Interan vuosi 2023 – vahvaa kasvua kohdeyhtiöissä, laajentuminen Ruotsissa ja teknologiaosaamisen vahvistaminen

15.12.2023

Pääomasijoitusyhtiö Interalla on takanaan menestyksekäs vuosi haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Intera teki vuoden aikana yhden uuden sijoituksen ja irtautui kahdesta yhtiöstä. Interan kohdeyhtiöt kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana orgaanisesti ja useiden yritysostojen seurauksena. Lisäksi Intera avasi toimiston Ruotsiin ja vahvisti tiimiään erityisesti teknologiasektorin osaamisella. 

Kestävää kasvua kohdeyhtiöissä 

Intera jatkoi kohdeyhtiöidensä liikevaihdon kasvun kestävää vauhdittamista ja strategisen aseman vahvistamista. Heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta Interan kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuoden aikana keskimäärin 17 prosenttia ja yritysostoja tehtiin yhtiöissä yli 50. Vastuullisuusasiat ovat avainasemassa Interan työssä kohdeyhtiöidensä kanssa. Vuonna 2023 iso osa ESG-työstä kohdistui sosiaalisen vastuun aihioihin, kuten osaamisen kehittämiseen, tasapuoliseen kohteluun ja läpinäkyvään päätöksentekoon.

Noin 70 prosenttia Interan edellisen kahden rahaston kohdeyhtiöistä on laajentunut kansainvälisesti Interan omistusaikana. Kansainvälinen kasvu jatkui myös tänä vuonna, kun Interan työnhaku- ja rekrytointimarkkinointipalveluita tarjoava kohdeyhtiö Duunitori laajensi toimintaansa Norjaan. Myös muut kohdeyhtiöt laajentuivat edelleen Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja kansainvälisiä yritysostoja tehtiin yhtiöissä yhteensä 25 vuoden aikana.

Uusi sijoitus ravintola-alalle ja kaksi suunnitelman mukaista irtautumista

Kesällä 2023 Intera perusti yhdessä ravintolatoimija NoHo Partnersin kanssa Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on saavuttaa johtava asema Euroopan kasvavassa premium-hampurilaismarkkinassa. Yhtiön strategiana on kiihdyttää omistamiensa ravintolakonseptien kasvua ja kehittää näiden operatiivista toimintaa tukemalla paikallisia yrittäjiä ja tiimejä konseptien takana. Paikallisten brändien voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi kasvua on tarkoitus vauhdittaa valikoiduilla, strategiaa tukevilla yritysostoilla uusissa toimintamaissa. Better Burger Societyn ensimmäiset ravintolakonseptit ovat suomalainen Friends & Brgrs sekä sveitsiläinen Holy Cow!.

Intera irtautui vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti kahdesta yhtiöstä: tilitoimisto Rantalaisesta ja turva-alan yritys Avarn Securitysta. Interan omistuksen aikana Rantalainen kasvoi alansa johtavaksi toimijaksi Suomessa, yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon ja teki noin 60 yritysostoa. Lisäksi yhtiö panosti merkittävästi digitalisaatioon ja henkilöstöjohtamisen sekä laajentui Ruotsiin. Myös Avarn Securityn liiketoiminta kasvoi vahvasti Interan vähemmistöomistuksen aikana.

Laajentuminen Ruotsissa ja teknologiaosaamisen vahvistaminen

Interan tiimi kasvoi vuoden aikana neljällä uudella henkilöllä, kun sijoitustiimiin rekrytoitiin kaksi osakasta ja kaksi sijoitusammattilaista. Lokakuussa Intera laajensi toimintaansa Ruotsissa avaamalla toimiston Tukholmaan ja rekrytoimalla ensimmäisen osakkaan Cecilia Waldehornin Ruotsiin. Monet Interan kohdeyhtiöistä ovat laajentaneet toimintaansa Pohjoismaissa Interan omistuksen aikana ja Tukholman toimiston avaaminen olikin Interalle luonnollinen seuraava askel. Uusi toimisto vahvistaa entisestään Interan kykyä auttaa yhtiöitään kasvamaan Pohjoismaissa.

Andreas Holmberg aloitti lokakuussa osakkaana Interan tiimissä Helsingissä vahvistaen Interan osaamista teknologia- ja palvelusektorin sijoituksissa. Rekrytointien myötä Interalla on entistä paremmat edellytykset ruotsalaisten ja teknologiavetoisten sijoitusten löytämiseen sekä kohdeyhtiöidensä kansainvälisen kasvun tukemiseen.

Hyvät edellytykset uusien sijoitusten löytämiseen ja kohdeyhtiöiden kestävän kasvun vauhdittamiseen

”Vaikka talouden näkymät ovat vielä heikohkot lyhyellä aikavälillä, pärjäämme todistetusti hyvin erilaisissa markkinatilanteissa. Jatkamme uusien sijoitusten aktiivista etsimistä vuonna 2024, ja meillä on siihen entistä paremmat edellytykset Ruotsissa laajentumisen ja teknologiaosaamisemme syventämisen myötä. Lisäksi aiomme edelleen tukea kohdeyhtiöitämme kohti kasvua ja kansainvälistymistä”, kertoo Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio.

”Haluan kiittää kohdeyhtiöitämme ja muita kumppaneitamme sujuvasta yhteistyöstä vuoden aikana. Erityiskiitokset onnistuneesta vuodesta kuuluvat myös omistautuneelle Interan tiimille. Yhdessä meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa pohjoismaisten kasvutarinoiden luomista myös vuonna 2024”, Juhana Kallio jatkaa.