Intera acquires majority in Trafotek

Intera Equity Partners acquires a majority interest in Trafotek Oy, a quality supplier of inductive components for power electronics industries. The current owners, Mr Rauno Mattila and his daughters Ms Jaana Kotro and Ms Nina Arvonen will retain a 30% ownership stake in the company.

The current development of the electrical engineering sector is driven by global trends, such as energy efficiency, energy quality requirements and renewable energy production.

“Trafotek is an integral part of the Finnish electrical engineering competence cluster. The company’s customers include leading players in the electrical engineering sector. We are proud to become a part of this success story. Our expertise and resources will help Trafotek achieve its business development and internationalization targets. We are confident that Trafotek will grow and develop as a company in the coming years”, says Heikki Kivirinta, Director at Intera Equity Partners.

“Intera will provide valuable competencies in internationalization and strategic planning, and better opportunities to grow in line with our customers’ businesses in Finland and globally,” says Rauno Mattila, Trafotek’s Chairman of the Board.

“We will continue to develop and grow Trafotek’s production, as well as product development, quality and design capabilities according to our customers’ needs.  We aim to ensure the continuous improvement of our customer-oriented business model and maintain cost-effectiveness in manufacturing. Pertti Arvonen will continue as Trafotek’s CEO, and become a shareholder in the company,” says Mattila.

For more information:

Heikki Kivirinta, Director, Intera Equity Partners Oy, tel +358 50 5322 667, heikki.kivirinta@interapartners.fi

Rauno Mattila, Chairman of the Board, Trafotek Oy, tel +358 400 224 023,
rauno.mattila@trafotek.fi

Pertti Arvonen, CEO, Trafotek Oy, tel +358 40 5140 565,
pertti.arvonen@trafotek.fi

Intera ostaa enemmistöosuuden Trafotekista

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I ostaa enemmistöosuuden tehoelektroniikkakomponentteja valmistavasta Trafotek Oy:stä. Nykyisten omistajien Rauno Mattilan ja hänen tyttäriensä Nina Arvosen ja Jaana Kotron omistukseen jää edelleen 30 % yhtiön osakekannasta.

Sähköteknisen toimialan muutosta ohjaavat globaalit trendit kuten energiatehokkuus, energian laatuvaatimukset ja uusiutuvan energian tuotanto.

”Trafotek on tärkeä osa suomalaista sähköteknistä klusteria. Intera tuo yhtiöön osaamista ja lisää resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Uskomme, että Trafotek kasvaa ja kehittyy tulevina vuosina nykyistä selvästi suuremmaksi, asiakkaitaan yhä kansainvälisemmässä ympäristössä erinomaisesti palvelevaksi yritykseksi”, kertoo johtaja Heikki Kivirinta Interasta.
”Meillä on yhdessä Interan kanssa aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa yrityksen tuotantoa, laatua ja tuotekehitystä sekä Suomessa että kansainvälisesti”, kertoo Trafotekin hallituksen puheenjohtaja Rauno Mattila.

”Pyrkimyksenä on asiakaslähtöisen toiminnan jatkuva parantaminen, erinomainen toimituskyky sekä kustannustehokkuus valmistajana. Trafotekin toimitusjohtajana jatkaa Pertti Arvonen, josta tulee myös yhtiön osakas”, Mattila sanoo.

Lisätietoja:

Heikki Kivirinta, johtaja, Intera Equity Partners Oy, puh. 050 532 2667 tai 09 2525 2200
Rauno Mattila, hallituksen puheenjohtaja, Trafotek Oy, puh. 0400 224 023 tai 02 275 9200

Trafotek Oy on tehomuuntajien, kuristimien ja induktiivisten erikoistuotteiden laatutoimittaja, joka palvelee mm. suomalaista ja kansainvälistä tehoelektroniikkateollisuutta. Yhtiön palveluksessa on noin 300 henkilöä, ja vuonna 2009 liikevaihtoa kertyi noin 54 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa Kiinassa ja kesästä 2011 lähtien myös Virossa. www.trafotek.fi

Intera Equity Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Intera on keskittynyt erityisesti sijoittamaan yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvuun. Intera Equity Partners on aktiivinen omistaja ja toimii läheisessä yhteistyössä johdon kanssa omistamiensa yritysten kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.