Consti listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssiin

15.12.2015

Consti Yhtiöt Oy listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssin päälistalle, ja tähän liittyneen osakkeiden myynnin yhteydessä 11. joulukuuta 2015 Intera Fund I Ky on myynyt suurimman osan omistuksestaan Constissa institutionaalisille sekä vähittäissijoittajille.

Constin IPO on merkittävä merkkipaalu voimakkaassa kasvussa olevalle yhtiölle, jonka Intera perusti vuonna 2008 yhdessä toimialan parhaiden yrittäjien kanssa. Consti on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista korjausrakentamisen yhtiöstä noudattamalla ns. buy & build -yritysostostrategiaa, sekä panostamalla voimakkaasti rekrytointeihin ja orgaaniseen kasvuun.

Constin tarina alkoi Interan neuvonantajan Erkki Norvion kehittämästä teollisesta visiosta vuonna 2007. Mahdollisuus korjausrakentamisen markkinoilla tunnistettiin jo suunnittelun varhaisessa, ja sille perustettiin Constin alustava liiketoimintasuunnitelma. Alkuperäiset sijoitusteesit, joiden mukaan korjausrakentamisen kasvavaan kysyntään tartutaan luomalla uusi, useita toimialoja käsittävä erikoisosaaja ja markkinajohtaja, pätevät yhä.

Constin buy & build –strategian toteuttaminen aloitettiin vuonna 2008 hankkimalla ensimmäinen Constin kolmesta tukipilarista, Talotekniikka-liiketoimintayksikön ydin, Koja Tekniikka. Seuraavana vuonna kokonaisuutta laajennettiin hankkimalla Raita sekä JRH -yhtiöt ja perustamalla Julkisivut- ja Korjausurakointi –yksiköt. Näitä yritysostoja täydennettiin 11 pienemmällä yritysostolla vuoteen 2011 mennessä. Valtaosa Constiin liittyneistä yrittäjistä jatkoi uuden yrityksen palveluksessa johtavissa tehtävissä.

IPO:n jälkeenkin Intera on Constin suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 12% osuudella. Erkki Norvio sekä Janne Näränen jatkavat Constin hallituksen jäseninä.