Silmäasema enters Helsinki Stock Exchange

In connection to the successful initial public offering on the main list of NASDAQ Helsinki Stock Exchange Intera Fund II Ky has sold a part of its ownership in Silmäasema to institutional buyers and private investors, continuing as the single largest shareholder.

Intera invested in Silmäasema in August 2014 to support the company in its growth strategy. In 2015 Silmäasema opened ten new stores in Finland, founded an eye clinic in Jyväskylä, acquired a retail shop and invested in digital development. During 2016 the company opened 14 new stores and made a total of seven acquisitions. In January 2017 Silmäasema expanded its operations to a new market area in Estonia.

Silmäasema’s business model is to provide complete vision and eye healthcare services, and their goal is to be the market leader in optical retail and operating eye clinics. Intera sees Silmäasema as a growing and developing health care service company. After the IPO, Intera continues to support Silmäasema’s sustainable growth story as a significant shareholder of the company.

Tuomas Lang and Tuomas Sarkola continue in their roles as board members of Silmäasema after the IPO.

Silmäasema listautui Helsingin Pörssiin

Silmäasema listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssin päälistalle. Listauksen yhteydessä Intera Fund II Ky on myynyt osan omistuksestaan instituutio- ja yksityissijoittajille ja jatkaa edelleen yhtiön suurimpana osakkeenomistajana.

Intera sijoitti Silmäasemaan elokuussa 2014 ja on tukenut yhtiötä sen kasvustrategian toteuttamisessa. Vuonna 2015 Silmäasema avasi kymmenen uutta myymälää eri puolille Suomea, perusti Jyväskylään uuden silmäsairaalan, hankki yhden myymälän liiketoimintakaupalla ja panosti digitaaliseen kehitystyöhön. Vuoden 2016 aikana yhtiö avasi 14 omaa myymälää ja teki seitsemän yritysostoa. Tammikuussa 2017 Silmäasema laajensi yrityskaupalla toimintaansa myös uudelle markkina-alueelle Viroon.

Silmäaseman liikeideana on tarjota kaikki näkemisen ja silmänterveyden tuotteet ja palvelut, ja yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa. Intera näkee Silmäaseman kasvavana ja kehittyvänä terveydenhuoltoalan palveluyrityksenä. Intera jää merkittäväksi omistajaksi Silmäasemaan ja on mukana rakentamassa Silmäasemasta kestävää kasvutarinaa myös listautumisen jälkeen.

Listauksen jälkeen Tuomas Lang ja Tuomas Sarkola jatkavat Silmäaseman hallituksen jäseninä.

Kamux enters Helsinki Stock Exchange

Kamux enters the main list of NASDAQ Helsinki Stock Exchange on May 16th, 2017. In connection to the initial public offering, Intera Fund II Ky has sold a part of its ownership in Kamux to institutional investors and private individuals.

Intera invested in Kamux in December 2011 to support the company’s growth strategy and internationalization. After Intera’s investment, Kamux has continued its rapid growth and increased its turnover from 74 million euros in 2011 to 405 million euros in 2016. Simultaneously, the company has grown its operations in Finland, as well as expanded internationally to Sweden and Germany.

Kamux is a used car retail chain. Kamux’s business is based on a combination of showrooms and online presence, professional buying and selling of used cars, low fixed costs, rapid inventory turnover and sale of integrated services.

Kamux has 39 showrooms in Finland, nine in Sweden and two in Germany. Since its establishment, Kamux has sold more than 140,000 used cars. After the IPO, Intera continues to be the largest shareholder for Kamux.

Intera has sold its shares in Evidensia

After two years of ownership, Intera Fund II Ky has sold its shares in veterinary services provider Evidensia Djursjukvård.

EQT, the main owner of Evidensia, announced in February 2017 its intention to combine Evidensia and British Independent Vetcare to create the undisputed leader in European veterinary care. Intera invested in Evidensia in 2015 after Evidensia acquired Animagi.

Intera built Animagi together with Finnish veterinary entrepreuners by combining several veterinary clinics into a nationwide chain in Finland. It was the largest veterinary chain in Finland with 38 clinics when it joined forces with Evidensia. Today Evidensia is present in 7 countries across Northern Europe with over 170 clinics.

Intera myynyt osakkeensa Evidensiassa

Intera Fund II Ky on myynyt kahden vuoden omistuksen jälkeen osakkeensa eläinlääketieteellisiä palveluja tarjoavasta Evidensia Djursjukvårdista.

Evidensian pääomistaja EQT ilmoitti helmikuussa 2017 suunnittelevansa Evidensian ja British Independent Vetcare -yhtiön yhdistämistä tavoitteena rakentaa Euroopan johtava eläinlääketieteellinen toimija. Intera sijoitti Evidensiaan vuonna 2015 samassa yhteydessä kun Evidensia osti Animagin.

Intera rakensi Animagin yhdessä suomalaisten eläinlääkärien kanssa yhdistämällä useita eläinlääkäriasemia valtakunnalliseksi ketjuksi Suomessa. Animagi koostui 38 eläinlääkäriasemasta kun se liittyi Evidensiaan 2015. Tänään Evidensia toimii 7 maassa Pohjois-Euroopan alueella ja sillä on yli 170 eläinlääkäriasemaa.

Kamux listautui Helsingin pörssiin

Kamux listautui Helsingin pörssin päälistalle 16.5.2017. Listauksen yhteydessä Intera Fund II Ky on myynyt osan omistuksestaan instituutio- ja yksityissijoittajille.

Intera sijoitti Kamuxiin joulukuussa 2011 tukeakseen yhtiön kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä. Kamux on tämän jälkeen jatkanut nopeaa kasvuaan: Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 74 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 jo 405 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti yhtiö on sekä kasvattanut toimintaansa kotimaassa, että laajentunut kansainvälisesti Ruotsiin ja Saksaan.

Kamux on käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamuxin liiketoiminta perustuu autoliikkeiden ja verkkosivuston yhdistelmään, käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palvelujen myyntiin.

Kamuxilla on 39 autoliikettä Suomessa, yhdeksän Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Kamux on perustamisensa jälkeen myynyt yli 140 000 käytettyä autoa. Pörssilistauksen jälkeen Intera on edelleen Kamuxin suurin osakkeenomistaja.