Intera’s portfolio company Consti Yhtiöt Oy acquired Raitayhtiöt and Espoon LVI-Sisustus Oy

Building renovation companies Raitayhtiöt, Consti Talotekniikka (formerly Koja Tekniikka), Mansen Putki and Espoon LVI-Sisustus combine forces. Consti Yhtiöt (formerly Domendo Holding) becomes one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland with a total turnover of €67 million. Consti Yhtiöt is owned by the Finnish private equity firm Intera, management of the combined companies and Erkki Norvio.

The building renovation market is expected to grow steadily in Finland. The main drivers of building renovation growth are the age structure of the Finnish building stock as well as new requirements for environment and energy efficiency. Finnish government is also committed to supporting building renovation activity.

“Consti has strong future prospects and the building renovation market is less sensitive to economic cycles than the new building market,” says Consti’s Chairman Erkki Norvio.

Consti Talotekniikka (formerly Koja Tekniikka), Mansen Putki and Espoon LVI-Sisustus are specialised in building systems renovation while Raitayhtiöt is focused on facade renovations. The main customers of Consti Yhtiöt are commercial property owners, private housing cooperatives and construction companies. Consti Yhtiöt has approximately 300 employees with premises in Helsinki, Espoo, Vantaa and Tampere. The companies will continue to operate as separate entities from their existing premises. Combined turnover of the companies amounted to approximately €67 million in 2008.

The owners of Raitayhtiöt and Espoon LVI-Sisustus will continue as shareholders and managers in Consti Yhtiöt. Focusing and investing in growth will create interesting new opportunities for the employees in the future.

Interan kohdeyritys Consti Yhtiöt Oy osti Raitayhtiöt sekä Espoon LVI-Sisustus Oy:n

Korjausrakentamiseen erikoistuneet Raitayhtiöt, Consti Talotekniikka (ent. Koja Tekniikka), Mansen Putki ja Espoon LVI-Sisustus yhdistävät voimansa. Näin syntyvä Consti Yhtiöt (ent. Domendo Holding) on yksi Suomen johtavista korjausrakentamisen kokonaispalveluyrityksistä 67 miljoonan euron liikevaihdolla. Consti Yhtiöt omistaa suomalainen pääomasijoittaja Intera, yhdistyvien yhtiöiden johto ja Erkki Norvio.

Korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan kasvavan Suomessa vakaasti. Korjausrakentamisen kasvuodotukset perustuvat muun muassa kotimaisen rakennuskannan ikään sekä uusiin ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin. Myös julkinen sektori on sitoutunut tukemaan korjausrakentamista.

”Constilla on hyvät tulevaisuudennäkymät eikä ala ole yhtä herkkä talouden suhdanteille kuin uudisrakentaminen”, sanoo Constin hallituksen puheenjohtaja Erkki Norvio.

Consti Talotekniikka, Mansen Putki ja Espoon LVI-Sisustus ovat erikoistuneet talotekniikkaan ja Raitayhtiöt julkisivusaneerauksiin. Constin asiakkaita ovat ammattimaiset kiinteistönomistajat, yksityiset asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet. Noin 300 henkilöä työllistävän Constin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella. Yritykset jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä nykyisissä toimitiloissaan. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 67 miljoonaa euroa.

Raitayhtiöiden ja Espoon LVI-Sisustuksen omistajat jatkavat Consti Yhtiöiden osakkaina ja johdossa. Panostaminen kasvuun tarjoaa henkilöstölle mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja luo uusia työpaikkoja.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Consti Talotekniikka on LVI-, sähkö-, tele-, automaatio-, sprinkleri- ja jäähdytysurakoinnin osaaja. Consti Talotekniikka toimii sekä korjaus- että uudisrakennussektorilla. Pääasiallisina toiminta-alueina ovat pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu. Consti Talotekniikan liikevaihto vuonna 2008 oli noin 36 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 94 työntekijää (www.consti.fi).

Raitayhtiöt on täyden palvelun julkisivujen korjausyhtiö, joka tekee kaiken sokkelista katon harjaan mukaan lukien pihojen viher- ja kunnostustyöt. Uudellamaalla toimivan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2008 noin 25 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 146 työntekijää (www.raitayhtiot.fi).

Mansen Putki on tamperelainen vankan kokemuksen omaava LVI-urakointi- ja huoltoliike. Pääasiallisena tominta-alueena on Tampereen seutu. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 23 työntekijää (www.mansenputki.fi).

Espoon LVI-Sisustus on Espoolainen LVI-urakointi- ja huoltoliike, joka kuuluu hanakat-markkinointiketjuun. Pääasiallisena tominta-alueena on pääkaupunkiseutu. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 12 työntekijää (www.espoonlvisisustus.fi).

Intera on vuonna 2007 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, joka tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I, jossa on sijoittajina pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia kuten Kuntien eläkevakuutus, Ilmarinen, Valtion Eläkerahasto ja Sjätte AP-fonden.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400-410 977

Jokke Paananen, Intera Equity Partners, osakas, puh. 050 300 3737