Intera sijoittaa teollisuuden vaakalaitteita ja -järjestelmiä toimittavan Tamtronin kasvuun

20.09.2011

Pääomasijoittaja Intera ostaa syyskuun alussa toteutetuilla kaupoilla enemmistön kansainvälisillä teollisuuden vaakalaitemarkkinoilla toimivasta Tamtron Oy:stä sekä siihen läheisesti liittyvistä sisaryhtöistä. Konsernin toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja Pentti Asikainen jatkaa tehtävässään ja yrityksen merkittävänä vähemmistöomistajana.

Vuonna 1972 perustettu Tamtron on kasvanut kolmen vuosikymmenen aikana johtavaksi teollisuuden ja logistiikan digitaalisten vaaka-ja punnituslaitteiden sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien toimittajaksi. Suomalaiseen teknologiaosaamiseen ja tuotekehitykseen nojaavalla Tamtronilla on vientiä yli 50 maahan ja vahva markkina-asema tytäryhtiöidensä kautta Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

”Tamtron on hyvin johdettu yritys, jolla on erinomaiset vaakajärjestelmäratkaisut muun muassa siirto- ja kuormauskalustoon sekä junien ja kuorma-autojen punnitukseen. Tamtron on onnistunut vahvaan tietotaitoon ja osaavaan henkilöstöön nojaten luomaan merkittäviä asiakassuhteita nykyisillä päämarkkinoilla. Edellytykset kansainvälisen kasvun vauhdittamiselle ovat erinomaiset”, sanoo Interan osakas Martin Grotenfelt.

Tamtronin toimitusjohtaja Pentti Asikainen näkee omistuspohjan laajentamisen yrityksen etujen mukaisena . ”Intera on kasvuorientoitunut omistaja, joka on valmis sijoittamaan Tamtronin kehitykseen huomattavia voimavaroja. Tamtronin edistyksellinen tuoteportfolio, johon kuuluvat esimerkiksi junien pyörävikojen ja akseleiden ylikuormien monitorointijärjestelmä WILD ja liikkuvan kaluston punnitusjärjestelmä YES, antaa vahvan pohjan orgaaniselle kasvulle. Uusien omistajien kanssa voimme myös entistä aktiivisemmin hakea yritysostoin jalansijaa uusilla markkinoilla.”, toteaa Asikainen.

”Vaakajärjestelmät muodostavat yhä tärkeämmän osan monimuotoisia kaupallisia tavara- ja raaka-ainevirtoja. Tamtronin punnitus- ja tiedonhallintajärjestelmiä tullaan edelleen kehittämään painottamalla muun muassa paikannuksen, langattoman tiedonsiirron ja RFID-tunnistuksen luomia mahdollisuuksia”, jatkavat Asikainen ja Grotenfelt.

Tamtron Oy on suomalainen teollisuuden vaakalaitteita ja niihin liittyviä tiedonhallinnan järjestelmiä suunnitteleva ja valmistava yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja sen nykyiset päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Puola, Tsekki, Slovakia ja Kiina. Tamtronilla on tuotantolaitokset Suomessa ja Kiinassa. Vuonna 1972 perustetun yrityksen ennustettu liikevaihto kansainväliset sisar- ja tytäryhtiöt mukaan luettuna on vuonna 2011 noin 25 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä n. 200 henkilöä palveluksessa.

Lisätietoja antavat

Martin Grotenfelt
osakas
Intera Partners Oy
puh. +358 50 2145

Lisätietoja Tamtronista: www.tamtron.fi