Pii Raulo


Operating Partner
Liittynyt Interaan 2022
Työkokemus YIT, McKinsey & Company, Accenture/ex. Andersen Consulting
Koulutus KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu
Nykyiset sijoitukset ARCO

Aloitin Intera Partnersilla tammikuussa 2022 Operating Partnerina. Painopistealueitani ovat avainhenkilöiden tunnistaminen, vastuullisten toimintamallien ja yritysidentiteetin rakentaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Pisin työhistoriani on listayhtiö YIT:ltä, missä toimin useissa vaativissa HR:ään, muutosjohtamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyvistä rooleissa. Viimeiset kymmenen vuotta toimin konsernin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Henkilöstö-, työterveys- ja turvallisuustoimintojen lisäksi vastasin myös mm. Caverionin jakautumisessa ja YIT/Lemminkäisen sulautumisessa HR-prosesseista. Sydäntäni lähellä on erityisesti yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen. Aiemmin olen työskennellyt mm. McKinseyllä ja Accenturella (ex. Andersen Consulting).

Yrityksen identiteetti, vastuullisuus ja henkilöstöasiat ovat tärkeitä minkä tahansa yhtiön menestykselle. Interassa minulla on mahtava tilaisuus työskennellä näiden asioiden parissa hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen. Nautin auttaessani sekä ihmisiä että yrityksiä kehittymään ja kasvamaan.