Three Finnish top architectural firms to merge and form the largest player in Finland

The Finnish architecture market will receive a new player that will focus on ambitious and forward-moving architecture. ARCO Architecture Company will be established from the merger of Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto, and Cederqvist & Jäntti Architects. The merger is enabled by the Finnish private equity firm Intera Partners.

ARCO will combine the expertise and unique project portfolio of the three firms, thus forming a unparalleled player in the Finnish market. The three firms will unite a community of approximately 190 professionals, which will create the largest architectural firm in Finland. Arco aims to strengthen the development of the industry as well as Finnish architectural know-how.

Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto, and Cederqvist & Jäntti Architects regard each other as exciting partners and that the combination will enrich all parties. The merger is enabled by the Finnish private equity firm Intera Partners.

“Intera has extensive experience in the construction value chain and professional services regarding built environment. ARCO is a platform for sustainable and ambitious architecture, and a committed team of the top professionals in the industry. ARCO wants to be the forerunner in Finnish architecture. In the future ARCO may also seize international growth opportunities.”, says Tomi Terho, Partner at Intera Partners.

All three firms have strong expertise in the planning and design of complex urban structures. Aihio Arkkitehdit is also known for university and hospital projects and their cooperation with international architectural firms, Arkkitehdit Soini & Horto from their renovation and hotel cases, and Cederqvist & Jäntti Architects from their competition success and urban multipurpose blocks. www.arco.fi

 

Press release 14 September 2021

 

Kolme huipputoimistoa yhdistyy Suomen suurimmaksi arkkitehtitoimistoksi

Suomalaisen arkkitehtuurin kenttä saa uuden toimijan, joka panostaa kunnianhimoiseen ja alaa eteenpäin vievään arkkitehtuuriin. ARCO Architecture Company rakentuu, kun Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Architects, yhdistyvät. Yhdistymisen mahdollistajana toimii Intera Partners.

ARCO tuo yhteen kolmen toimiston erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion, muodostaen näin Suomeen ennennäkemättömän toimijan. Kolmen toimiston yhdistymisestä syntyy noin 190 ammattilaisen yhteisö, Suomen suurin arkkitehtitoimisto.

Tavoitteena on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuriosaamista.

Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit näkevät toisensa innostavina kumppaneina ja kolmen toimiston yhdistelmän kaikkia rikastavana kokonaisuutena. Suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners toimii yhdistymisen mahdollistajana.

”Interalla on laaja kokemus rakentamisen arvoketjusta ja sen asiantuntijapalveluista. ARCO on erittäin sitoutunut ja tulevaisuuteen katsova huipputekijöiden yhteisö ja uusi yhtiö voi viedä koko toimialaa eteenpäin. Jatkossa ARCO voi myös tarttua arkkitehtuurin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin,” sanoo Intera Partnersin osakas Tomi Terho.

Kaikkia toimistoja yhdistää kompleksisten kehitys- ja hybridihankkeiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan lisäksi yliopisto- ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteistaan kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeistaan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään sekä urbaaneista monitoimikortteleista. www.arco.fi

 

Lehdistötiedote 14.9.2021

 

Intera has sold its shares in Kreate Group Plc

Intera Fund II Ky has sold 1,119,973 shares in Kreate Group Plc on 3rd of September. The number of shares sold represents approximately 12.5 per cent of all the shares in the company. The price was EUR 10.30 per share, resulting in gross proceeds of approximately EUR 11.5 million. After the sale Intera is no longer holding any shares in Kreate Group Plc.

 

Intera on myynyt Kreate Group Oyj:n osakkeensa

Intera Fund II Ky on myynyt 1,119,973 Kreate Group Oyj:n osaketta 3.9.2021. Tämä vastaa noin 12,5 prosenttia kaikista Kreate Group Oyj:n osakkeista. Osakkeiden myyntihinta oli 10,30 euroa osakkeelta ja bruttomyyntitulot noin 11,5 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Intera ei enää omista Kreate Group Oyj:n osakkeita.