Intera invests in Mikeva – provider of care services

Intera Fund I, advised by Intera Equity Partners, invests in Mikeva, one of the leading private providers of care services in Finland. Intera acquires the shares of Mikeva from Ruukki Group Plc together with Mikeva’s current management.

Mikeva is one of the largest private providers of care services in Finland. It provides care, rehabilitation and residential care services for the mentally and physically disabled and the elderly as well as welfare services for children and adolescents. Mikeva’s care centres are located in Northern, Western and Eastern Finland and in the Tampere region. The company is headquartered in Oulunsalo. The estimated turnover for 2008 is approximately EUR 20 million. Mikeva employs over 320 care service professionals.

The transaction aims at growing and further developing the company which has excellent growth prospects and high-quality services.

– Partnering with Intera gives us new opportunities to grow and develop our services. We have already developed our service network actively during the past couple of years. Now, with Intera’s support, we have even better opportunities to expand and provide high-quality services, says Mr Samuli Mäenpää, CEO of Mikeva.
Mikeva is known for the high quality of its services and that will remain the focus also in the future. The company has significant potential for growth as well as for becoming the market leader and number one brand in the Finnish care service sector, describes Mr Tuomas Lang, Managing Partner of Intera Equity Partners.

Intera will make substantial investments to develop Mikeva and targets at significant growth during the coming years. The growth will be mainly generated by expanding the service provision for the municipal sector and through industry consolidation.

The new board of Mikeva will be chaired by Mr Tuomas Lang, Intera’s Managing Partner. Mr Lang acted as the Chairman of the Board of Mehiläinen, the leading private health care company in Finland, in 2003-2006 when the company was in the portfolio of CapMan. In addition to Mr Lang, the Board includes Mr Harri Hollmén from Intera, Ms Inkeri Kerola, Member of Parliament, Ms Minna Laakkonen, owner of Norris Cosmetics, and Mr Jouko Oja, regional manager of Mikeva Western Finland, as representative of the management and personnel.

For further information, please contact:
CEO Samuli Mäenpää, Mikeva Oy, Tel: +358 40 5652717
Managing Partner Tuomas Lang, Intera Equity Partners Oy, Tel: +358 40 5451240

Intera is a new Finnish private equity firm that principally focuses on Finnish companies with sales of EUR 10 to 100 million that have not yet reached their full capacity and have the potential to become leading businesses in their fields. Investors in Intera´s first fund, Intera Fund I, include leading Nordic institutional investors. www.interapartners.fi

Intera sijoittaa hoiva-alan yritykseen Mikevaan

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I Ky sijoittaa Mikeva Oy:hyn, yhteen Suomen johtavista hoivapalveluja tuottavista yrityksistä. Intera ostaa Mikevan osakekannan Ruukki Group Oyj:ltä yhdessä Mikevan toimivan johdon kanssa.

Mikeva Oy on yksi suurimmista yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista Suomessa. Mikeva tarjoaa kuntoutus-, hoiva- ja asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja vanhuksille sekä erityistukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Toimipaikat sijaitsevat Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Yhtiön päätoimipaikka on Oulunsalossa. Arvioitu liikevaihto vuodelle 2008 on noin 20 miljoonaa euroa. Henkilökunta koostuu yli 320 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta.

Uudella omistusjärjestelyllä on tarkoitus kehittää ja kasvattaa laadukasta yritystä, jolla on erittäin lupaavat tulevaisuuden näkymät.

Interan mukaantulo toimintaamme avaa meille uusia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa. Olemme kehittäneet toimintaamme voimakkaasti parina viime vuotena, ja nyt Interan osaavien asiantuntijoiden kautta saamme entistä paremmat edellytykset laadukkaiden hoivapalveluiden tarjoamiselle, kertoo Mikevan toimitusjohtaja Samuli Mäenpää.
Mikeva on tunnettu laadukkaista palveluistaan, ja laatuun panostetaan jatkossakin. Yrityksellä on lisäksi valtava kasvupotentiaali ja sillä on kaikki edellytykset tulla johtavaksi toimijaksi ja Suomen ykkösbrändiksi toimialallaan, kuvailee Interan toimitusjohtajaTuomas Lang.
Intera panostaa voimakkaasti Mikevan kehittämiseen. Tavoitteena on merkittävä kasvu tulevien vuosien aikana. Kasvua haetaan pääasiassa lisäämällä kuntasektorille tarjottavia palveluita sekä yritysjärjestelyin.

Mikevan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi tulee Intera Equity Partnersin toimitusjohtaja Tuomas Lang. Lang on aiemmin toiminut Mehiläinen Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2003-2006, jolloin pääomasijoittaja CapMan oli Mehiläisen omistajana. Muut hallituksen jäsenet ovat Interan Harri Hollmén, Keskustan kansanedustaja Inkeri Kerola, Norris Cosmeticsin omistaja Minna Laakkonensekä henkilöstön ja yhtiön johdon edustajana aluejohtaja Jouko Oja.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Samuli Mäenpää, Mikeva Oy, puh: +358 40 5652717

Toimitusjohtaja Tuomas Lang, Intera Equity Partners Oy, puh: +358 40 5451240

Intera on uusi pääomarahasto, joka etsii sijoituskohteikseen hyvän kasvupotentiaalin omaavia suomalaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on 10 – 100 miljoonaa euroa. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot (MBO / MBI), perheyritysten omistusjärjestelyt, erilaiset toimialajärjestelyt sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I, jossa on sijoittajina johtavia pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia.

Intera invests in Normek – supplier of steel structure frames and glass facades

Intera Fund I, advised by Intera Equity Partners, invests in Normek, one of the leading Nordic suppliers of steel structure frames and glass facades. Intera’s Industrial Advisor and board member of Normek, Erkki Norvio, as well as members of the management will also become new shareholders in Normek.

Expansion of the ownership base is targeted to support Normek’s continued growth and international expansion. Klaus Saarikallio, Pekka Kankaanpää and Jukka Vuori will retain a significant ownership in Normek and continue in their current management positions. The targeted growth is expected to offer interesting new opportunities for Normek’s employees, as well as create new jobs.

”Normek has grown significantly over the last 10 years. We believe that Intera as a shareholder will provide us with strong support in pursuing continued growth and international expansion”, says Klaus Saarikallio, CEO of Normek.
”Normek and its employees have done an excellent job in developing Normek into one of the leading Nordic companies in its field. We believe that the evolution of the steel structure frame industry together with Normek’s strong market position will form a solid platform for the company’s growth in the Nordic region and the neighbouring markets”, comments Jokke Paananen, Partner at Intera.
Normek is a leading manufacturer and supplier of steel structure frames for non-residential buildings, steel bridges, and facade systems for commercial and office buildings. The main markets are Finland, Sweden and Russia. Normek had sales of €81.3 million in 2007. Exports accounted for 48% of sales. The company has 285 employees in Finland and Sweden. ( http://www.normek.fi )

Intera Equity Partners, is a private equity firm focusing on majority investments in Finnish companies with strong growth potential. Typical investment situations are management buy-outs, ownership restructurings in family owned companies, and privatizations. Investors in Intera´s first fund, Intera Fund I, include leading Nordic institutional investors.

Contacs:
Klaus Saarikallio, Normek, CEO, tel: +358 40 556 7678
Jokke Paananen, Intera Equity Partners, Partner, tel: +358 50 300 3737

Intera sijoittaa teräsrunkorakenne- ja lasijulkisivuratkaisuja toimittavaan Normekiin

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I sijoittaa Normekiin, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista teräsrunkorakenne- ja lasijulkisivuratkaisujen toimittajista. Normekin omistuspohjaa laajennetaan ottamalla mukaan uusina omistajina Intera Fund I:n lisäksi Interan teollinen neuvonantaja ja Normekin hallituksen jäsen Erkki Norvio, sekä yhtiön toimivaa johtoa.

Omistuspohjan laajentamisella on tarkoitus luoda entistä paremmat edellytykset hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia sekä jatkaa Normekin kasvua ja kansainvälistymistä. Klaus Saarikallio, Pekka Kankaanpää ja Jukka Vuori jatkavat yhtiön osakkaina ja johdossa. Tavoiteltu kasvu tarjoaa Normekin henkilöstölle mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja luo uusia työpaikkoja.

”Normekin liikevaihto on moninkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Interan mukaantulo luo hyvät edellytykset jatkaa kasvua ja kansainvälistymistä”, sanoo Klaus Saarikallio, Normekin toimitusjohtaja.
”Normek ja sen henkilöstö ovat tehneet erinomaisen työn luodessaan Normekista yhden Pohjoismaiden johtavista yrityksistä alallaan. Uskomme, että teräsrunkorakennemarkkinan kehittyminen ja Normekin vahva asema luovat hyvän pohjan yhtiön kasvun jatkamiselle Pohjoismaissa ja lähimarkkina-alueilla”, kertoo Jokke Paananen, Interan osakas.
Normek on kantavien teräsrakenteiden, terässiltojen sekä liike- ja toimistorakentamisessa tarvittavien julkisivurakenteiden johtava valmistaja ja toimittaja. Pääasiallisina toiminta-alueina ovat Suomi, Ruotsi ja Venäjä. Normekin liikevaihto vuonna 2007 oli 81,3 miljoonaa euroa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 48%. Yhtiöllä on 285 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. (www.normek.fi)

Intera Equity Partners on pääomasijoitusyhtiö, jonka hallinnoima rahasto tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt, sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I, jossa on sijoittajina johtavia pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia.

Lisätietoja:

Klaus Saarikallio, Normek, toimitusjohtaja, p. 040 556 7678

Jokke Paananen, Intera Equity Partners, osakas, p. 050 300 3737

Normek

Normek-konserni on yksi pohjoismaiden johtavia rakennusten teräsrunkojen, lasijulkisivujen ja teräksisten siltojen toteuttajia. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 65 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 250 henkilöä.

Normekin loppuasiakaskunta koostuu monien eri toimialojen yrityksistä, kunnista ja julkisyhteisöistä. Konsernin suorat asiakkaat ovat rakennusyhtiöitä ja kiinteistökonsultteja. Normek on kokonaisratkaisujen toimittaja, joka vastaa kohteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Normekin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja konsernilla on neljä tuotantolaitosta Suomessa ja yksi Ruotsissa.

Saksalainen teräsrakentamiseen ja julkisivuratkaisuihin erikoistunut Donges Group osti Normek Oy:n helmikuussa 2019.