Interan kolmas rahasto keräsi €250 miljoonaa

23.12.2016

Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Intera on kerännyt suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta 250 miljoonaa euroa kolmanteen rahastoonsa. Intera jatkaa uuden rahastonsa kautta sijoitusten tekemistä suomalaisiin keskisuuriin kasvuhakuisiin yrityksiin.

Intera Fund III Ky:n sijoittajina on johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittajia. Interan aikaisempien rahastojen sijoittajien vahvan tuen lisäksi rahastoon sijoitti joukko uusia institutionaalisia sijoittajia.

”Olemme kiitollisia rahaston saamasta positiivisesta vastaanotosta sekä sijoittajilta saamastamme tuesta ja luottamuksesta. Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat kiinnostavia sijoituskohteita, joissa Intera voi tukea arvonnousua auttamalla yrityksiä kasvamaan kotimaassa ja kansainvälisesti,” sanoo Intera Partnersin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang.

“Kun perustimme Interan vuonna 2007, halusimme luoda aktiivisen ja kehityshakuisen pääomasijoitusyhtiön, jonka tiimissä yhdistyy paikallisuus ja kansainvälinen kokemus. Interan kolmas rahasto jatkaa edellisten rahastojen menestyksekästä strategiaa,” sanoo Interan toimitusjohtaja Jokke Paananen.

Intera etsii sijoituskohteikseen yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä 10-200 miljoonaa euroa ja joissa Intera voi tulla enemmistöomistajaksi. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen, toimialajärjestelyt sekä perheyhtiöiden sukupolvenvaihdokset.

Interan kolmannen rahaston ensimmäiset sijoitukset ovat ISS:n Suomen turvallisuuspalveluliiketoimintojen osto ja Wise Group, joka tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja uudis- ja korjausrakentamiseen.

MVision Private Equity Advisers ja Asianajotoimisto Borenius toimivat neuvonantajina rahaston keruussa.