Intera sijoittaa vaativiin purku-urakoihin ja yritysten jätteidenkäsittelyyn erikoistuneeseen Toivonen Yhtiöihin

30.06.2010

Suomalainen pääomasijoittaja Intera sijoittaa teollisuuden ja rakentamisen jätteidenkäsittelyä ja vaativaa purkutoimintaa harjoittavaan Toivonen Yhtiöihin. Toivonen Yhtiöiden perustaja Antero Toivonen jatkaa toimitusjohtajana sekä yhtenä omistajana.

Interan taustavaikuttaja, pitkään rakennusteollisuuden johdossa työskennellyt Erkki Norvio kertoo transaktion ympärillä olevasta ajatuksesta:

”Yritystoiminnan jätteidenkäsittelyn velvoitteet kiristyvät. Teollisuus- ja rakentamissektori, joka pystyy sitoutumaan ammattimaiseen kierrätykseen, saa suoria hyötyjä omalle liiketoiminnalleen. Mitä suurempia määriä jätettä tuodaan hyötykäyttöön, sitä enemmän yritykset saavat energiaa ja uusioraaka-ainetta esimerkiksi maanrakennuksen tai energiankäytön tarpeisiin”, Interan Senior Advisor Erkki Norvio sanoo.

Norvion mukaan alalla on toistaiseksi vähän vakiintuneita toimijoita, vaikka tarve yhteisen jäteongelman ratkaisemiseksi on suuri.

”Uskomme, että globaalit trendit energiatehokkuuden parantamiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi sekä Toivosen vahva markkina-asema luovat erinomaisen pohjan yhtiön kasvun jatkumiselle. Toivonen ja sen henkilöstö ovat tehneet vahvan työn kehittäessään yhtiöstä 20 vuodessa merkittävän ja modernin kierrätysalan yrityksen”, Interan osakas Janne Näränen sanoo.

Toivonen Yhtiöiden toimitusjohtaja Antero Toivonen korostaa yrityksensä vahvuuksia:
”Olemme aina tehneet ja tulemme jatkossakin tekemään sovitut työt sovitussa aikataulussa. Interan tuki antaa meille entistä vahvemmat toimintamahdollisuudet ja tavoiteltu kasvu varmistaa myös tulevaisuuden työpaikat”, Toivonen sanoo.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Intera Equity Partners Oy, Senior Advisor, puh. 0400 410 977, erkki.norvio@interapartners.fi

Janne Näränen, Intera Equity Partners Oy, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi

Antero Toivonen, Toivonen Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 735 564, tarja.toivonen@toivonenyhtiot.fi

www. toivonenyhtiot.fi ja www.interapartners.fi

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Keskitymme erityisesti yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvun saavuttamisessa. Olemme aktiivinen omistaja ja toimimme läheisessä yhteistyössä johdon kanssa yritystemme kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.

Interan ensimmäinen rahasto on kooltaan 125 miljoonaa euroa. Rahasto on muodoltaan suomalainen kommandiittiyhtiö ja sen sijoittajat ovat eläkeyhtiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Toivonen Yhtiöt on erikoistunut vaativiin purkuprojekteihin ja yritystoiminnan jätteiden käsittelyyn. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa teollisuuden, rakentamisen ja kaupan yritykset. Yrityksen toiminta purkuprojekteissa kattaa koko maan ja jätteidenkäsittelyssä Pirkanmaan. Toivonen Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 12 miljoonaa euroa.