Intera invests in Orthex – supplier of household plastic products

Intera Fund I, advised by Intera Equity Partners, invests in Orthex, the largest supplier of household plastic products in Finland. The previous owners of Orthex, Tiina and Kari Kallonen, will remain significant minority owners after the transaction.

The common goal of Intera and Tiina and Kari Kallonen is to grow and internationalize Orthex and thus create a leading North European supplier of affordable household products. Orthex’s CEO Kari Kallonen warmly welcomes Intera’s ownership.”Intera is a dynamic and growth-oriented partner who will help us develop and strengthen our position as a leading supplier of household products”, says Kallonen.

“Orthex is a well-managed company with a broad and well-known product portfolio. Orthex’s excellent customer relations are based on an efficient operational model and skillful employees. All in all, Orthex is in a great position to accelerate its growth”, says Martin Grotenfelt, Partner at Intera.

Oy Orthex Ab is a Finnish producer and marketer of household plastic products. Orthex’s products are versatile and affordable every-day household items. The family-owned company was established in 1956 in its current premises in Lohja, Finland. During the years, Orthex has grown from a small workshop to the largest producer of household plastic products in Finland. Orthex’s revenues in 2008 amounted to app. €12 million and it employed 90 persons.

Intera is a Finnish private equity firm that principally focuses on Finnish small and medium-sized companies that have not yet reached their full capacity and have excellent growth potential. Investors in Intera´s first fund, Intera Fund I, include leading Nordic institutional investors such as The Local Government Pensions Institution in Finland, Ilmarinen, The State Pension Fund in Finland and The Sixth Swedish National Pension Fund.

For additional information: Martin Grotenfelt, Intera Equity Partners, Partner, tel. +358 50 2145

Intera sijoittaa kodin muovituotteita valmistavaan Orthexiin

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I sijoittaa Orthexiin, joka on Suomen suurin kodin muovituotteiden valmistaja ja markkinoija. Orthexin aikaisemmat omistajat, Tiina ja Kari Kallonen, jäävät kaupan jälkeen yrityksen huomattaviksi vähemmistöomistajiksi.

Intera ja Kalloset pyrkivät yhdessä kasvattamaan ja kansainvälistämään Orthexia ja näin luomaan johtavan pohjoiseurooppalaisen edullisten kotitaloustavaroiden toimittajan. Orthexin toimitusjohtaja Kari Kallonen toivottaa Interan omistajuuden tervetulleeksi. ”Intera on dynaaminen ja kasvuorientoitunut omistaja, joka auttaa meitä kehittymään ja vahvistamaan asemaamme johtavana kotitaloustavaroiden toimittajana”, Kallonen sanoo.

”Orthex on erinomaisesti johdettu yritys, jolla on laaja ja kuluttajien hyvin tuntema tuoteportfolio. Orthexin erinomaiset asiakassuhteet perustuvat asiakaslähtöisiin toimintamenetelmiin ja osaavaan henkilöstöön. Edellytykset kasvun kiihdyttämiselle ovat kaikin puolin erinomaiset”, sanoo Interan osakas Martin Grotenfelt.

Oy Orthex Ab on suomalainen kodin muovituotteita valmistava ja markkinoiva yritys. Orthexin tuotteet ovat monikäyttöisiä ja edullisia joka kodin arkipäivän esineitä. Perheyritys on perustettu vuonna 1956 nykyiselle toimipaikalleen Lohjalle. Vuosien varrella se on kasvanut yhden miehen pajasta Suomen suurimmaksi kotitalousmuovien valmistajaksi. Vuonna 2008 Orthexin liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä 90 henkilöä.

Intera on vuonna 2007 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, joka tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I Ky, jossa on sijoittajina pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia kuten Kuntien eläkevakuutus, Ilmarinen, Valtion Eläkerahasto ja Sjätte AP-fonden.

Lisätietoja: Martin Grotenfelt, Intera Equity Partners, osakas, puh. +358 50 2145