Intera Partners vahvistaa henkilöstöjohtamisen osaamistaan – Pii Raulo Operating Partneriksi

Intera Partners haluaa tukea portfolioyhtiöidensä kasvua ja kansainvälistymistä entistä vahvemmin henkilöstöjohtamiseen liittyvällä osaamisella. Tavoitetta tukeakseen Intera on nimittänyt 18.1.2022 alkaen Operating Partneriksi Pii Raulon.

Pii siirtyy Interalle YIT:n henkilöstöjohtajan ja johtoryhmän jäsenen paikalta. Hänellä on laaja kokemus henkilöstöasioiden johtamisesta vaativissa muutostilanteissa sekä yritysjärjestelyistä, avainhenkilörekrytoinneista, henkilöstön kehittämisestä ja terveys- ja turvallisuusasioista. Ennen YIT:tä Pii työskenteli McKinseyllä.

”Näemme Interassa aitiopaikalta, kuinka tärkeää kasvuyhtiöissä on varhaisesta vaiheesta alkaen avainhenkilöiden tunnistaminen, vastuullisten toimintamallien ja yhtiöiden identiteetin rakentaminen sekä osaamisen kehittäminen. Pii on arvokas lisä tiimiimme, sillä hänellä on näistä asioista pitkä kokemus. Uskomme, että Pii pystyy nopeasti soveltamaan osaamistaan meillä ja siten vahvistaa entisestään kykyämme tukea yritystemme kasvua”, Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen sanoo.

 

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 12 000 henkilöä.

Intera Partners to strengthen its competence in HR – Pii Raulo appointed as Operating Partner

Intera Partners aims to complement the support it offers for the growth and internationalization of its portfolio companies. To support this goal Intera strengthens its competence in Human Resources through the appointment of Pii Raulo as Operating Partner as of January 18, 2022.

Pii joins Intera from YIT where she acted as Executive Vice President, HR and was member of the Management Team. She has extensive experience in managing HR in demanding change and M&A situations as well as from key people recruiting, human resource development and health and safety issues. Prior to YIT, Pii worked at McKinsey.

“At Intera, we see daily how important it is for growth companies already from an early stage to be able to identify key people, build sustainable operating models and corporate identity as well as to develop competences. Pii is a valuable addition to our team as she has vast experience in these matters. We believe that Pii will be able to quickly apply her expertise and further strengthen our ability to support the growth of our companies”, Jokke Paananen, Managing Partner at Intera Partners, says.

 

Intera is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalization. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 11 portfolio companies with a combined revenue of EUR 1.1 billion and 12,000 employees.