Intera joins forces with Roima Intelligence Inc

The European manufacturing industry currently faces a digital transformation affecting both competition and the operating environment. In the last few years, Roima has become a key partner to leading Finnish and international companies in strengthening competitiveness through industrial software solutions. Intera invests in Roima to support the company’s continued growth and international expansion.

Roima Intelligence Inc is a rapidly growing software solutions company that provides software and expertise in manufacturing operations management, warehouse management, product information management and machine vision. With Intera’s investment, the company will have further tools at hand for developing and growing the company. Management will continue as significant shareholders.

 

Press Release 24.4.2018

 

Intera vauhdittamaan Roiman kasvua ja kansainvälistymistä

Euroopan teollisuus elää digitaalisessa murroksessa, joka muuttaa kilpailuasetelmia ja toimintaympäristöä. Roima on lyhyessä ajassa noussut johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten avainkumppaniksi teollisuuden ohjelmistoratkaisuissa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Intera sijoittaa Roimaan tukeakseen yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä.

Roima Intelligence Oy on ohjelmistoalan kasvuyritys, joka tarjoaa toiminnan- ja tuotannonohjauksen, tuotehallinnan, konenäön, sekä sisälogistiikan ratkaisuja yrityksille. Interan sijoituksen avulla yhtiö saa käyttöönsä uusia työkaluja yhtiön kehittämiseen ja kasvun vauhdittamiseen. Yhtiön avainhenkilöt jatkavat merkittävinä omistajina.

 

Lehdistötiedote 24.4.2018

 

Renta expands to Sweden

Renta Yhtiöt Oy has on 20.4.2018 signed an agreement to acquire 100% of the shares in a Swedish rental company Stål & Hyr Group AB. The company is owned by a Swedish private equity company Accent Equity together with key personnel. After the acquisition the pro forma Net Sales of Renta Group in 2018 are estimated to be approximately 110 MEUR. The acquisition is subject to competition authority approval in Sweden and completion is estimated to take place by 1.6.2018. Prior to completion, Renta and Stål & Hyr continue to conduct business as separate entities.

Stål & Hyr was established in 1979 and is a general rental provider of machinery and equipment operating in the Swedish west coast and north-western Scania. The Group is headquartered in Varberg and operates a network of 13 depots with a strong local presence. Net Sales of the Group reached 362 MSEK in the previous financial year. Stål & Hyr Group operates locally with two separate brands – Stål och Hyrmaskiner and Dennis Maskinuthyrning.

After the transaction, Stål & Hyr will continue to operate as an individual business company within the Renta Group. The CEO of Stål & Hyr, Joacim Johansson, and key persons will continue in their current positions and become significant minority owners in Renta Group Oy. The transaction will not affect the operations of the company or the position of its almost 100 employees.

 

Press release 24.4.2018

 

Renta laajentaa yrityskaupalla Ruotsiin

Renta Yhtiöt Oy on 20.4.2018 allekirjoittanut ruotsalaisen konevuokraamon Stål & Hyr Group AB:n koko osakekannan ostamista koskevan sopimuksen. Yhtiön omistaa ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Accent Equity yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Kaupan myötä Renta-konsernin liikevaihdon (pro forma) 2018 arvioidaan olevan noin 110 MEUR:a. Kaupan on tarkoitus toteutua 1.6.2018 mennessä, ja se edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Ennen lopullista kauppaa Renta ja Stål & Hyr jatkavat toimintaansa normaalisti erillisinä yhtiöinä.

Stål & Hyr on vuonna 1979 perustettu Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skoonessa toimiva yleiskonevuokraamo, jolla on vahva markkina-asema omalla toimialueellaan. Yhtiöllä on 13 vuokraamoa, ja sen pääkonttori sijaitsee Varbergissa. Edellisen tilikauden liikevaihto oli 362 MSEK. Yhtiö toimii alueellisesti kahdella eri brändillä – Stål och Hyrmaskiner ja Dennis Maskinuthyrning.

Kaupan toteutumisen jälkeen Stål & Hyr jatkaa toimintaansa normaalisti omana liiketoimintayhtiönä osana Renta Group -konsernia. Yhtiön toimitusjohtaja Joacim Johansson ja avainhenkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yrityskauppa ei vaikuta yhtiön toimintaan, eikä sen lähes 100 työntekijän asemaan.

 

Lehdistötiedote 24.4.2018

 

 

Royal Ravintolat and Restamax to combine

On 11 April 2018, Restamax Plc (“Restamax”) and Intera Fund II Ky (“Intera”) and the other shareholders of RR Holding Oy have signed a share purchase agreement whereby Restamax purchases all the shares in RR Holding Oy (“Royal Ravintolat”); and at the same time, the shareholders and key personnel of Royal Ravintolat will make an investment in Restamax. The completion of the transaction is conditional upon a decision by Restamax’s General Meeting regarding a share issue and on the arranging of financing for the cash purchase price.

The enterprise value of Royal Ravintolat in the transaction is MEUR 90. MEUR 20 of the purchase price will be paid in new Restamax shares to be issued to the sellers of Royal Ravintolat in a directed share issue. In the share issue, the subscription price per share shall be EUR 8.80. A part of the sale price will be paid in cash. The transaction is expected to increase Restamax’s net debt by approximately MEUR 70.

Upon completion of the transaction, Intera would become the fourth-largest shareholder of Restamax with a shareholding of approximately 10 per cent. Intera would not be subject to a lock-up regarding the shares of Restamax to be issued to Intera. The other sellers’ combined shareholdings in Restamax would amount to a few per cent. Intera’s partner Tomi Terho, Saku Tuominen and Miki Kuusi, all currently members of Royal’s board, will join the board of directors of the combined company.

The transaction is expected to be completed during summer 2018. The aim is to carry out the integration in late 2018 and early 2019. The transaction will create one of the largest restaurant groups in the Nordic countries listed on the Helsinki Stock Exchange.

Upon the completion of the transaction, Restamax CEO Juha Helminen will take charge of the company’s international operations as the CEO of Restamax International, and Royal Ravintolat CEO Aku Vikström will be appointed as the CEO of the Group with responsibility for the company’s operations in Finland.

After the transaction, Restamax will release more information about its future goals and prospects.

Restamax ja Royal Ravintolat yhdistyvät

Restamax Oyj (“Restamax”) sekä Intera Fund II Ky (“Intera”) ja muut RR Holding Oy:n osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen 11.4.2018, jonka myötä Restamax ostaa koko RR Holding Oy:n (“Royal Ravintolat”) osakekannan, ja samalla Royal Ravintoloiden omistajat ja avainhenkilöt tekevät sijoituksen Restamaxiin. Kaupan toteutus on ehdollinen Restamaxin yhtiökokouksen päätöksille osakeannista sekä käteiskauppahinnan rahoituksen järjestämiselle.

Royal Ravintoloiden velaton arvo kaupassa on 90 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 20 miljoonaa euroa maksetaan uusina Restamaxin osakkeina, jotka suunnataan Royal Ravintoloiden myyjille suunnatulla osakeannilla. Osakeannin osakekohtainen merkintähinta on 8,80 euroa. Osa kauppahinnasta maksetaan käteisellä, ja transaktion odotetaan lisäävän Restamaxin nettovelkaa noin 70 miljoonalla eurolla.

Kaupan toteutuessa Interasta tulisi Restamaxin neljänneksi suurin osakkeenomistaja noin 10 prosentin omistusosuudella. Interan oikeutta luovuttaa kaupassa annettavia Restamaxin osakkeita ei tultaisi rajoittamaan. Muiden myyjien omistusosuudet Restamaxissa olisivat yhteensä muutaman prosentin luokkaa. Royalin hallituksen jäsenistä Interan osakas Tomi Terho, Saku Tuominen ja Miki Kuusi liittyvät uuden yhtiön hallitukseen.

Kaupan arvioidaan toteutuvan kesän 2018 aikana. Integraatio pyritään toteuttamaan loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Kaupan myötä syntyy yksi Pohjoismaiden suurimmista ravintolakonserneista, joka on listattu Helsingin pörssiin.

Osakekaupan toteutuessa Restamaxin toimitusjohtaja Juha Helminen ottaa vastuulleen yhtiön ulkomaan toiminnot Restamax Internationalin toimitusjohtajana ja Royal Ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Vikström tullaan nimittämään konsernin toimitusjohtajaksi ottaen vastuulleen yhtiön kotimaan toiminnot.

Restamax tulee osakekaupan jälkeen tiedottamaan lisää tulevaisuuden tavoitteistaan ja näkymistään.