Intera invests in the growth of the global weighing systems provider Tamtron

Finnish private equity investor Intera has invested in Tamtron and become the majority owner of the Group providing industrial weighing equipment. The Group CEO and previous main owner Pentti Asikainen will continue in his current role and keep a considerable ownership share in the company.

Tamtron, founded in 1972, has over three decades developed into a leading provider of digital weighing equipment and related information systems for industrial and logistics applications. Relying on in-house technologies and application know-how, Tamtron has sales in over 50 countries and a strong market position, through its subsidiaries, especially in the Nordic countries, Central Europe and China.

”Tamtron has performed well in the global markets and can offer advanced solutions for train, truck, industrial and onboard mobile weighing. With its strong know-how and competent professionals, Tamtron has succeeded in creating lasting customer relationships in its core markets. The prerequisites for further growth are excellent”, says Intera’s partner Martin Grotenfelt.

CEO Pentti Asikainen sees the expansion of the ownership base as very positive for the group. “Intera is a growth oriented owner who has the skills and interest to invest considerable resources in the expansion and continuous development of Tamtron. The company’s competitive product portfolio, including WILD – a system for train wheel defection and overload monitoring and YES – a wheel loader weighing system, sets a strong base for organic expansion. With new owners we can also be more active in expanding our footprint in new markets through selected acquisitions”, says Asikainen.

“Weighing solutions comprise an increasingly important part in complex logistic chains of commercial goods and raw materials. Tamtron’s product portfolio will be further developed by emphasizing opportunities in e.g. location, wireless communication and RFID-identification based technologies”, continue Asikainen and Grotenfelt.

Tamtron Oy, founded in 1972, is a Finnish developer and manufacturer of weighing applications and related information systems. Its current core markets are the Nordic countries, Central-Europe and China. The company is headquartered in Tampere, Finland and has approximately 200 employees. Estimated group revenue for FY 2011 is approximately 25 million.

More information

Martin Grotenfelt
Partner
Intera Partners Oy
tel. +358 50 2145

Tamtron website: www.tamtron.fi

Intera sijoittaa teollisuuden vaakalaitteita ja -järjestelmiä toimittavan Tamtronin kasvuun

Pääomasijoittaja Intera ostaa syyskuun alussa toteutetuilla kaupoilla enemmistön kansainvälisillä teollisuuden vaakalaitemarkkinoilla toimivasta Tamtron Oy:stä sekä siihen läheisesti liittyvistä sisaryhtöistä. Konsernin toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja Pentti Asikainen jatkaa tehtävässään ja yrityksen merkittävänä vähemmistöomistajana.

Vuonna 1972 perustettu Tamtron on kasvanut kolmen vuosikymmenen aikana johtavaksi teollisuuden ja logistiikan digitaalisten vaaka-ja punnituslaitteiden sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien toimittajaksi. Suomalaiseen teknologiaosaamiseen ja tuotekehitykseen nojaavalla Tamtronilla on vientiä yli 50 maahan ja vahva markkina-asema tytäryhtiöidensä kautta Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

”Tamtron on hyvin johdettu yritys, jolla on erinomaiset vaakajärjestelmäratkaisut muun muassa siirto- ja kuormauskalustoon sekä junien ja kuorma-autojen punnitukseen. Tamtron on onnistunut vahvaan tietotaitoon ja osaavaan henkilöstöön nojaten luomaan merkittäviä asiakassuhteita nykyisillä päämarkkinoilla. Edellytykset kansainvälisen kasvun vauhdittamiselle ovat erinomaiset”, sanoo Interan osakas Martin Grotenfelt.

Tamtronin toimitusjohtaja Pentti Asikainen näkee omistuspohjan laajentamisen yrityksen etujen mukaisena . ”Intera on kasvuorientoitunut omistaja, joka on valmis sijoittamaan Tamtronin kehitykseen huomattavia voimavaroja. Tamtronin edistyksellinen tuoteportfolio, johon kuuluvat esimerkiksi junien pyörävikojen ja akseleiden ylikuormien monitorointijärjestelmä WILD ja liikkuvan kaluston punnitusjärjestelmä YES, antaa vahvan pohjan orgaaniselle kasvulle. Uusien omistajien kanssa voimme myös entistä aktiivisemmin hakea yritysostoin jalansijaa uusilla markkinoilla.”, toteaa Asikainen.

”Vaakajärjestelmät muodostavat yhä tärkeämmän osan monimuotoisia kaupallisia tavara- ja raaka-ainevirtoja. Tamtronin punnitus- ja tiedonhallintajärjestelmiä tullaan edelleen kehittämään painottamalla muun muassa paikannuksen, langattoman tiedonsiirron ja RFID-tunnistuksen luomia mahdollisuuksia”, jatkavat Asikainen ja Grotenfelt.

Tamtron Oy on suomalainen teollisuuden vaakalaitteita ja niihin liittyviä tiedonhallinnan järjestelmiä suunnitteleva ja valmistava yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja sen nykyiset päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Puola, Tsekki, Slovakia ja Kiina. Tamtronilla on tuotantolaitokset Suomessa ja Kiinassa. Vuonna 1972 perustetun yrityksen ennustettu liikevaihto kansainväliset sisar- ja tytäryhtiöt mukaan luettuna on vuonna 2011 noin 25 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä n. 200 henkilöä palveluksessa.

Lisätietoja antavat

Martin Grotenfelt
osakas
Intera Partners Oy
puh. +358 50 2145

Lisätietoja Tamtronista: www.tamtron.fi

Tamtron

Tamtron Oy on suomalainen teollisuuden vaakalaitteita ja niihin liittyviä tiedonhallinnan järjestelmiä suunnitteleva ja valmistava yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja sen nykyiset päämarkkinat ovat Pohjoismaat sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Tampereella. Vuonna 1972 perustetun yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 25 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 140 henkilöä.