Intera Partners to invest in health technology company Merivaara

Ownership of the Finnish health technology company Merivaara Corporation will change with the private equity firm Intera Partners purchasing a majority holding in the company. Merivaara’s management and other key employees will become significant minority shareholders. The new shareholders’ aim is to develop Merivaara’s business and strengthen the company’s competitive advantage and position in domestic and international markets. The sellers in the transaction include the current majority shareholders and Board Members Ilkka Laipio and Jukka Suominen, and a number of minority shareholders.

The health technology market is continuing to grow globally. Health technology accounts for approximately 29% of Finnish high-tech exports, growing annually by 3.8% on average (FiHTA, 2011). Merivaara develops, manufactures and sells hospital furniture and systems. The company’s new operating room systems are state-of-the-art solutions in the market. Exports generate almost 90% of the company’s sales, with the Nordic countries, Russia and rest of Europe being the largest market areas. The role of emerging markets is also increasing in Merivaara’s business.

“As an internationally growing company, Merivaara is a very interesting investment for Intera. The company has a long history, solid competence in the industry, and a strong market position in several countries. Furthermore, the extensive product portfolio with new system solutions gives us strong faith in the future. We will develop the operations further in cooperation with the management and personnel,” says Heikki Raulo, Director at Intera.

“We want to make Merivaara a success story in the future health technology market as well. I see this new phase as an excellent opportunity for development and growth. In addition, it will help to strengthen Finland’s position and credibility as an expert in health technology,” says Merivaara’s CEO Vesa Vihavainen.

The Merivaara group includes the Finnish company Merivaara Oy and its subsidiaries Merivaara AB in Sweden and Merivaara A/S in Norway. A fund managed by Intera Partners will become the majority shareholder in the new parent company established in connection with the acquisition, with a holding of approximately 65%. Merivaara’s key employees will hold approximately 35% of the new company.

The completion of the transaction is subject to approval by the competition authorities.

For further information, please contact:
Heikki Raulo, Intera Partners Oy, Director, +358 40 719 1589, heikki.raulo@interapartners.fi
Vesa Vihavainen, Merivaara Corporation, CEO, +358 3 3394 6261, vesa.vihavainen@merivaara.com

Merivaara Corporation
Founded in 1901, Merivaara develops and delivers furniture for hospitals, healthcare centres and medical clinics, nursing homes and home care. The company also offers integrated operating room systems and maintenance services that extend the lifetime of its products. Merivaara’s products and solutions—recognised for their ease of use, durability and ergonomic design—are already used in more than 120 countries. Merivaara’s sales for 2012 were close to EUR 40 million, and the company has a total of approximately 140 employees in four countries. The company’s headquarters, production and R&D are located in Lahti. In addition, Merivaara has subsidiaries dedicated to sales and marketing in Sweden and Norway, as well as a sales organisation in Russia. For additional information, visit www.merivaara.com.

Intera Partners investoi terveysteknologiayhtiö Merivaaraan

Suomalaisen terveysteknologiayhtiö Merivaara Oy:n omistuspohja vaihtuu, kun pääomasijoittaja Intera Partners ostaa osake-enemmistön yhtiöstä. Merivaaran operatiivinen johto ja muut avainhenkilöt tulevat mukaan merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi. Uusien omistajien tavoitteena on kasvattaa Merivaaran liiketoimintaa ja vahvistaa yhtiön kilpailukykyä ja asemaa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Myyjinä kaupassa ovat nykyiset pääomistajat ja hallituksen jäsenet Ilkka Laipio ja Jukka Suominen sekä joukko pienomistajia.

Terveysteknologiamarkkinat kasvavat edelleen globaalilla tasolla. Suomen korkean teknologian viennistä terveysteknologian osuus on noin 29 prosenttia ja viennin vuosittainen kasvu on keskimäärin 3,8 prosenttia (FiHTA, 2011). Merivaara kehittää, valmistaa ja myy sairaalakalusteita ja -järjestelmiä. Yhtiön uudet leikkaussaliratkaisut edustavat markkinoiden kärkeä. Lähes 90 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä, suurimmat markkina-alueet ovat Pohjoismaat, Venäjä ja muu Eurooppa. Kehittyvien markkinoiden rooli Merivaaran liiketoiminnassa on myös vahvistumassa.

– Merivaara on kansainvälisesti kasvavana yhtiönä Interalle erittäin kiinnostava sijoituskohde. Yhtiöllä on pitkä historia, vankkaa toimialaosaamista ja vahva markkina-asema useassa maassa. Lisäksi laaja tuoteportfolio uusine järjestelmäratkaisuineen luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Tulemme kehittämään toimintaa edelleen yhdessä operatiivisen johdon ja henkilöstön kanssa, kertoo Interan sijoitusjohtaja Heikki Raulo.

– Haluamme luoda Merivaarasta menestystarinan myös tulevaisuuden terveysteknologiamarkkinoilla. Näen tämän uuden vaiheen erinomaisena mahdollisuutena kehittyä ja kasvaa. Lisäksi se auttaa vahvistamaan Suomen asemaa ja uskottavuutta terveysteknologiaosaajana, toteaa Merivaaran toimitusjohtaja Vesa Vihavainen.

Merivaara-konserniin kuuluu suomalainen Merivaara Oy ja sen tytäryhtiöt Merivaara AB Ruotsissa ja Merivaara A/S Norjassa. Intera Partnersin hallinnoimasta rahastosta tulee omistusjärjestelyn yhteydessä perustettavan konsernin uuden emoyhtiön pääomistaja noin 65 prosentin osuudella. Merivaaran avainhenkilöt tulevat omistamaan uudesta yhtiöstä noin 35 prosenttia.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Heikki Raulo, Intera Partners Oy, sijoitusjohtaja, +358 40 719 1589, heikki.raulo@interapartners.fi
Vesa Vihavainen, Merivaara Oy, toimitusjohtaja, +358 3 3394 6261, vesa.vihavainen@merivaara.com

Merivaara Oy
Vuonna 1901 perustettu Merivaara kehittää ja toimittaa kalusteita sairaaloille, terveysasemille ja lääkärikeskuksille sekä hoivakoteihin ja kotihoitoon. Lisäksi yhtiö tarjoaa integroituja leikkaussalijärjestelmiä sekä tuotteiden elinikää pidentäviä huoltopalveluita. Helppokäyttöisyydestään, kestävyydestään ja ergonomisesta muotoilustaan arvostettuja Merivaaran tuotteita ja ratkaisuja käytetään jo yli 120 maassa. Keskeinen tavoitteemme on auttaa edistämään terveydenhuoltoa hoitohenkilökunnan hyväksi ja potilaiden parhaaksi. Merivaaran liikevaihto vuonna 2012 oli lähellä 40 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yhteensä noin 140 henkilöä neljässä maassa. Pääkonttori, valmistus ja tuotekehitys sijaitsevat Lahdessa. Lisäksi Merivaaralla on myyntiin ja markkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa sekä myyntiorganisaatio Venäjällä. Lue lisää osoitteessa www.merivaara.com.

Finland’s leading chain of veterinary clinics created

A group of private veterinary clinics together with the Finnish private equity firm Intera Partners, have established Animagi, the country’s largest chain of veterinary clinics.

The formation of the chain creates the largest veterinary business in Finland with 13 clinics in 8 regions and more than 160 employees of whom over 60 are veterinary surgeons. Animagi plans to expand its business considerably by both investing in its existing clinics as well as acquiring new clinics.

– The veterinary service market in Finland has been highly fragmented. By creating a nationwide chain we are better positioned to offer a comprehensive range of services in a manner that is truly caring for the patient as well as the customer, says Martti Kiuru, Chairman of the Board at Animagi.

Most of the group’s shareholders are veterinary surgeons. The role of Finnish private equity firm Intera Partners is to ensure adequate resources for execution of Animagi’s growth strategy.

– Small veterinary businesses have grown and maintained their profitability even in weak economic periods. We believe, however, that development of veterinary services will require consolidation into larger entities with stronger resources, says Jokke Paananen at Intera Partners.

The first clinics which make up Animagi are: Akuutti (Oulu), Fokus (Lappeenranta), HauMau (Helsinki), Kannelmäen Eläinlääkärit (Helsinki), Kauris (Kerava), Keski-Suomen Eläinklinikka (Jyväskylä), Oulun Hevosklinikka (Oulu), Robans Vet (Helsinki), Salon Eläinlääkärikeskus (Salo), Tawastvet (Hämeenlinna), Tikki (Helsinki), Veter (Tampere) and VuoVet (Helsinki).

More information:
Martti Kiuru, Animagi, Chairman of the Board, +358 40 581 1545, martti.kiuru@jenio.fi
Jokke Paananen, Intera Partners, Partner, +358 50 300 3737, jokke.paananen@interapartners.fi

Animagi is Finland’s largest chain of veterinary service providers with annual revenues of over EUR 13 million. The company has 13 clinics in 8 regions and more than 160 employees of whom over 60 are veterinary surgeons.

Suomeen uusi johtava eläinlääkäriasemaketju Animagi

Osa eläinlääkintäpalvelualan yksityisistä klinikoista ja eläinlääkäreistä sekä suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners ovat perustaneet yhdessä Suomen suurimman eläinlääkäriasemaketjun Animagin. Yritysjärjestely luo eläinlääkintäpalveluiden alalle edistyksellisen toimijan, joka haluaa ottaa aseman alan suunnannäyttäjänä.

Täysin kotimaisen konsernin tarkoituksena on laajentaa eläinlääkintäalan palveluvalikoimaa ja tarjota asiakkaille yhä asiantuntevampaa lääketieteellistä osaamista yhdistettynä lämminhenkiseen asiakaspalveluun.

– Eläinlääkintäpalveluiden toimiala on tällä hetkellä hyvin hajanainen ja muodostuu isosta joukosta pieniä toimijoita. Yhdistämällä kotimaiset voimamme pystymme tarjoamaan alan laajaa osaamista ilmapiirissä, joka on aidosti asiakkaasta ja potilaasta välittävä, toteaa Animagin hallituksen puheenjohtaja Martti Kiuru.

Eläinlääkäriasemien uusi ketju kiilaa heti perustamisensa alkumetreillä selkeästi Suomen suurimmaksi toimijaksi. Konsernissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä  yli 160 henkilöä, joista yli 60 on eläinlääkäreitä. Animagilla on 13 klinikkaa ympäri Suomea ja ketju palvelee asiakkaita yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla. Tavoitteena on, että ensimmäisen toimintavuotensa aikana Animagi laajenee useilla klinikoilla sekä kasvattaa merkittävästi liikevaihtoaan.

Konsernin lukumääräisesti suurimpina omistajina ovat klinikoiden omistajat ja eläinlääkärit. Suomalaisen sijoitusyhtiö Intera Partnersin tehtävänä on varmistaa konsernin resurssien riittävyys ketjun kasvustrategian toteuttamisessa.

– Eläinlääkintäpalvelualan pienet toimijat ovat kasvaneet ja pysyneet kannattavina talouden heittelyistä huolimatta. Uskomme kuitenkin, että toiminnan kehityksen kannalta alan konsolidoituminen on oikea suunta, kertoo Interan osakas Jokke Paananen.

Animagiin ovat ensimmäisinä liittyneet seuraavat klinikat: Akuutti (Oulu), Fokus (Lappeenranta), HauMau (Helsinki), Kannelmäen Eläinlääkärit (Helsinki), Kauris (Kerava), Keski-Suomen Eläinklinikka (Jyväskylä), Oulun Hevosklinikka (Oulu), Robans Vet (Helsinki), Salon Eläinlääkärikeskus (Salo), Tawastvet (Hämeenlinna), Tikki (Helsinki), Veter (Tampere) ja VuoVet (Helsinki).

Lisätietoja:
Martti Kiuru, Animagi, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 581 1545, martti.kiuru@jenio.fi
Jokke Paananen, Intera Partners, osakas, +358 50 300 3737, jokke.paananen@interapartners.fi

Animagi on Suomen suurin eläinlääkintäpalveluita tuottava ketju, jolla on 13 klinikkaa kahdeksalla paikkakunnalla. Konsernin liikevaihto on yli 13 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee yli 160 henkilöä, joista yli 60 on eläinlääkäreitä.

Mikeva

Mikeva tarjoaa laadukkaita ja turvallisia kuntoutus-, hoiva- ja asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja vanhuksille sekä erityistukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Mikevan tärkein asiakasryhmä on kunnat.

Mikeva kasvoi Interan omistuksessa yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä sosiaalialan palveluntuottajista. Vuonna 2012 yhtiö operoi eri puolilla Suomea 63 palvelukotia, joissa paikkoja oli noin 1 200 asukkaalle. Mikevan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 50 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti yli 1 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Mikeva myytiin G Square Capital I -rahastolle kesäkuussa 2012.

Intera irtautuu sijoituksestaan hoivapalveluyhtiö Mikeva Oy:ssä

Suomen suurimpiin asumis- ja hoivapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva Mikeva Oy on siirtynyt G Square Capital I -rahaston ja toimivan johdon omistukseen 27.6.2012. Rahastoa hallinnoiva G Square on ranskalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt sijoituksiin eurooppalaisiin terveydenhuolto- ja hoivapalvelualan yrityksiin. Kaupan yhteydessä Intera Fund I Ky irtautuu omistuksestaan Mikevassa kokonaisuudessaan.

Interan toimitusjohtaja Tuomas Langin mukaan rahaston sijoitus Mikevaan on ollut onnistunut. ”Mikevan toimintaa on kehitetty ja kasvatettu määrätietoisesti Interan omistusaikana ja yhtiöllä on erinomaiset edellytykset jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa uudessa omistuksessa.”

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että uusi omistaja on sitoutunut Mikevan pitkäjänteiseen kehittämiseen. G Squaren kautta pääsemme hyötymään kansainvälisestä kehitystiimistä, jolla on laajaa kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös muissa Euroopan maissa. Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutuksia työntekijöidemme asemaan. Meillä on vakaa aikomus jatkaa valtakunnallista kasvuamme.” toteaa Mikevan toimitusjohtaja Petri Pitkäranta.

Mikeva on tuottanut sosiaali- ja hoivapalveluita vuodesta 1987. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Lisätietoja antavat:
Tuomas Lang, toimitusjohtaja, Intera Partners Oy, puh. 040 545 1240
Petri Pitkäranta, toimitusjohtaja, Mikeva Oy, puh. 044 7800 600

Intera divests care service provider Mikeva

Mikeva, one of the leading social care service providers in Finland, has been acquired by G Square Capital I together with Mikeva’s management on June 27th, 2012. G Square is a Paris-based private equity firm dedicated to investing in European social and healthcare companies. In connection with the transaction, Intera Fund I divests all its holdings in Mikeva.

According to Intera’s Managing Partner Mr Tuomas Lang, investment in Mikeva has been a successful one. “During Intera’s ownership period, Mikeva has grown significantly and its business has been developed decisively. The company is in a good position to continue its growth under the new ownership.”

“We are very pleased to have a new owner who is committed to the long-term development of Mikeva. Through G Square, we will benefit from a professional and international development team with extensive experience and know-how in healthcare services across Europe. The change of ownership has no impact on our employees’ position. We have a firm objective to continue our growth as a nationwide service provider.” comments Mikeva’s CEO Mr Petri Pitkäranta.

Mikeva has provided social and care services since 1987. The company is headquartered in Vantaa, Finland.

For more information:
Tuomas Lang, Managing Partner, Intera Partners Oy, tel. +358 40 545 1240
Petri Pitkäranta, Managing Director, Mikeva Oy, tel. +358 44 7800 600

Delete Group laajenee Ruotsiin

Delete Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin ostamalla Pohjois-Ruotsissa toimivan teollisuuden puhdistuspalveluihin keskittyneen Sanvac Miljö Ab:n. Kaupan myötä Sanvac Miljön toimitusjohtaja Leif Danielsson saa vastuulleen Delete Groupin Ruotsin toiminnot. Hän jatkaa myös Sanvacin johdossa.

– Delete Group on kasvanut Suomessa vakuuttavalla tavalla. Uskon, että liittyminen Deleteen tarjoaa meille mahdollisuuden kasvattaa toimintaa myös Ruotsissa, kertoo Leif Danielsson.

– Sanvac Miljö on strategiamme mukainen hankinta, joka täydentää erinomaisesti puhdistuspalvelutarjoomaamme Pohjois-Ruotsin markkinoilla, sanoo Deleten Groupin toimitusjohtaja Jussi Niemelä. Niemelän mukaan Leif Danielsson on kasvattanut Sanvacista tunnetun ja luotettavan toimijan Pohjois-Ruotsissa.

– Yhtiö on erinomaisessa kunnossa ja sillä on käytössään modernia puhdistuskalustoa ja huippuosaamista, Niemelä sanoo. Voimmekin tehdä luontevasti jatkossa yhteistyötä rajojen yli Deleten Pohjois-Suomen puhdistuspalvelujen kanssa ja vastata entistä paremmin asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.

Kaupan myötä Deleten konserniyhtiöiden liikevaihto nousee lähes 80 miljoonaan euroon ja työntekijämäärä lähes 650:een.

Lisätietoja antavat:
Janne Näränen, Intera Partners Oy, partner, puh. +358 50 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
Jussi Niemelä, Delete Group Oy, toimitusjohtaja, puh. +358 400 462696, jussi.niemela@delete.fi

Delete Group
Delete Group Oy (http://www.delete.fi) on Suomessa ja Ruotsissa toimiva, nopeasti kasvava teollisuuden ja rakentamisen ympäristöpalveluihin keskittynyt yritys, jossa työskentelee lähes 650 ympäristöpalveluiden ammattilaista. Konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 lähes 80 miljoonaa euroa.

Delete Groupin liiketoiminta-alueita ovat puhdistuspalvelut, purkupalvelut, jätteenkäsittely- ja kierrätyspalvelut sekä kunnostuspalvelut. Delete Groupin omistavat suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners (http://www.interapartners.fi) sekä ryhmään kuuluvien yritysten johto ja avainhenkilöt.

Sanvac Miljö
Sanvac Miljö Ab (http://www.sanvac.se) on Pohjois-Ruotsissa toimiva, täyden palvelun teollisuuden puhdistuspalveluja tarjoava yritys. Yhtiö työllistää keskimäärin 35 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 6 miljoonaa euroa.