Intera on myynyt Kamux Oyj:n osakkeensa

Intera Fund II Ky (“Intera”) on myynyt tänään 9.9.2020 Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”Yhtiö”) osakkeensa nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle suomalaisia ja kansainvälisiä instituutiosijoittajia (”Osakemyynti”). Intera myi yhteensä 5 648 596 osaketta, joka vastaa noin 14,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 8,90 euroa ja bruttomyyntitulot noin 50,3 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Intera ei omista Kamuxin osakkeita.

”Kamux on erinomainen yritys, jonka kasvutarina hakee vertaistaan. Olemme iloisia, että Yhtiö on saanut pörssin kautta hienon joukon suomalaisia ja kansainvälisiä omistajia, yhteensä yli 11 000. Nyt tehty transaktio merkitsee Interalle lopullista irtautumista yhtiöstä noin 9 vuoden omistusjakson päätteeksi”, kommentoi Intera Partnersin osakas Juhana Kallio.

Kamux listautui pörssiin vuonna 2017. Sen jälkeen osake on tuottanut kurssinousuna ja osinkoina sijoittajille yhteensä 40 prosenttia eilisellä päätöskurssilla laskien. Interan omistusaikana vuodesta 2011 Kamuxin liikevaihto kasvoi noin 70 miljoonasta noin 700 miljoonaan euroon. Yhtiön toiminta laajentui Suomesta ensin Ruotsiin ja sen jälkeen Saksaan. Kamuxin perustaja Juha Kalliokoski on toiminut yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta lähtien.

”Kamuxin johdon ja koko henkilöstön luoma vahva kulttuuri on mahdollistanut väkevän kumppanuuden Interan, Yhtiön ja omistajien välille. Tämän varassa on rakennettu erinomainen tiimi ja kehitetty yhdessä voittava konsepti kansainvälisille markkinoille”, kertoo Kamux sijoituksesta vuodesta 2011 lähtien vastannut Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen.

”Uskomme vahvasti, että Kamuxin menestystarina jatkuu myös tulevaisuudessa”, toteaa Kallio.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimivat järjestäjinä Osakemyynnissä.

Lehdistötiedote 9.9.2020

Intera has sold its shares in Kamux Corporation

Intera Fund II L.P. (“Intera”) has today, on 9 September 2020, sold its shares in Kamux Corporation (”Kamux” or the ”Company”) in an accelerated book-building to a limited number of Finnish and international institutional investors (the ”Share Sale”). Intera sold a total of 5,648,596 shares, representing approximately 14.1 per cent of all the shares and votes in the Company. The purchase price in the Share Sale was set at EUR 8.90 per share and the gross sales proceeds amounted to approximately EUR 50.3 million. After the Share Sale, Intera does not own shares in the Company.

”Kamux is an excellent company and a unique growth story. We are delighted that the Company has now a large group of high-quality Finnish and international shareholders. This transaction concludes our ownership period of ca. 9 years”, comments Partner Juhana Kallio from Intera Partners.

Kamux shares were listed in 2017. The total return of the share since IPO based on yesterday’s closing price was 40 per cent. During Intera’s ownership from 2011 Kamux sales increased from ca. €70 million to ca. €700 million. The Company expanded first to Sweden and later to Germany. The founder of the Company, Juha Kalliokoski, has acted as the CEO of the Company from its foundation.

”Kamux has a very strong culture crafted by its management and the whole team. This has enabled the creation of a strong bond between Intera, the Company and its shareholders. Kamux has a strong team and a winning concept for international markets”, says Intera Partners CEO Jokke Paananen, who has been responsible for Kamux investment since 2011.

”We strongly believe that the successful growth story of Kamux continues”, says Kallio.

Danske Bank A/S, Finland Branch and Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch acted as the Joint Bookrunners in the Share Sale.

Press release 9.9.2020