Intera invests in Toivonen Yhtiöt, a demolition and waste processing specialist

Intera invests in Toivonen Yhtiöt, a Finnish demolition and waste processing specialist. The founder Antero Toivonen continues as CEO and co-owner.

Toivonen Yhtiöt is specialised in demanding demolition projects in Finland as well as waste processing from industrial, construction and retail sources in southern Finland.

”The requirements in industrial and construction waste processing are getting tighter. Companies can benefit from committing to professional recycling. The more waste is returned to use, the more energy and recycled building material is available for industries and construction companies,” Intera’s Senior Advisor Erkki Norvio explains.

“There are few established players in demolition as well as industrial and construction waste processing even though the need to solve the waste challenge is greater than ever,” Norvio points out.

”We believe that the global trends of increasing energy efficiency and recycling as well as Toivonen’s strong market position form an excellent basis for growth. Antero Toivonen and his staff have worked for 20 years to create a leading modern recycling business,” states Intera’s Partner Janne Näränen.

CEO Antero Toivonen emphasises the company’s operative strengths:
”We commit ourselves to prompt project management. Intera’s support provides us with improved growth opportunities,” Toivonen comments.

Further information:

Erkki Norvio, Senior Advisor, Intera Equity Partners Oy, Tel. +358 400 410 977 erkki.norvio@interapartners.fi

Janne Näränen, Partner, Intera Equity Partners Oy, Tel. +358 50 566 4869 janne.naranen@interapartners.fi

Intera sijoittaa vaativiin purku-urakoihin ja yritysten jätteidenkäsittelyyn erikoistuneeseen Toivonen Yhtiöihin

Suomalainen pääomasijoittaja Intera sijoittaa teollisuuden ja rakentamisen jätteidenkäsittelyä ja vaativaa purkutoimintaa harjoittavaan Toivonen Yhtiöihin. Toivonen Yhtiöiden perustaja Antero Toivonen jatkaa toimitusjohtajana sekä yhtenä omistajana.

Interan taustavaikuttaja, pitkään rakennusteollisuuden johdossa työskennellyt Erkki Norvio kertoo transaktion ympärillä olevasta ajatuksesta:

”Yritystoiminnan jätteidenkäsittelyn velvoitteet kiristyvät. Teollisuus- ja rakentamissektori, joka pystyy sitoutumaan ammattimaiseen kierrätykseen, saa suoria hyötyjä omalle liiketoiminnalleen. Mitä suurempia määriä jätettä tuodaan hyötykäyttöön, sitä enemmän yritykset saavat energiaa ja uusioraaka-ainetta esimerkiksi maanrakennuksen tai energiankäytön tarpeisiin”, Interan Senior Advisor Erkki Norvio sanoo.

Norvion mukaan alalla on toistaiseksi vähän vakiintuneita toimijoita, vaikka tarve yhteisen jäteongelman ratkaisemiseksi on suuri.

”Uskomme, että globaalit trendit energiatehokkuuden parantamiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi sekä Toivosen vahva markkina-asema luovat erinomaisen pohjan yhtiön kasvun jatkumiselle. Toivonen ja sen henkilöstö ovat tehneet vahvan työn kehittäessään yhtiöstä 20 vuodessa merkittävän ja modernin kierrätysalan yrityksen”, Interan osakas Janne Näränen sanoo.

Toivonen Yhtiöiden toimitusjohtaja Antero Toivonen korostaa yrityksensä vahvuuksia:
”Olemme aina tehneet ja tulemme jatkossakin tekemään sovitut työt sovitussa aikataulussa. Interan tuki antaa meille entistä vahvemmat toimintamahdollisuudet ja tavoiteltu kasvu varmistaa myös tulevaisuuden työpaikat”, Toivonen sanoo.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Intera Equity Partners Oy, Senior Advisor, puh. 0400 410 977, erkki.norvio@interapartners.fi

Janne Näränen, Intera Equity Partners Oy, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi

Antero Toivonen, Toivonen Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 735 564, tarja.toivonen@toivonenyhtiot.fi

www. toivonenyhtiot.fi ja www.interapartners.fi

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Keskitymme erityisesti yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvun saavuttamisessa. Olemme aktiivinen omistaja ja toimimme läheisessä yhteistyössä johdon kanssa yritystemme kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.

Interan ensimmäinen rahasto on kooltaan 125 miljoonaa euroa. Rahasto on muodoltaan suomalainen kommandiittiyhtiö ja sen sijoittajat ovat eläkeyhtiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Toivonen Yhtiöt on erikoistunut vaativiin purkuprojekteihin ja yritystoiminnan jätteiden käsittelyyn. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa teollisuuden, rakentamisen ja kaupan yritykset. Yrityksen toiminta purkuprojekteissa kattaa koko maan ja jätteidenkäsittelyssä Pirkanmaan. Toivonen Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 12 miljoonaa euroa.

Consti Yhtiöt grows its façade renovation business by acquiring two companies

Consti Yhtiöt, one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland, acquires Saneerausliike Myllymäki and Jalora Group, two façade renovation companies. After these transactions Consti Yhtiöt’s façade business’s pro forma turnover is approximately EUR 45 million.

Saneerausliike Myllymäki specializes in façade renovations in southern Finland whereas Jalora Group operates in the Tampere and Oulu regions. Myllymäki is renowned as an expert of thin plastering techniques. Jalora Group focuses on renovations of traditional and historical façades as well as on demanding glazing projects.

– Myllymäki and Jalora complement our façade offering strategically. We enter new regions in Finland and extend our portfolio of renovation techniques, says Lasse Mäkelä, Consti Yhtiöt’s Director of Acquisitions and Financing.

– This move gives us further competitiveness. I expect to see even higher customer satisfaction because of a wider choice in expertise and locations. I believe this will eventually grow our market share, concludes Risto Kivi, Managing Director of Raitayhtiöt, Consti Yhtiöt’s façade renovation company.

The top management of Myllymäki and Jalora Group will continue to lead their respective companies. They will also become owners of Consti Yhtiöt.

After these transactions Consti Yhtiöt’s annual pro forma turnover exceeds EUR 130 million and the number of employees amounts to approximately 550.

For additional information:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, Chairman, phone: +358 400 410 977
Janne Näränen, Intera Equity Partners, phone: +358 50 566 4869

Consti Yhtiöiden julkisivusaneeraus liiketoiminta vahvistuu kahdella uudella yrityksellä

Suomen johtava korjausrakentamiseen erikoistunut yritys, Consti Yhtiöt, vahvistaa julkisivuliiketoimintaansa. Uusmaalainen Saneerausliike Myllymäki sekä Tampereella ja Oulussa toimiva Jalora liittyvät Constin julkisivutoimialaan, jonka proforma liikevaihto kasvaa noin 45 miljoonaan euroon.

Uusien yritysten myötä Consti Yhtiöiden proforma liikevaihto ylittää 130 miljoonaa euroa, henkilöstömäärän ollessa noin 550.

Saneerausliike Myllymäki saneeraa taloyhtiöiden julkisivuja pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Tampereella. Myllymäki on erityisesti ohutrappauksien asiantuntija. Yrityksen liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 37. Pentti Myllymäki tulee jatkamaan Yhtiön toimitusjohtajana ja yhtenä Consti Yhtiöiden omistajista. – Tällä omistajavaihdoksella saneerausliike Myllymäki pyrkii paremmin vastaamaan tilaajien tarpeisiin ja kehittämään omaa osaamistaan, Pentti Myllymäki sanoo.

Jalora konserni toimii Tampereella ja Oulussa noin 4 miljoonan euron liikevaihdolla, henkilöstön ollessa 13. Yhtiöllä on vahvaa osaamista perinnejulkisivusaneerauksessa sekä vaativissa lasi ja teräsrakenteissa. Myös Jaloran pääomistajat jatkavat yhtiön johdossa sekä Consti yhtiöiden omistajina. – Lähes 20 vuoden toiminnan jälkeen yksityisenä toimijana, näimme liittymisen Constiin uutena haasteena ja mielenkiintoisena kehityspolkuna, kommentoi Jalora Oy:n toimitusjohtaja Pekka Holopainen.

– Saneerausliike Myllymäen ja Jaloran liittyminen Constiin on tärkeä osa kasvustrategiaamme. Laajennamme näillä yrityskaupoilla julkisivuliiketoimintaamme Tampereelle ja Ouluun. Samalla teknisten ratkaisujen valikoimamme vahvistuu ohutrappauksessa ja lasituksessa, kertoo Consti Yhtiöiden yrityskaupoista vastaava johtaja Lasse Mäkelä.

– Kilpailuasemamme julkisivuliiketoiminnassa vahvistuu merkittävästi. Olemme tyytyväisiä, että nyt voimme tarjota urakoita entistä monipuolisemmin ja laajemmalla alueella. Uskon, että se näkyy asiakkaiden tyytyväisyytenä ja myynnin kasvuna, kommentoi Risto Kivi, Consti Yhtiöiden julkisivutoimialan johtaja ja Raitayhtiöiden toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja, puh: +358 400 410 977
Janne Näränen, Intera Equity Partners, puh: +358 50 566 4869