Intera Partners to invest in health technology company Merivaara

Ownership of the Finnish health technology company Merivaara Corporation will change with the private equity firm Intera Partners purchasing a majority holding in the company. Merivaara’s management and other key employees will become significant minority shareholders. The new shareholders’ aim is to develop Merivaara’s business and strengthen the company’s competitive advantage and position in domestic and international markets. The sellers in the transaction include the current majority shareholders and Board Members Ilkka Laipio and Jukka Suominen, and a number of minority shareholders.

The health technology market is continuing to grow globally. Health technology accounts for approximately 29% of Finnish high-tech exports, growing annually by 3.8% on average (FiHTA, 2011). Merivaara develops, manufactures and sells hospital furniture and systems. The company’s new operating room systems are state-of-the-art solutions in the market. Exports generate almost 90% of the company’s sales, with the Nordic countries, Russia and rest of Europe being the largest market areas. The role of emerging markets is also increasing in Merivaara’s business.

“As an internationally growing company, Merivaara is a very interesting investment for Intera. The company has a long history, solid competence in the industry, and a strong market position in several countries. Furthermore, the extensive product portfolio with new system solutions gives us strong faith in the future. We will develop the operations further in cooperation with the management and personnel,” says Heikki Raulo, Director at Intera.

“We want to make Merivaara a success story in the future health technology market as well. I see this new phase as an excellent opportunity for development and growth. In addition, it will help to strengthen Finland’s position and credibility as an expert in health technology,” says Merivaara’s CEO Vesa Vihavainen.

The Merivaara group includes the Finnish company Merivaara Oy and its subsidiaries Merivaara AB in Sweden and Merivaara A/S in Norway. A fund managed by Intera Partners will become the majority shareholder in the new parent company established in connection with the acquisition, with a holding of approximately 65%. Merivaara’s key employees will hold approximately 35% of the new company.

The completion of the transaction is subject to approval by the competition authorities.

For further information, please contact:
Heikki Raulo, Intera Partners Oy, Director, +358 40 719 1589, heikki.raulo@interapartners.fi
Vesa Vihavainen, Merivaara Corporation, CEO, +358 3 3394 6261, vesa.vihavainen@merivaara.com

Merivaara Corporation
Founded in 1901, Merivaara develops and delivers furniture for hospitals, healthcare centres and medical clinics, nursing homes and home care. The company also offers integrated operating room systems and maintenance services that extend the lifetime of its products. Merivaara’s products and solutions—recognised for their ease of use, durability and ergonomic design—are already used in more than 120 countries. Merivaara’s sales for 2012 were close to EUR 40 million, and the company has a total of approximately 140 employees in four countries. The company’s headquarters, production and R&D are located in Lahti. In addition, Merivaara has subsidiaries dedicated to sales and marketing in Sweden and Norway, as well as a sales organisation in Russia. For additional information, visit www.merivaara.com.

Intera Partners investoi terveysteknologiayhtiö Merivaaraan

Suomalaisen terveysteknologiayhtiö Merivaara Oy:n omistuspohja vaihtuu, kun pääomasijoittaja Intera Partners ostaa osake-enemmistön yhtiöstä. Merivaaran operatiivinen johto ja muut avainhenkilöt tulevat mukaan merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi. Uusien omistajien tavoitteena on kasvattaa Merivaaran liiketoimintaa ja vahvistaa yhtiön kilpailukykyä ja asemaa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Myyjinä kaupassa ovat nykyiset pääomistajat ja hallituksen jäsenet Ilkka Laipio ja Jukka Suominen sekä joukko pienomistajia.

Terveysteknologiamarkkinat kasvavat edelleen globaalilla tasolla. Suomen korkean teknologian viennistä terveysteknologian osuus on noin 29 prosenttia ja viennin vuosittainen kasvu on keskimäärin 3,8 prosenttia (FiHTA, 2011). Merivaara kehittää, valmistaa ja myy sairaalakalusteita ja -järjestelmiä. Yhtiön uudet leikkaussaliratkaisut edustavat markkinoiden kärkeä. Lähes 90 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä, suurimmat markkina-alueet ovat Pohjoismaat, Venäjä ja muu Eurooppa. Kehittyvien markkinoiden rooli Merivaaran liiketoiminnassa on myös vahvistumassa.

– Merivaara on kansainvälisesti kasvavana yhtiönä Interalle erittäin kiinnostava sijoituskohde. Yhtiöllä on pitkä historia, vankkaa toimialaosaamista ja vahva markkina-asema useassa maassa. Lisäksi laaja tuoteportfolio uusine järjestelmäratkaisuineen luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Tulemme kehittämään toimintaa edelleen yhdessä operatiivisen johdon ja henkilöstön kanssa, kertoo Interan sijoitusjohtaja Heikki Raulo.

– Haluamme luoda Merivaarasta menestystarinan myös tulevaisuuden terveysteknologiamarkkinoilla. Näen tämän uuden vaiheen erinomaisena mahdollisuutena kehittyä ja kasvaa. Lisäksi se auttaa vahvistamaan Suomen asemaa ja uskottavuutta terveysteknologiaosaajana, toteaa Merivaaran toimitusjohtaja Vesa Vihavainen.

Merivaara-konserniin kuuluu suomalainen Merivaara Oy ja sen tytäryhtiöt Merivaara AB Ruotsissa ja Merivaara A/S Norjassa. Intera Partnersin hallinnoimasta rahastosta tulee omistusjärjestelyn yhteydessä perustettavan konsernin uuden emoyhtiön pääomistaja noin 65 prosentin osuudella. Merivaaran avainhenkilöt tulevat omistamaan uudesta yhtiöstä noin 35 prosenttia.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Heikki Raulo, Intera Partners Oy, sijoitusjohtaja, +358 40 719 1589, heikki.raulo@interapartners.fi
Vesa Vihavainen, Merivaara Oy, toimitusjohtaja, +358 3 3394 6261, vesa.vihavainen@merivaara.com

Merivaara Oy
Vuonna 1901 perustettu Merivaara kehittää ja toimittaa kalusteita sairaaloille, terveysasemille ja lääkärikeskuksille sekä hoivakoteihin ja kotihoitoon. Lisäksi yhtiö tarjoaa integroituja leikkaussalijärjestelmiä sekä tuotteiden elinikää pidentäviä huoltopalveluita. Helppokäyttöisyydestään, kestävyydestään ja ergonomisesta muotoilustaan arvostettuja Merivaaran tuotteita ja ratkaisuja käytetään jo yli 120 maassa. Keskeinen tavoitteemme on auttaa edistämään terveydenhuoltoa hoitohenkilökunnan hyväksi ja potilaiden parhaaksi. Merivaaran liikevaihto vuonna 2012 oli lähellä 40 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yhteensä noin 140 henkilöä neljässä maassa. Pääkonttori, valmistus ja tuotekehitys sijaitsevat Lahdessa. Lisäksi Merivaaralla on myyntiin ja markkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa sekä myyntiorganisaatio Venäjällä. Lue lisää osoitteessa www.merivaara.com.