• Kasvun ja yrityskauppojen rahoittaminen
  • Toimialajärjestelyt
  • Perheyritysten omistusjärjestelyt
  • Suurempien yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen divestoinnit