vuosikymmeniä ja olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme nyt Interan kumppaniksi lisäämään panostuksia kasvuumme ja tuotekehitykseemme. Yhdessä Interan kanssa voimme kehittää ratkaisuistamme entistä parempia vastaamaan kestävän energiankulutuksen tarpeisiin. Samalla viemme koko lämpöalaa eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta”, HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman sanoo.

Yhtiön muita omistajia ovat sen avainhenkilöt, jotka myös jatkavat työtään yhtiön palveluksessa. Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta HögforsGST:n olemassa oleviin asiakassopimuksiin tai nykyiseen henkilöstöön.

 

Lisätietoja:

Tuomas Sarkola
osakas, Intera Partners
tuomas.sarkola@interapartners.fi
+358 40 845 6493

Antti Hartman
toimitusjohtaja, HögforsGST
antti.hartman@hogforsgst.com
+358 400 738 325

 

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 10 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 11 000 henkilöä.

HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Olemme Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja, jonka kehittämät modernit Fiksu- ja HybridHEAT-lämmitysratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa Leppävirran tehtaallamme, missä myös pääkonttorimme sijaitsee. Yrityksellämme on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. Työllistämme yhteensä 140 alan ammattilaista ja merkittävä osuus 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.