Intera announces closing of its second fund

Intera Partners Oy (“Intera”) today announces the closing of Intera Fund II Ky at €200 million. Investors in the Fund include leading Nordic and European institutional investors. Intera will continue to invest primarily in Finnish companies that possess substantial growth potential in their domestic market or potential to expand abroad.

Intera aims to invest primarily in Finnish companies that possess growth potential either in their domestic market or abroad. The most common limitations for growth faced by Finnish mid-sized companies are lack of capital needed for expansion as well as limited experience in executing acquisitions and managing international growth. Intera aims to add value in its portfolio companies by removing these limitations through leveraging its expertise in finance and M&A, as well as its industrial and international experience.

Intera’s typical investment targets are profitable companies with turnover of €10-100 million that have not yet reached their full capacity. Intera’s strategy is built on a strong partnership with entrepreneurs and the management teams of its portfolio companies. Intera is generally a majority owner in its portfolio companies and prior owners have often retained a significant minority interest after selling their company to Intera.

From its first fund, Intera Fund I established in 2007, Intera has successfully invested in seven companies, among others Consti, Orthex and Trafotek.

For more information contact: Managing Director Tuomas Lang, tel. +358 40 545 1240, tuomas.lang_a_interapartners.fi,www.interapartners.fi

Intera Partners Oy is a Finnish private equity firm focusing on majority investments in Finnish and Scandinavian companies. We aim to maximise the value of the companies we invest in through growth and improved profitability. Intera is an active owner who works in close co-operation with the management of its portfolio companies to develop them further.

Intera julkistanut toisen rahastonsa

Intera Partners Oy (“Intera”) on tänään julkistanut toisen rahastonsa, 200 miljoonan euron Intera Fund II Ky:n perustamisen. Rahaston sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. Intera tulee jatkamaan enemmistösijoitusten tekemistä erityisesti suomalaisiin yrityksiin, jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvustrategiansa toteuttamiseen Suomessa tai ulkomailla.

Intera etsii kohteita, joilla on mahdollisuuksia kasvuun kotimarkkinoilla tai kansainvälisesti. Sijoituskohteen liiketoiminnan kehittämiseen Intera tuo vahvan rahoitus- ja yrityskauppaosaamisen, teollisen näkemyksen ja kansainvälisen kokemuksen. Keskisuurten suomalaisyritysten kasvun pahimpia esteitä ovat usein juuri pääomien puute ja rajallinen kokemus yritysostojen toteuttamisesta ja kansainvälisen kasvun hallinnasta.

Interan tyypillinen sijoituskohde on kannattava 10-100 miljoonan euron liikevaihdon yritys, jolla on hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia. Kohteissaan Intera tavoittelee enemmistöomistusta ja usein vanhat omistajat ovat jääneet merkittävällä vähemmistöomistuksella mukaan myytyään yrityksensä Interalle. Interan toimintamalli perustuu vahvaan kumppanuuteen yrittäjäomistajien ja kohdeyritysten johdon kanssa.

Vuonna 2007 perustetusta ensimmäisestä rahastostaan Intera on sijoittanut menestyksekkäästi seitsemään yritykseen, joita ovat muun muassa Consti, Orthex ja Trafotek.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tuomas Lang, p. 040 545 1240,
tuomas.lang_a_interapartners.fi, www.interapartners.fi

Intera Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Intera on keskittynyt erityisesti sijoittamaan yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvuun. Intera on aktiivinen omistaja ja toimii läheisessä yhteistyössä johdon kanssa omistamiensa yritysten kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.

Normek grows with the acquisition of Naaraharju Oy and Botnia Fasad Oy

Normek, owned by Intera Fund I, grows by acquiring Naaraharju Oy, a producer of steel structures, and Botnia Fasad Oy, a producer of glass facades. The acquisitions increase Normek’s budgeted turnover for 2011 to over €100 million.

”With the acquisitions of Naaraharju and Botnia Fasad we attempt to enhance our position especially in the Finnish and Swedish markets for steel structures and glass facade production”, Managing Director of Normek, Klaus Saarikallio says. ”By improving sales and marketing and with synergy benefits, we attempt to gain an increased amount of orders for our production facilities. For our clients the acquisitions bring increased capacity also for the largest and most demanding projects”, Saarikallio continues.

At the moment two thirds of Normek’s order stock comes from Sweden, where the company in June 2010 acquired Brisab Industri AB, a producer of steel structures. ”We will continue to produce the most demanding structures and the largest projects in Finland even for the Swedish markets. It is our objective to gain foothold in the Swedish glass facade market together with Botnia Fasad”, Klaus Saarikallio says.
Both Normek and Naaraharju have a strong position as supplier of steel structures to industrial projects. A clear area of growth is the mining industry. In Northern Sweden, Normek has already in the past years delivered three substantial steel structure deliveries for the mining industry, each worth over €10 million.

Additional information:
Jokke Paananen, Intera Partners, partner, tel. +358 50 3003737

Naaraharju Oy is founded in 1970 and is today a leading supplier of steel structures in Finland. The company’s production facility is located in Naarajärvi, Pieksamäki. At the moment the company employs approximately 80 people and its budgeted turnover for the year 2011 is €19 million.

Botnia Fasad Oy is one of Finland’s leading suppliers of glass facade solutions. The company’s modern production facility is located in Isokyrö. Botnia Fasad employs 30 people and its budgeted turnover for year 2011 is €8 million.
Normek Group concentrates on production of steel structures, glass facades and steel bridges. Normek is one of the market leaders in the Nordic Countries. Normek’s headquarters are located in Vantaa, and after the acquisitions the Group has six production facilities in Finland and two in Sweden.

Normek kasvaa Naaraharju Oy:n ja Botnia Fasad Oy:n ostolla

Intera Partnersin hallinnoiman Intera Fund I -rahaston omistama Normek kasvaa ostamalla teräsrunkorakenteita valmistavan Naaraharju Oy:n sekä lasijulkisivuja valmistavan Botnia Fasad Oy:n osakekannat. Yrityskauppojen myötä Normekin budjetoitu liikevaihto vuodelle 2011 nousee yli 100 miljoonaan euroon.

”Pyrimme Naaraharjun ja Botnia Fasadin ostolla entisestään vahvistamaan asemaamme erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoilla teräsrunko- ja lasijulkisivurakenteiden toteuttajana”, Normekin toimitusjohtaja Klaus Saarikallio sanoo. ”Vahvistamalla myyntiä ja markkinointia ja hakemalla synergiahyötyjä pyrimme saamaan entistä enemmän tilauksia tuotantolaitoksillemme. Asiakkaillemme yrityskaupat merkitsevät vahvaa osaamista sekä kasvanutta kapasiteettia kaikkein vaativimpiin ja suurimpiinkin toimituksiin”, Saarikallio jatkaa.

Normekin tilauskannasta noin kaksi kolmasosaa tulee tällä hetkellä Ruotsista, josta yhtiö osti teräsrakenteita valmistavan Brisab Industri AB:n osakekannan heinäkuussa 2010. ”Aiomme jatkossakin valmistaa vaativimmat rakenteet sekä suurimmat projektit myös Ruotsin markkinoille Suomessa. Tavoitteemme on saada Ruotsissa jalansijaa myös lasijulkisivuissa yhdessä Botnia Fasadin kanssa”, Klaus Saarikallio sanoo.

Sekä Normekilla että Naaraharjulla on vahva asema teollisuuden teräsrakenteiden toimittajana. Selkeä kasvualue tulevinakin vuosina on kaivosteollisuuden hankkeet. Normek on toimittanut Pohjois-Ruotsissa viime vuosina jo kolme merkittävää yli kymmenen miljoonan euron teräsrunkotoimitusta kaivosteollisuudelle.

Lisätietoja:

Jokke Paananen, Intera Partners, osakas, p. +358 50 3003737

Naaraharju Oy on vuonna 1970 perustettu johtava teräsrakenteiden toimittaja Suomessa. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Pieksämäen Naarajärvellä. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 80 henkeä ja sen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2011 on 19 miljoonaa euroa.

Botnia Fasad Oy on yksi Suomen johtavista lasijulkisivuratkaisujen toimittajista. Yhtiön moderni tuotantolaitos sijaitsee Isokyrössä. Botnia Fasad työllistää tällä hetkellä noin 30 henkeä ja sen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2011 on 8 miljoonaa euroa.

Normek-konserni on keskittynyt rakennusten teräsrunkojen, lasijulkisivujen ja teräksisten siltojen toteuttamiseen. Normek on yksi toimialan markkinajohtajista Pohjoismaissa. Normekin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja konsernilla on yrityskauppojen jälkeen kuusi tuotantolaitosta Suomessa sekä kaksi Ruotsissa.