Interan omistama Stella Care Oy myy Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy on kodinhoitopalveluihin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja se on noussut yhdeksi alan johtavista toimijoista kotihoidossa ja henkilökohtaisessa avustamisessa.

Vaativiin terveydenhuollon liikkuviin palveluihin erikoistunut, suomalaisomisteinen 9Lives ostaa Stella Kotipalvelut Oy:n koko osakekannan ja yhtiöiden toiminnot yhdistetään täysimittaisesti vuoden 2022 aikana. Kaupan myötä Intera Fund II Ky:n omistamaan Stella Careen ei jää enää operatiivista liiketoimintaa, sillä yhtiö oli jo aiemmin irtautunut muista liiketoiminnoistaan.

Stella Kotipalvelut syntyi vuonna 2014, kun Interan johdolla terveyspalveluja tarjoavan Doctagon Oy:n kotiin tuotettavat palvelut sekä kotisiivouspalveluyhtiö Kodinavux Oy yhdistyivät Stella Kotipalvelut Oy:ksi. Yhtiön tavoitteena oli nousta kotipalveluiden suunnannäyttäjäksi ja edelläkävijäksi. Stella Kotipalveluiden tarina on jatkunut asiakaslähtöisenä kasvuna yritysostojen ja vahvan orgaanisen kasvun myötä. Nykyään Stella työllistää noin 1600 terveydenhoidon ja henkilökohtaisen avun ammattilaista, jotka siirtyvät 9Livesin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

www.stella.fi

 

Lehdistötiedote 20.12.2021

 

 

 

 

Intera-owned Stella Care Oy sells Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy is a company specialized in home care services, with a turnover of EUR 24 million in 2020. The company’s business has grown strongly over the last years, and it has become one of the industry’s leading players in home care and personal assistance.

Finnish-owned 9Lives, which specializes in demanding mobile healthcare services, will acquire all shares of Stella Kotipalvelut Oy. The companies’ operations will be fully merged during 2022. As a result of the transaction, Stella Care, which is owned by Intera Fund II Ky, will no longer have any operational business, as the company had already previously sold its other businesses.

Stella Kotipalvelut was established by Intera in 2014, when Doctagon Oy, which provides home health services, and the home cleaning service company Kodinavux Oy merged to form Stella Kotipalvelut Oy. The company’s goal was to become a leader and pioneer in home services. Stella Home Services has continued its customer-oriented growth story through acquisitions and strong organic growth. Today, Stella employs approximately 1,600 health care and personal care professionals who will join 9Lives as existing employees.

Veera Heinonsalo

Aloitin Interalla talvella 2021. Tätä ennen työskentelin 2,5 vuotta EY:n Transaction Diligence tiimissä, jossa kerrytin monipuolista kokemusta sekä osto- että myyntipuolen financial due diligence projekteista useilta eri toimialoilta. Interalla työtehtäväni keskittyvät sijoittajaraportointiin, portfolioyhtiöiden taloudellisen kehityksen seurantaan sekä raportoinnin ja taloudellisten prosessien kehittämiseen.

Interan omistama uusi isännöintiyhtiö tunnetaan jatkossa nimellä Oiva Isännöinti

Intera muodosti uuden isännöintiyhtiön, kun Avara Isännöinti ja Provia Isännöinti siirtyivät yhteiseen omistukseen kesällä 2021. Jatkossa tämä uusi yhtiö toimii Oiva isännöinti -nimellä. Oiva tähtää markkinajohtajaksi ja tavoitetta tukee joulukuussa 2021 toteutetut neljä lisäyritysostoa eri puolilla Suomea. Yrityskauppojen jälkeen Oiva isännöinti toimii Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Nokialla, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.

Oiva isännöinnin tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja haastaa markkinaa läpinäkyvyydellä, mutkattomalla paikallisella palvelulla sekä moderneilla työkaluilla. Tarve toimialan muutokselle kumpuaa sekä asiakaskunnasta että alan ammattilaisten keskuudesta. Oivassa työskentelee noin 170 alan ammattilaista, ja sen liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. www.oi.fi

Lehdistötiedote 9.12.2021

Intera’s new real estate management company is now known as Oiva Management

Intera created a new real estate management company by investing in Avara Isännöinti and Provia Isännöinti during the summer of 2021. In the future the company will be known as Oiva Management. Oiva aims to be the market leader and the target is supported by four add-on acquisitions executed in December across Finland. After the acquisitions Oiva Management operates in Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Nokia, Tampere, Jyväskylä, Joensuu and Oulu.

Oiva Management aspires to change the real estate industry and challenge the market through transparency, straightforward local service and modern tools. The need for industry transformation stems both from the customers and industry professionals. Oiva employs around 170 real estate management professionals, and its revenue is around 18 million euros.

ARCO

Suomalaisen arkkitehtuurin kenttä sai uuden johtavan toimijan, joka panostaa kunnianhimoiseen ja alaa eteenpäin vievään arkkitehtuuriin. ARCO Architecture Company rakentui kun kolme huipputoimistoa,  Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, yhdistyivät Interan mahdollistamana.

ARCO tuo yhteen kolmen toimiston erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion, muodostaen näin Suomeen ennennäkemättömän toimijan. Kolmen toimiston yhdistymisestä syntyi noin 190 ammattilaisen yhteisö, Suomen suurin arkkitehtitoimisto. Tavoitteena on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuriosaamista.

Kaikkia toimistoja yhdistää kompleksisten kehitys- ja hybridihankkeiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan lisäksi yliopisto- ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteistaan  kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeistaan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään sekä urbaaneista monitoimikortteleista.

ARCO haluaa olla suomalaisen arkkitehtuurin edelläkävijä ja alan kiinnostavin, tehokkain ja luotettavin toimija. Toimistojen resurssien ja osaamisen yhdistyminen antavat ARCOlle mahdollisuuden palvella asiakkaita laaja-alaisemmin ja tuottaa kunnianhimoista arkkitehtuuria. Yhdistelmä mahdollistaa myös toiminnalle poikkeukselliset edellytykset arkkitehtonisen osaamisen kehittämisesksi, ja tavoitteena on olla kasvualusta kestävälle ja laadukkaalle arkkitehtuurille sekä alan parhaille osaajille.