Brillo is now part of Silmäasema

 

Silmäasema and Pecce Oy, owned by Janne Järvenpää, signed a transaction that took effect on 29 February 2016, where Silmäasema acquired the shares in Oy Brillo Ab, Vaasan Laserklinikka Oy, and the cataract surgery operations of Pecce Oy. This means that Silmäasema now owns Brillo optical stores and Silmäsairaala Brillo eye hospital. The store in Vaasa and the eye hospital will continue under the Brillo brand, but the Brillo stores in Pietarsaari, Kristiinankaupunki and Maalahti will become part of the Silmäasema chain. The total of 13 employees at the locations will continue working for the Silmäasema chain as existing employees.

 

Silmäasema is clearly gaining more ground in Ostrobothnia, as it is expanding operations to include several new locations. “We consider the Ostrobothnia region to be very vital and firmly believe that Silmäasema will grow despite the generally difficult economic situation”, says Pasi Kohmo, managing director of Silmäasema.

Janne Järvenpää, eye specialist and founder of Brillo, will also continue working under Silmäasema. He will continue to offer cataract surgeries and surgeries correcting refractive errors, and his practice will be available as usual. “Brillo’s operations are in good hands with Silmäasema: we share the characteristic that all products and services related to eyesight and eye health are available from the same place”, says Janne Järvenpää.

All the other existing opticians and eye physicians will continue working at the future Silmäasema stores and the Brillo store in Vaasa as usual. You should also ask the expert staff for Silmäasema’s other services related to eye health and surgery. The stores are the pathway to Silmäsairaala Brillo eye hospital in Vaasa or, when necessary, one of the other 12 eye hospitals of Silmäasema.

 

Silmäasema Press release 26.2.2016

Brillo osaksi Silmäasemaa

Silmäasema ja Janne Järvenpään omistama Pecce Oy ovat tehneet 29.2.2016 voimaantulevat yrityskaupat, jolla Oy Brillo Ab:n ja Vaasan Laserklinikka Oy:n osakekannat sekä Pecce Oy:n kaihileikkausliiketoiminta siirtyvät Silmäaseman omistukseen. Tämä tarkoittaa, että Brillo-optikkoliikkeet ja Silmäsairaala Brillo siirtyvät Silmäaseman omistukseen. 

 

Silmäasema ottaa selkeästi uutta jalansijaa Pohjanmaalla laajentaessaan toimintaansa useallekin paikkakunnalle. ”Pohjanmaan maakunta on mielestämme hyvin elinvoimaista aluetta ja me uskomme vahvasti tässäkin taloustilanteessa Silmäaseman kasvuun.” toteaa Silmäaseman toimitusjohtaja, Pasi Kohmo.

Brillon perustanut silmätautien erikoislääkäri Janne Järvenpää jatkaa toimintaansa Silmäaseman omistuksessakin: hän tekee edelleen taittovirhe- ja kaihileikkauksia ja pitää vastaanottoa kuten tähänkin asti. ”Brillon toiminta saa Silmäasemasta hyvän jatkajan: meitä yhdistää se, miten kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut löytyvät saman katon alta”, kertoo Janne Järvenpää yrityskaupasta.

Kaikissa tulevissa Silmäasema-myymälöissä sekä Vaasan Brillossa jatkavat myös muut tutut optikot ja silmälääkärit vastaanottojaan. Myymälät toimivat väylänä Silmäsairaala Brilloon Vaasaan tai tarvittaessa johonkin muuhun Silmäaseman 12 silmäsairaalasta.

 

Lehdistötiedote Silmäasema 26.2.2016

Intera sijoittaa telinevuokraus- ja asennusyhtiö Telinekymppiin

Telinekymppi saa lisäresursseja kasvuun, kun suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Yhtiön omistajat Juhani Kattilakoski, Jarno Tuuri, Hannu Kekoniemi ja Raoul Högdal jatkavat nykyisissä tehtävissään ja merkittävinä omistajina.

Interan osakas Janne Näränen kertoo järjestelyn taustalla olevasta ajatuksesta: ”Korjausrakentamisen vakaat markkinanäkymät sekä rakennushankkeissa käytettävän sääsuojauksen yleistyminen luovat erinomaisen pohjan Telinekympin kasvulle. Nykyiset omistajat ovat kehittäneet ja kasvattaneet yhtiötä päämäärätietoisesti yhdeksi toimialan parhaista yhtiöistä. Telinekymppi on jo nykyisellään pääkaupunkiseudun johtava toimija sekä telinevuokrauksessa että sääsuojauksessa. Tekemämme sijoituksen myötä yhtiö kykenee laajentamaan toimintaansa muualle Suomeen.”

Telinekympin toimitusjohtaja ja osaomistaja Jarno Tuuri näkee Interan mukaantulon tärkeänä askeleena yhtiölle. ”Interan sijoitus ja tuki mahdollistavat liiketoiminnan valtakunnallisen laajentamisen asiakaslähtöisyyttä korostavalla konseptilla, joka on todettu erinomaisen toimivaksi. Kasvusuunnitelmista huolimatta aiomme tietysti palvella asiakkaitamme samalla yrittäjähenkisellä asenteella kuin ennenkin”, Tuuri toteaa.

Telinekympin perustaja ja osaomistaja Juhani Kattilakosken mukaan järjestely mahdollistaa yhtiön kasvun myös tulevaisuudessa. ”Omistuspohjan laajentamisen myötä Telinekympin osaava henkilöstö saa Interasta erinomaisen yhteistyökumppanin. Yhdessä varmistamme yrityksemme toiminnan vakaan ja asiakaslähtöisen kehityksen myös tulevina vuosina tällä mielenkiintoisella toimialalla”, Kattilakoski sanoo.

Lisätietoja:
Jarno Tuuri, Telinekymppi, toimitusjohtaja, puh. 040 418 5445, etunimi.sukunimi@telinekymppi.fi
Janne Näränen, Intera Partners, osakas, puh. 050 566 4869, etunimi.sukunimi@interapartners.fi

Telinekymppi
Telinekymppi on vuonna 2005 perustettu telineiden asennus- ja vuokraustoimintaan keskittyvä yritys. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa suuret kotimaiset rakennusyhtiöt sekä paikalliset rakennustoimialan yrittäjät. Tarjontaan kuuluvat telineiden ja sääsuojien vuokraus sekä asennus, kuljetus ja purku – kokonaisvaltainen palveluratkaisu. Telinekympin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 13 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.telinekymppi.fi.

Intera invests in scaffolding rental services provider Telinekymppi

Telinekymppi will continue its growth with the backing of a Finnish private equity firm Intera Partners. Telinekymppi’s current owners Juhani Kattilakoski, Jarno Tuuri, Hannu Kekoniemi and Raoul Högdal will continue in their current roles and as significant shareholders.

Intera’s Janne Näränen explains the transaction rationale: “The stable and growing building renovation market and the increasing use of weather protection in construction projects create a solid foundation for Telinekymppi’s future growth. The current owners have successfully developed the company and established its position as one of the best companies in the industry. Today, Telinekymppi is the leading rental services provider within scaffolding and weather protection in the greater Helsinki region. Our investment and support contribute to the company’s expansion into other regions in Finland.”

Jarno Tuuri, Telinekymppi’s CEO and co-owner, views Intera’s ownership as an important step forward. “Intera’s investment and resources enable us to grow in new regions with the customer-oriented and efficient concept that has been successfully developed over the years. Telinekymppi will of course continue to serve each client with the same entrepreneurial attitude as before regardless of future growth ambitions”, says Tuuri.

Also Juhani Kattilakoski, founder and co-owner of Telinekymppi, is excited about the broadened ownership and future growth prospects. “Intera will certainly be a great partner for Telinekymppi’s competent personnel going forward. Together we will ensure Telinekymppi’s customer-driven development and continued growth in this interesting industry for years to come”, Kattilakoski explains.

Additional information
Jarno Tuuri, Telinekymppi, CEO, tel. +358 40 418 5445, firstname.lastname@telinekymppi.fi
Janne Näränen, Intera Partners, Partner, tel. +358 50 566 4869, firstname.lastname@interapartners.fi

Telinekymppi
Founded in 2005, Telinekymppi provides rental and installation services within scaffolding and weather protection. The company’s customers include large construction companies, as well as local construction entrepreneurs. Telinekymppi’s offering consists of scaffolding and weather protection equipment rentals, and related delivery, installation and dismantling – a comprehensive services concept. Telinekymppi’s revenue in 2014 amounted to over EUR 13 million. Further information: www.telinekymppi.fi.

Tuula Heikkinen

Aloitin Interalla syksyllä 2011. Siirtyminen interalaiseksi ei kuitenkaan ollut hyppy tuntemattomaan, sillä olen hoitanut Interan kirjanpitoa Interan perustamisesta lähtien. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Työkokemusta minulle on kertynyt useilta eri aloilta sekä Suomesta että ulkomailta.

Interalla päävastuullani ovat erilaiset taloushallinnon tehtävät. Työssäni nautin kansainvälisestä ilmapiiristä, uusien haasteiden vastaanottamisesta sekä persoonallisten ihmisten kanssa työskentelystä.

Tomi Lähdemäki

Aloitin Interalla keväällä 2012. Ennen Interaa työskentelin viisi vuotta investointipankissa yrityskauppajärjestelyiden parissa. Ehdin olla mukana lähes kymmenessä transaktiossa, joiden yhteenlaskettu arvo oli yli 500 miljoonaa euroa. Pääsin näkemään ja kokemaan yrityskauppoihin liittyvät haasteet, välillä ostajan ja välillä myyjän kannalta.

Tehtäviini Interalla kuuluvat muun muassa vetovastuu taloushallinnosta, hallinnon kehittäminen, sijoittajaraportointi sekä yhteistyössä johtoryhmän kanssa sijoittajasuhteista vastaaminen.

Erkki Norvio

Minulla on Ramirent-työhistoriani ajalta hyvin positiivisia kokemuksia yhteistyöstä pääomasijoittajien kanssa. Silloin katselin asioita yrittäjän vinkkelistä. Sama positiivinen näkemys pääomasijoittamiseen on jatkunut toimiessani vuodesta 2007 lähtien Interassa teollisena neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä. Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa antaa yrittäjälle ja yritykselle hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää ja kasvattaa sekä kansainvälistää toimintaansa.

Olen ollut Interassa luomassa Rentaa, Constia ja Deleteä sekä osallistunut aktiivisesti Normekin ja Rototecin kehittämiseen. Lisäksi olen pyrkinyt siirtämään pitkän työhistoriani aikana syntyneitä kokemuksiani nuoremmille interalaisille.

Kai Seikku

Minulla on laaja kokemus teollisten ja palveluyritysten johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Vietin 1990-luvun liikkeenjohdon konsulttina ja viimeiset 15 vuotta olen ollut toimitusjohtajana kolmessa eri yhtiöissä, joista kaksi viimeistä on pörssiyhtiöitä. Nykyinen päätoimeni on piikiekkoja valmistavan Okmeticin toimitusjohtajuus.

Hallituskokemusta minulla on noin kahdestakymmenestä yhtiöstä, joukossa mm. kuusi pörssiyhtiötä kolmessa eri maassa sekä kaksi pääomasijoittajan omistamaa yhtiötä. Tällä hetkellä istun yhden pörssiyhtiön eli Verkkokauppa.comin hallituksessa.

Liityin Intera Partnersin toisen rahaston hallitukseen toukokuussa 2013. Haluan osaltani tuoda laajan kokemukseni ja kontaktit Interan käyttöön ja edistää suomalaisten menestystarinoiden luomista yhdessä osaavan pääomasijoittajan kanssa.

Juhana Kallio

Aloitin Interalla vuonna 2015. Ennen sitä olin 12 vuotta investointipankkiirina Danske Bankissa ja Nordeassa Helsingissä sekä Goldman Sachsilla Lontoossa. Pankkiirin työssä neuvoin pääomasijoittajia, suuryrityksiä sekä yrittäjiä yhteensä kymmenissä yrityskaupoissa ja pääomamarkkinatransaktioissa, joista suurimmassa osassa oli vahva kansainvälinen ulottuvuus.

Uskon vahvasti kasvuun ja kansainvälistymiseen yritysten arvonluonnissa ja työssäni Interalla pääsen edistämään näitä tavoitteita yhtiöidemme strategiassa ja liiketoiminnassa. Interalla olen työskennellyt useiden palvelu- ja kuluttajasektorin yritysten (ml. Rantalainen, Rototec, HopLop, Kamux, Silmäasema) kanssa niiden kehittämisessä ja exiteissä.

Janne Näränen

Interan ensimmäisen rahaston varmistuessa 2007 tein tähänastisen työurani parhaan päätöksen, kun pääsin mukaan rakentamaan uutta toimijaa Suomen pääomasijoituskenttään. Olin työskennellyt aiemmin metsäteollisuuden parissa Metsolla ja liikkeenjohdon konsulttina Booz & Co:lla.

Iso osa työtäni Interalla on ollut Deleten, Constin ja Kreaten rakentaminen ja kehittäminen. Erityisen mielenkiintoista on ollut, uuden luomisen ohella, useamman yrityksen ja yrittäjätarinan sovittaminen yhteen hallitussa yhteistyössä yritysjohdon ja muiden avainhenkilöiden kanssa. Näen, että näiden kokemusten ansioista olemme jatkossa entistä parempia kumppaneita kasvuhakuisille yrityksille. Uusimmista sijoituskohteistamme olen vahvasti mukana Rentan ja Avara Isännöinnin & Provia Isännöinnin kehitystyössä.