• Toimiala, jossa yrityksellä mahdollisuus nopeaan kasvuun ja merkittävään markkina-asemaan
  • Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna 10–200 miljoonaa euroa
  • Ennustettava positiivinen kassavirta
  • Mahdollisuus Interalle saavuttaa enemmistöomistus yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa
  • Sitoutuminen hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen