Intera Partners invests in Engineering Seppo Rantala Oy

Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy gains additional resources to support growth, as Intera Partners invests in the company. The company will become part of Infrak Group, which specialises in demanding infrastructure construction and currently comprises Fin-Seula Oy and Kesälahden Maansiirto Oy. The company’s CEO and main owner, Sami Rantala, will continue with the company and also becomes a shareholder in Infrak Group. The Group’s pro-forma sales amounted to over 140 million euros in 2013.

”Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy is one of the leading players in Finland in demanding bridge construction projects and it has a good reputation among its customers and in the sector. We are very pleased with the company joining Infrak Group, as it will complement our existing offering particularly well and also further strengthens our bridge construction capabilities,” says Janne Näränen, Partner at Intera.

“A new significant player is emerging in the Finnish infrastructure construction market. We decided to join Infrak Group partly because we are familiar with the other Group companies and they have proven to be excellent partners in previous projects. This step will also enable the execution of even larger and more diverse projects. Furthermore, this is an excellent outcome for the continuity of the company and its employees,” comments Sami Rantala, CEO of Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy.

The transaction is expected to be completed by the end of September and it will not have an impact on the business or the employees of the company.

Further information:
Sami Rantala, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy, CEO, tel. 0400 624 510, sami.rantala@srantala.com
Janne Näränen, Intera Partners, Partner, tel. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.srantala.com and www.interapartners.fi

Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy
Founded in 1972, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy specialises in bridge construction and renovation. The company has delivered projects throughout Finland and it is one of the leading players in demanding bridge construction projects in the country. In 2013, the company’s sales amounted to approximately 16 million euros.

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahden Maansiirto Oy ranks in size among the top-10 Finnish infrastructure contracting companies. The company has over four decades of experience in demanding infrastructure projects in bridge and industrial construction, earth construction and environmental construction. The company’s customers include both the public sector and private companies. Net sales grew profitably to approximately 80 million euros in 2013. Kesälahden Maansiirto has locations in Kesälahti, Lappeenranta, Mäntsälä and Joensuu and the company operates throughout the country. Intera became a shareholder in Kesälahden Maansiirto in June 2014.

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy is an infrastructure contractor specialising in turn-key deliveries. The company’s customers include both public and private sector clients. The company’s offering includes foundation and concrete construction as well as traffic network construction. Additionally, Fin-Seula is a shareholder in KFS Finland Oy which offers special foundation services such as stabilisation. Combined sales of Fin-Seula and KFS Finland were over 50 million euros in 2013. Intera became a shareholder in Fin-Seula in March 2014.

Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy siirtyy uuteen kasvuvaiheeseen

Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy saa lisäresursseja kasvuun, kun Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Yritysjärjestelyn myötä yhtiö liittyy osaksi vaativaan infrarakentamiseen keskittyvää Infrak -konsernia, johon kuuluvat ennestään Fin-Seula Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy. Yhtiön toimitusjohtaja ja pääomistaja Sami Rantala jatkaa yhtiön palveluksessa ja tulee omistajaksi Infrak -konserniin.  Konsernin pro-forma liikevaihto vuonna 2013 oli yli 140 miljoonaa euroa.

Interan osakas Janne Näränen kommentoi järjestelyä: ”Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy on yksi Suomen johtavista toimijoista vaativissa sillanrakennusprojekteissa, ja sillä on hyvä maine asiakaskunnassa ja toimialalla. Olemme erittäin tyytyväisiä yhtiön liittymisestä Infrak -konserniin, sillä yhtiö täydentää erinomaisesti nykyisiä toimintojamme ja tulee entisestään vahvistamaan ryhmän sillanrakennusosaamista.”

”Suomeen on syntymässä uusi, merkittävä infrarakentamisen osaaja. Muut Infrak -konsernin yhtiöt ovat ennestään tuttuja ja osaaviksi havaittuja yhteistyökumppaneita, minkä vuoksi pidimme hyvänä liittyä tähän kokonaisuuteen. Järjestely tuo mahdollisuuksia yhä laajempien ja monipuolisempien urakoiden toteuttamiseen. Tämä on erinomainen ratkaisu myös yrityksen jatkuvuuden ja henkilökunnan kannalta”, toteaa Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy:n toimitusjohtaja Sami Rantala.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta yhtiön liiketoimintaan tai henkilöstöön. Kaupan odotetaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Sami Rantala, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 624 510, sami.rantala@srantala.com
Janne Näränen, Intera Partners, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.srantala.com ja www.interapartners.fi

Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy
Vuonna 1972 perustettu Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy on erikoistunut sillanrakennukseen ja siltojen korjausurakointiin. Yhtiö on toimittanut urakoita ympäri Suomen ja se on yksi maan johtavista toimijoista vaativissa sillanrakennusurakoissa. Vuoden 2013 liikevaihto oli noin 16 miljoonaa euroa.

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahden Maansiirto Oy kuuluu kymmenen suurimman suomalaisen infraurakoitsijan joukkoon. Yhtiöllä on yli neljän vuosikymmenen kokemus vaativista infra-alan urakoista silta- ja teollisuusrakentamisen, maanrakentamisen ja ympäristörakentamisen saralla. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Kesälahden Maansiirron liikevaihto kasvoi vuonna 2013 kannattavasti noin 80 miljoonan euron tasolle. Yhtiöllä on toimipisteet Kesälahdella, Lappeenrannassa, Mäntsälässä ja Joensuussa ja se toimii koko maassa. Intera tuli mukaan Kesälahden Maansiirron omistajaksi kesäkuussa 2014.

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy on erikoistunut infrarakentamisen kokonaisvaltaisiin toimituksiin. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Tarjontaan kuuluvat mm. pohja- ja betonirakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylärakentaminen. Lisäksi Fin-Seulan osaksi omistama KFS Finland Oy tarjoaa geoteknisiä palveluita. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli yli 50 miljoonaa euroa. Intera tuli mukaan Fin-Seulan omistajaksi maaliskuussa 2014.

Intera invests in Rototec

Following years of strong growth and geographical expansion Rototec, the leading Nordic geoenergy drilling company, has entered into a strategic partnership with Intera to support the Company’s continued development. Intera Fund II Ky becomes Rototec’s majority shareholder while the Company’s founders and key employees continue as minority owners.

“We wanted to ensure that we have sufficient resources for the future development of our business,” says Mikko Ojanne, CEO of Rototec. “In Intera we found a partner that is experienced in working together with entrepreneurs and has the tools to support our international growth.”

Growth in the ground source heat pump (“GSHP”) market is driven by cost and energy efficiency. GSHPs are used as heating and cooling systems for single houses as well as increasingly for larger properties such as apartment buildings, office buildings, shopping malls and hospitals.

“Rototec is a pioneer in its sector. With its experienced organization and drilling equipment fleet that is by far the largest in the Nordics, Rototec can provide its customers a flexible and reliable offering in geoenergy systems for both small and large buildings,” says Jokke Paananen, CEO of Intera. “We believe that geoenergy as a clean and renewable alternative will continue to have a significant role as a source of heating and cooling.”

For further information, please contact:
Mikko Ojanne, Rototec, CEO, +46 70 95 21 481, mikko.ojanne@rototec.net
Jokke Paananen, Intera Partners, CEO, +358 50 300 3737, jokke.paananen@interapartners.fi

Rototec is a provider of geoenergy solutions, including thermal response tests (TRT), earth energy design and geoenergy drilling to ground source heat pump systems. Rototec offers cost efficient and environmentally friendly renewable energy solutions to private customers, corporations, construction companies and the public sector. Rototec’s net sales in 2013 were 22 million euros. More information: www.rototec.se, www.rototec.fi, www.rototec.no

Intera tukemaan Rototecin kasvua ja kansainvälistymistä

Nopeasti kasvanut maalämpöporauksen pohjoismainen markkinajohtaja Rototec ottaa Interan mukaan tukemaan yrityksen kehittämistä. Intera Fund II Ky:stä tulee Rototec Holding AB:n enemmistöomistaja yrityksen perustajien ja avainhenkilöiden jatkaessa merkittävinä vähemmistöomistajina.

”Halusimme varmistaa, että meillä on riittävät resurssit Rototecin kehittämiseen myös jatkossa”, Rototecin toimitusjohtaja Mikko Ojanne kertoo. ”Interasta löysimme kumppanin, jolla on vahva kokemus yrittäjien kanssa toimimisesta ja työkalut kansainvälisen kasvun tukemiseen.”

Maalämpömarkkinan kehitystä ajaa sen kustannus- ja energiatehokkuus. Maalämpöä käytetään pientalojen lisäksi yhä enemmän myös suurempien rakennusten kuten kerrostalojen, rivitalojen, toimisto- ja laitosrakennusten sekä liikekiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuna.

”Rototec on alansa edelläkävijä, jonka kokenut organisaatio ja markkinoiden ylivoimaisesti kattavin porauslaitteistokanta mahdollistavat joustavat ja luotettavat ratkaisut niin pientalojen kuin suurtenkin rakennusten maalämpöjärjestelmissä”, toteaa Interan toimitusjohtaja Jokke Paananen. ”Uskomme, että uusiutuvana ja puhtaana energiana maalämmöllä tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmänä.”

Lisätietoja:
Mikko Ojanne, Rototec, toimitusjohtaja, +46 70 95 21 481, mikko.ojanne@rototec.net
Jokke Paananen, Intera Partners, toimitusjohtaja, +358 50 300 3737, jokke.paananen@interapartners.fi

Rototec tuottaa geoenergian kokonaisratkaisuja, sisältäen termisen vastetestin (TRT), geoenergiakentän suunnittelun ja energiaporauksen kokonaispalvelun maalämpöpumppujärjestelmille. Rototec tarjoaa korkealaatuisia, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä uusiutuvan energian ratkaisuja yksityisasiakkaille, yrityksille, rakennusliikkeille ja julkiselle sektorille. Rototecin liikevaihto vuonna 2013 oli 22 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.rototec.se, www.rototec.fi, www.rototec.no

Rototec

Rototec tuottaa geoenergian kokonaisratkaisuja, sisältäen termisen vastetestin (TRT), geoenergiakentän suunnittelun ja energiaporauksen kokonaispalvelun maalämpöpumppujärjestelmille. Rototec tarjoaa korkealaatuisia, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä uusiutuvan energian ratkaisuja yksityisasiakkaille, yrityksille, rakennusliikkeille ja julkiselle sektorille. Rototecin liikevaihto oli vuonna 2019  n. 60 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 100 henkilöä.