Avarn Security

Avarn Security on johtava turva-alan yritys, joka tarjoaa palveluita laaja-alaisesti yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille Suomessa. Yhtiön tavoitteena on auttaa asiakkaitaan luomaan turvallisia ja sujuvia toimintaympäristöjä. Avarnin kokonaisvaltaiseen palveluntarjontaan kuuluvat turvallisuusteknologia, hälytyskeskuspalvelut ja vartiointipalvelut.

Intera sijoitti turvallisuusalalle vuoden 2016 lopulla ostamalla ISS Security Oy:n koko osakekannan ja Turvallisuuspalvelut-liiketoiminnan ISS Palvelut Oy:ltä. Näistä muodostui Prevent 360 Turvallisuuspalvelut. Nykymuodossa Avarn Security syntyi vuonna 2018, kun Interan omistama Prevent 360 Turvallisuuspalvelut ja Avarn Security yhdistyivät. Intera toimi vähemmistöomistajana uudessa Avarn Securityssa, jonka toisena merkittävänä omistajana oli norjalainen turvallisuusalan konserni Avarn Security Group, joka hankki myöhemmin Interan vähemmistöosuuden yhtiöstä.

Intera irtautui Avarnista 2023 syyskuussa, kun yhtiön enemmistöomistaja, norjalainen Avarn Security Group hankki Interan vähemmistöosuuden. Irtautumishetkellä yhtiön liikevaihto oli noin 114 miljoonaa.

 

ISS Security uudistui – Prevent 360 keskittyy ennaltaehkäisemään asiakkaidensa riskejä

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia turvallisuusalan palveluita ja yhdistää ammattitaitoisen vartioinnin turvatekniikkaan ja digitaalisuuden uusimpiin mahdollisuuksiin. Prevent 360 näkee, että turvallisuusalan tulevaisuus on ennen kaikkea riskien ennaltaehkäisyä.

Vuodenvaihteessa Intera Partnersin hallinnoimat rahastot ostivat ISS Security Oy:n tukeakseen yrityksen kehitystä turvallisuusalan edelläkävijäksi. Tästä syntyi Prevent 360, joka tarjoaa asiakkailleen laaja-alaisesti turvallisuuspalveluita ja tarkastelee asiakkaidensa turvallisuutta kokonaisuutena. Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy on merkittävä alan toimija, joka työllistää 1400 alan ammattilaista ja sen liikevaihto oli vuonna 2016 n. 67 milj.€.

”Ennaltaehkäisemällä riskejä haluamme turvata asiakkaidemme liiketoiminnan häiriöttömyyden. Otamme huomioon asiakkaidemme liiketoiminnan luonteen ja tarjoamme heille räätälöityjä ratkaisuja. Tämä joustavuus on yksi merkittävä kilpailutekijä”, kertoo toimitusjohtaja Juha Savolainen.

Turvallisuusala tarvitsee suunnannäyttäjiä vastaamaan tulevaisuuden turvallisuusriskeihin. Prevent 360 uskoo, että yhdistämällä asiantuntijuuden, modernin teknologian sekä alan parhaat ammattilaiset saumattomaksi kokonaisuudeksi, voidaan nykyiset ja tulevaisuuden turvallisuusriskit ennakoida ja ennaltaehkäistä.

”Prevent 360 on kotimainen yhtiö, joka ymmärtää suomalaisten yritysten tarpeet. Painotamme proaktiivisuutta ja ammattilaistemme tueksi hyödynnämme työssämme uusimpia digitaalisia työkaluja päästäksemme parhaaseen lopputulokseen”, lisää Savolainen.

 

Lisätietoja:

Juha Savolainen
Toimitusjohtaja
puh. +358 40 5327153
juha.savolainen@prevent360.fi

Petteri Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 40 526 7466
petteri.saarinen@prevent360.fi

ISS Security is now Prevent 360 – the new strategy concentrates on preventing customers’ risks

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy provides its customers with comprehensive security solutions. Prevent 360 combines professional guard services with the newest digital applications. Prevent 360 believes that the future of security services is, above all, in preventing risks.

At the turn of the year, funds managed by Intera Partners bought ISS Security Oy to support the company’s development into a forerunner of security services. This resulted in Prevent 360 –  a company that provides a wide range of security services and examines its customer’s security as a whole. Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy is a prominent industry actor that employs 1400 security professionals. The company’s turnover was approximately 67 million euros in 2016.

”By preventing risks we want to ensure that our customers can operate their business undisturbed. We take into account the nature of our customer’s business and offer tailored solutions. This flexibility is one of our important competitive factors”, says CEO Juha Savolainen.

The security business needs a pioneer to answer future security risks. Prevent 360 believes that by combining expertise, modern technology and the best professionals in the business you can anticipate and prevent security risks.

“Prevent 360 is a domestic company that understands the needs of Finnish companies. We emphasise proactivity and utilise the newest digital tools to support our professionals in reaching the best possible outcome”, adds Savolainen.

 

For more information, please contact:

Juha Savolainen
CEO
Tel. +358 40 5327153
juha.savolainen@prevent360.fi

Petteri Saarinen
Chairman of the Board
Tel. +358 40 526 7466
petteri.saarinen@prevent360.fi

Finnish infrastructure and building design companies Sito and Wise Group to combine

Sito Oy and Wise Group Finland Oy are combining to form an expert organisation with nearly 1,100 employees. The new combined entity will be the largest Finnish-owned company in house building and infrastructure construction design and consultancy. The company is looking to add more than 100 new talents annually to its staff.

Building industry consultancy, design and construction contracting service provider Wise Group Finland Oy and infrastructure, traffic solutions, land use, environment and digital services multitalent Sito Oy are combining. Together the companies, which operate in the other Nordic countries and the Baltic countries in addition to Finland, will now be able to meet all the design and consultancy needs of their clients.

“Combining with Wise Group gives us enormous development and expansion potential and allows us to serve clients of all sizes throughout the field of infrastructure and building design. We will be able not only to expand our service offering but also to make greater investments in the development of our operations and to diversify our project portfolio. The focus points of our future collaboration will include digital service development, explains Tapio Puurunen, Managing Director of Sito.

“The combination of Wise Group and Sito is a logical next step for both companies. We are equally strong and complement each other well; we share many clients but have very few overlapping businesses. The way we operate is to a large extent similar, and we feel strongly about maintaining an agile operating model and down-to-earth attitude. Both companies employ an amazing group of top experts in their fields. We are looking to expand this group significantly in the near future,” says Aki Puska, CEO of Wise Group.

The combined company will be largely owned by its employees. Intera Partners, a Finnish private equity firm and current part owner of Wise Group, will continue to support the company’s growth path. The net sales of the combined company will exceed 100 million euros in 2017.

“We believe that the combined company can develop the entire industry to the benefit of its clients. The owners share a goal to introduce a Finnish contender on the Nordic market,” says Tomi Terho, partner at Intera Partners.

The companies will continue as separate companies during the integration process throughout 2017. The name and brand of the combined company will be announced later this year. The combination is subject to the approval of the Finnish Competition and Consumer Authority.

 

Further information:   

Susan Sundell, tel. +358 (0)20 747 6130, susan.sundell@sito.fi
Contact and interview requests to Tapio Puurunen, Managing Director of Sito

Sanna Nyström, tel. +358 (0)40 584 1126, sanna.nystrom@wisegroup.fi
Contact and interview requests to Aki Puska, CEO of Wise Group

  

Wise Group is a Finnish house construction expert providing consultancy, design and construction contracting services for construction and renovation projects. Having grown extensively both organically and through mergers, Wise Group is now one of the top five expert service providers in the Finnish building sector. Wise Group employs more than 520 experts in structure and building services engineering, construction and acoustics in 15 localities around Finland.

Sito is a multitalented company in the field of infrastructure, traffic solutions, land use, environment and digital services. The company employs more than 550 experts at ten different locations around Finland. During its 40-year history, Sito has grown from a traditional engineering office into a multitalented service company that offers its customers comprehensive design and expert services and digital solutions through the full infrastructure life cycle.

Intera is a Finnish growth-oriented private equity firm. Intera seeks to invest in Finnish and Swedish companies with sales of €10 to 200 million at the time of the investment. Typical investment situations for Intera are acceleration of organic growth and internationalization of target companies, industry consolidation and generation shifts in family-owned companies. Intera was founded in 2007 and is owned by its key personnel. The investors of the funds managed by Intera are leading Nordic and European institutional investors.

Suomalaiset infran ja talonrakennuksen suunnitteluyritykset Sito ja Wise Group yhdistyvät

Sito Oy ja Wise Group Finland Oy yhdistyvät muodostaen yhdessä lähes 1100 hengen asiantuntijayrityksen. Uusi yhtiö on suurin suomalaisomisteinen talo-­ ja infrarakentamisen suunnittelu-­ ja konsultointiyritys. Yrityksen tavoitteena on kasvaa yli 100 uudella osaajalla vuosittain.

Talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja tarjoava Wise Group Finland Oy ja infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys Sito Oy yhdistyvät. Suomen lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivat yhtiöt palvelevat jatkossa asiakasta kaikissa rakentamisen suunnittelu- ja konsultointitarpeissa.

”Yhdistyminen tarjoaa meille valtavasti mahdollisuuksia kehittyä, laajentua ja palvella kaiken kokoisia asiakkaita infra- ja rakennussuunnittelun koko kentällä. Palveluvalikoiman laajenemisen lisäksi pystymme panostamaan merkittävästi enemmän toiminnan kehittämiseen ja entistä monipuolisempiin projekteihin. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä yhdessä myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen.”, sanoo Siton toimitusjohtaja Tapio Puurunen.

”Wise Groupin ja Siton meneminen yhteen on johdonmukainen askel yritysten kehityksessä. Olemme tasavahvoja ja täydennämme toisiamme hyvin; meillä on paljon yhteisiä asiakkaita, mutta erittäin vähän päällekkäisiä toimintoja. Toimintatavoissamme on jo valmiiksi paljon samaa ja meille on jatkossakin tärkeää säilyttää ketterä ja reilu meininki. Meillä molemmilla on valtavan hyvä porukka alansa huippuosaajia. Tätä joukkoa haluamme lähivuosina voimakkaasti laajentaa.”, toteaa Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska.

Yhdistetty yhtiö on jatkossakin valtaosin henkilöstönsä omistama. Suomalainen pääomasijoittaja ja Wise Groupin nykyinen osaomistaja Intera Partners jatkaa roolissaan yrityksen kasvun vauhdittajana. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2017.

”Uskomme, että yhdistynyt yhtiö pystyy kehittämään koko toimialaa asiakkaiden eduksi. Omistajien yhteisenä tavoitteena on rakentaa suomalainen haastaja pohjoismaisille markkinoille.”, sanoo Intera Partnersin osakas Tomi Terho.

Yhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä vuoden 2017 ajan kun integraatiota viedään eteenpäin. Uuden yhtiön nimi ja brändi julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Yritysten yhdistyminen vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

 

Lisätiedot:

Susan Sundell, p. 020 747 6130, susan.sundell@sito.fi
Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt Siton toimitusjohtaja Tapio Puuruselle

Sanna Nyström, p. 040 584 1126, sanna.nystrom@wisegroup.fi
Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puskalle

 

Wise Group on suomalainen talonrakennusalan moniosaaja, joka tarjoaa konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin. Nopeasti sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti kasvanut yritys kuuluu viiden suurimman talonrakennussektorin asiantuntijapalveluja tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa. Wise Groupissa työskentelee yli 520 rakenne- ja talotekniikan, rakennuttamisen, korjausrakentamisen ja akustiikan asiantuntijaa viidellätoista eri paikkakunnalla ympäri Suomen.

Sito on suomalainen infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys. Yrityksessä työskentelee yli 550 asiantuntijaa kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomen. Sito on kasvanut 40 vuodessa perinteisestä insinööritoimistosta monipuoliseksi palveluyritykseksi, joka tarjoaa asiakkailleen kattavat suunnittelu-ja asiantuntijapalvelut sekä digitaaliset ratkaisut infran koko elinkaarelle.

Intera on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä pääomasijoittaja. Intera etsii sijoituskohteikseen suomalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä 10-200 miljoonaa euroa. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat kohdeyrityksen kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen, toimialajärjestelyt sekä perheyhtiöiden sukupolvenvaihdokset. Intera on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Interan hallinnoimien rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.