Excellent additions to Intera Partners’ team – Niklas Lindbäck and Kati Reinikainen

Intera Partners’ team has been strengthened with two new Investment Professionals with great experience and background. Niklas Lindbäck joined Intera in March, and Kati Reinikainen in April.

Previously, Lindbäck worked as a management consultant focusing on strategy and due diligence projects at Boston Consulting Group (BCG). He has also done internships at Danske Bank and CapMan. Lindbäck holds an M.Sc. in Finance.

”Intera’s reputation, investment strategy and the people I met really convinced me. Identifying success stories and developing them together with entrepreneurs is what interests me in private equity. Intera has strong experience in this. I am excited to create partnerships together with the entrepreneurs and other talented and motivated people at Intera”, Lindbäck shares.

Reinikainen joined Intera after having worked at McKinsey & Company as a consultant focusing on private equity and transaction projects. Previously, she has worked as an intern both at the Finnish pension insurance company Elo and Intera. Reinikainen holds an M.Sc. in Industrial Engineering and Management.

“At Intera, I’m most inspired by building growth together with the entrepreneurs, and I’m already looking forward to getting to know new companies and entrepreneurs. Already during my internship at Intera, I enjoyed the ambitious yet relaxed culture. I believe that working at Intera provides a great opportunity for further professional growth as part of an experienced team of investment professionals”, Reinikainen tells.

Intera focuses on accelerating growth and strengthening the strategic position of its portfolio companies, working in close cooperation together with the management and board of directors. Lindbäck’s and Reinikainen’s previous experience is a great addition to Intera’s team. Intera has now 14 Investment Professionals, whose role as partners for entrepreneurs and company management is an important part of Intera’s approach.

Intera is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalization. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 11 portfolio companies with approximately 11,000 employees and a combined revenue of EUR 900 million. 

Intera Partnersin tiimiin erinomaiset vahvistukset: Niklas Lindbäck ja Kati Reinikainen

Intera Partnersin tiimi on vahvistunut kahdella sijoitusammattilaisella, joilla on loistavaa kokemusta eri osa-alueilta. Maaliskuussa aloitti KTM Niklas Lindbäck ja huhtikuussa DI Kati Reinikainen.

Lindbäck toimi aiemmin Boston Consulting Groupilla konsulttina keskittyen pääasiassa strategia- ja due diligence –projekteihin. Lisäksi hän on työskennellyt harjoittelijana sekä Danske Bankissa että CapManilla. Opinnoissaan hän suuntautui rahoitukseen.

”Interan maine, sijoitusstrategia sekä tapaamani ihmiset vakuuttivat minut. Pääomasijoittamisessa itseäni kiinnostaa menestystarinoiden tunnistaminen ja niiden kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa. Interalla on tästä vahvaa kokemusta. Olen innossani, että pääsen luomaan kumppanuuksia yrittäjien sekä muiden osaavien ja motivoituneiden interalaisten kanssa”, Lindbäck kertoo.

Reinikainen siirtyi Interalle McKinsey & Companylta, jossa hän toimi konsulttina erityisesti pääomasijoitusalan ja transaktioprojektien parissa. Tätä ennen hän työskenteli sekä Työeläkeyhtiö Elossa että Interalla harjoittelijana. Reinikainen suuntautui opinnoissaan tuotantotalouteen.

”Interalla minua kiinnostaa erityisesti kasvun rakentaminen yhdessä yrittäjien kanssa, ja odotankin jo innolla uusiin yrityksiin ja yrittäjiin tutustumista. Jo aiemman harjoitteluni aikana tykästyin erityisesti Interan kunnianhimoiseen, mutta rentoon kulttuuriin. Koen, että Intera tarjoaa hienon mahdollisuuden päästä kehittymään ammatillisesti osana kokenutta sijoitusammattilaisten tiimiä”, Reinikainen toteaa.

Intera pyrkii tukemaan portfolioyhtiöidensä kasvua ja vahvistamaan niiden strategista asemaa toimialalla tiiviissä yhteistyössä yritysten operatiivisen johdon ja hallituksen kanssa. Lindbäckin ja Reinikaisen aiempi kokemus on loistava lisä Interan tiimiin. Interassa työskentelee nyt yhteensä 14 sijoitusammattilaista, joiden rooli yrittäjän ja johdon keskustelevana kumppanina on tärkeä osa interalaista toimintatapaa.

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 11 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 900 miljoonaa euroa.

Kati Reinikainen

Liityin takaisin Interan tiimiin huhtikuussa 2022 oltuani ensin harjoittelijana puolen vuoden ajan keväällä 2019. Harjoittelun aikana tykästyin erityisesti Interan kunnianhimoiseen, mutta rentoon kulttuuriin – kaikki työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen ja ideoita voi sparrailla tiimiläisten kesken matalalla kynnyksellä. Lisäksi koen, että Intera tarjoaa hienon mahdollisuuden päästä kehittymään ammatillisesti osana kokenutta sijoitusammattilaisten tiimiä.

Ennen Interalle palaamista työskentelin liikkeenjohdon konsultoinnin parissa McKinsey & Companylla yhteensä puolentoista vuoden ajan keskittyen pääomasijoitustoimialaan sekä transaktioprojekteihin. Interalla minua kiinnostaa erityisesti uusien menestystarinoiden tunnistaminen ja kasvun rakentaminen yhdessä yrittäjien kanssa.

HögforsGST

HögforsGST on kotimainen korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys ja Pohjoismaiden johtava lämmönjakokeskustoimittaja, jonka tehtävänä on vähentää kiinteistöjen energiahävikkiä ja samalla pienentää tehokkaasti elämisen kustannuksia sekä lämmityksestä ja jäähdytyksestä koituvia kasvihuonekaasupäästöjä. Energiatehokkaille ja älykkäille lämmitys- ja jäähdytysratkaisuille on kasvava tarve, sillä valtaosa kiinteistöissä käytettävästä energiasta kuluu lämmitykseen, joka on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja samalla yksi suurimmista menoeristä.

Intera Partners liittyi keväällä 2022 yhtiön uudeksi omistajakumppaniksi energiamurroksen aikana, jolloin energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin kenties koskaan. Tavoitteena on yhdessä nykyjohdon ja avainhenkilöiden kanssa vauhdittaa entisestään yhtiön kasvua ja erityisesti älykkäiden lämmitysjärjestelmien sekä hybridiratkaisujen kehitystä. Yhtenä yhtiön tavoitteena on myös saada entistä suurempi jalansija kansainvälisiltä markkinoilta, josta valtaosa sen liikevaihdosta jo nyt tulee.

Kiinteistönomistajia, isännöitsijöitä, energiayhtiöitä, LVI-suunnittelijoita ja urakoitsijoita palveleva HögforsGST valmistaa kaikki tuotteensa tehtaallaan Leppävirralla, missä myös yhtiön pääkonttori sijaitsee. Yhtiö mahdollistaa modernien järjestelmiensä käyttöönoton niin energiaremonttia kaipaavissa kuin uusissa rakennuksissa, ja jokainen ratkaisu mitoitetaan kiinteistökohtaisesti. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. ​Vuonna 2021 yhtiö työllisti yhteensä 140 henkeä, joista yli sata Leppävirralla, ja sen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa.

Niklas Lindbäck

Aloitin Interalla maaliskuussa 2022. Tätä ennen työskentelin liikkeenjohdon konsulttina Boston Consulting Groupilla (BCG) noin kolme vuotta, keskittyen pääasiassa pääomasijoitusalaan sekä strategiaprojekteihin. Omaan myös aiempaa työkokemusta investointipankkialalta. Pääomasijoittamisessa minua kiinnostaa ennen kaikkea uusien menestystarinoiden tunnistaminen ja kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa.