Intera sijoittaa teräsrunkorakenne- ja lasijulkisivuratkaisuja toimittavaan Normekiin

16.06.2008

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I sijoittaa Normekiin, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista teräsrunkorakenne- ja lasijulkisivuratkaisujen toimittajista. Normekin omistuspohjaa laajennetaan ottamalla mukaan uusina omistajina Intera Fund I:n lisäksi Interan teollinen neuvonantaja ja Normekin hallituksen jäsen Erkki Norvio, sekä yhtiön toimivaa johtoa.

Omistuspohjan laajentamisella on tarkoitus luoda entistä paremmat edellytykset hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia sekä jatkaa Normekin kasvua ja kansainvälistymistä. Klaus Saarikallio, Pekka Kankaanpää ja Jukka Vuori jatkavat yhtiön osakkaina ja johdossa. Tavoiteltu kasvu tarjoaa Normekin henkilöstölle mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja luo uusia työpaikkoja.

”Normekin liikevaihto on moninkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Interan mukaantulo luo hyvät edellytykset jatkaa kasvua ja kansainvälistymistä”, sanoo Klaus Saarikallio, Normekin toimitusjohtaja.
”Normek ja sen henkilöstö ovat tehneet erinomaisen työn luodessaan Normekista yhden Pohjoismaiden johtavista yrityksistä alallaan. Uskomme, että teräsrunkorakennemarkkinan kehittyminen ja Normekin vahva asema luovat hyvän pohjan yhtiön kasvun jatkamiselle Pohjoismaissa ja lähimarkkina-alueilla”, kertoo Jokke Paananen, Interan osakas.
Normek on kantavien teräsrakenteiden, terässiltojen sekä liike- ja toimistorakentamisessa tarvittavien julkisivurakenteiden johtava valmistaja ja toimittaja. Pääasiallisina toiminta-alueina ovat Suomi, Ruotsi ja Venäjä. Normekin liikevaihto vuonna 2007 oli 81,3 miljoonaa euroa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 48%. Yhtiöllä on 285 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. (www.normek.fi)

Intera Equity Partners on pääomasijoitusyhtiö, jonka hallinnoima rahasto tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt, sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I, jossa on sijoittajina johtavia pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia.

Lisätietoja:

Klaus Saarikallio, Normek, toimitusjohtaja, p. 040 556 7678

Jokke Paananen, Intera Equity Partners, osakas, p. 050 300 3737