Cervi

Cervi on suomalainen ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistunut yritys. Asiakkailleen Cervi tarjoaa laajasti kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen ja saneeraamiseen tarvittavat palvelut. Lisäksi yhtiö huoltaa, korjaa ja valvoo kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Cervi on Suomessa ainutlaatuinen yritys, jonka vahva fokus nimenomaan sisäilman laatuun, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen on tukenut yhtiön kasvutarinaa. Lisäksi älyteknologia ja sen kehittäminen ovat merkittävässä roolissa yhtiön liiketoiminnassa.

Intera tuli sijoittajana mukaan Cervin kasvutarinaan vuoden 2022 lopussa. Kumppanuuden myötä Intera ja Cervi rakentavat entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa. Cervin kasvusuunnitelmana on edetä jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on luoda yhtiöstä johtava energiatehokkaan olosuhdetekniikan erikoisasiantuntija ja kumppani sekä alan halutuin työnantaja.

Vuonna 2014 perustettu Cervi on kasvanut viimeisten vuosien ajan voimakkaasti ja tavoitteena on kasvattaa henkilöstömäärä tuhanteen ja liikevaihto 100 miljoonaan euroon. Yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen isoimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Intera to invest in ventilation and cooling specialist Cervi

Intera invests in Cervi, a Finnish specialist in ventilation, clean indoor air and cooling. With the transaction, Intera and Cervi will be building an even stronger domestic specialist in ventilation and cooling and Cervi will take a significant step towards its ambitious growth targets.

 

Founded in 2014, Cervi operates in the Helsinki Metropolitan Area and in other Finland’s largest cities and growth centres. Cervi’s services cover all the work required to maintain, repair, and renovate ventilation systems. The company also services, repairs and monitors refrigeration and cooling equipment. Over the last five years, Cervi’s turnover has grown by an average of more than 50% per year. In 2021, the company’s turnover was around €16 million.

– We are thrilled to be part of the future story of Cervi. Our role is to ensure that Cervi gets the support it needs to grow. Cervi is a unique company in Finland whose strong focus on indoor air quality, ventilation and cooling has paid off. The company has vast growth potential, comments Janne Näränen, Partner at Intera.

Cervi’s growth relies heavily on its role as a specialist in ventilation and cooling, which the company intends to expand even further in the future. Cervi’s growth plan is to move towards a more comprehensive service offering continuously. Indoor environment solutions are built around the development of ventilation, cooling and heat recovery, with smart technology playing a key role.

– Together with Intera, we are now building an even stronger domestic specialist in ventilation and cooling. Our goal is to be the leading specialist and partner in energy-efficient ventilation and cooling solutions and the most sought-after employer in the industry. Our target is to increase Cervi’s headcount to a thousand and turnover to €100 million, says Petri Valve, CEO of Cervi.

 

Further information:

Janne Näränen
Partner, Intera Partners
janne.naranen@interapartners.fi
tel. 050 566 4869

Petri Valve
CEO, Cervi Talotekniikka Oy
petri.valve@cervi.fi
tel. 0400 435 447

 

Intera Partners is a Finnish private equity investor focused on the growth and internationalisation of companies. Intera manages three active funds with a combined capital of €785 million. The funds have a total of 11 portfolio companies with a combined turnover of €900 million and currently employ a total of 11 000 people.

Founded in 2014, Cervi operates in the Helsinki Metropolitan Area, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme and Southwest Finland. The company employs around 200 ventilation professionals. Cervi’s services cover all the work required to maintain, repair, and renovate ventilation systems. We provide consultation and collaboration, including ventilation design. We also service, repair and monitor refrigeration and cooling equipment. Our mission is to be the best ventilation partner for our customers. We want to truly understand our customers’ needs and provide them with solutions and services to improve indoor air quality and, thus, the quality of life. In addition to financial savings, we save energy and natural resources and reduce our carbon footprint.

Intera sijoittaa ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen erikoistuneeseen Cerviin

Intera sijoittaa suomalaiseen ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistuneeseen Cerviin. Järjestelyn myötä Intera ja Cervi rakentavat entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa ja Cervi ottaa merkittävän askeleen kohti kunnianhimoisia kasvutavoitteita.

 

Cervi on vuonna 2014 perustettu yritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen isoimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Cervin palvelut kattavat kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen ja saneeraamiseen tarvittavat työt. Lisäksi Cervi huoltaa, korjaa ja valvoo myös kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin yli 50 prosenttia vuodessa. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli noin 16 miljoonaa euroa.

– Olemme erittäin iloisia, että olemme osa Cervin tulevaa tarinaa. Tehtävämme on varmistaa, että Cervi saa kasvuunsa tarvitsemansa tuen. Cervi on Suomessa ainutlaatuinen yritys, jonka vahva fokus nimenomaan sisäilman laatuun, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen on kantanut hedelmää. Yrityksessä on valtavasti kasvupotentiaalia, Interan osakas Janne Näränen kommentoi.

Kasvussaan Cervi nojaa vahvasti ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen erityisasiantuntijan rooliin ja sitä halutaan kasvattaa jatkossa entisestään. Cervin kasvusuunnitelmana on edetä jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa. Olosuhdetekniikka rakentuu ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmön talteenoton kehittämisestä ja keskeisessä roolissa on älyteknologia.

– Rakennamme yhdessä Interan kanssa entistä vahvemmin ilmanvaihtoalan ja jäähdytyksen kotimaista erikoisosaajaa. Haluamme olla johtava energiatehokkaan olosuhdetekniikan erikoisasiantuntija ja kumppani sekä alan halutuin työnantaja. Tavoitteemme on kasvattaa henkilöstömäärä tuhanteen ja nostaa liikevaihto 100 miljoonaan euroon, Cervin toimitusjohtaja Petri Valve sanoo.

 

Lisätietoja:
Janne Näränen
osakas, Intera Partners
janne.naranen@interapartners.fi
p. 050 566 4869

Petri Valve
toimitusjohtaja, Cervi Talotekniikka Oy
petri.valve@cervi.fi
p. 0400 435 447

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä 11 000 henkilöä.

Vuonna 2014 perustettu Cervi toimii pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Yhtiön palveluksessa on noin 200 ilmanvaihtoalan ammattialaista. Cervin palvelut kattavat kaikki ilmanvaihdon huoltamiseen, korjaamiseen, saneeraamiseen tarvittavat työt. Teemme konsultointia ja yhteistyötä mm. ilmanvaihdon suunnittelun kanssa. Lisäksi huollamme, korjaamme ja valvomme myös kylmä- ja jäähdytyslaitteet. Missiomme on olla asiakkaille paras ilmanvaihdon kumppani. Haluamme ymmärtää aidosti asiakkaan tarpeet ja tuoda heille ratkaisuja ja palveluja, joilla parannamme sisäilman laatua ja siten elämänlaatua. Taloudellisen säästön lisäksi säästyy energiaa ja luonnonvaroja, ja hiilijalanjälki pienenee.