Miten toimimme?

Intera pyrkii kasvattamaan kohdeyritystensä liikevaihtoa merkittävästi. Kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Tavoitteena on sijoituskohteiden strategisen aseman selkeä vahvistaminen, joka tapahtuu usein kansainvälistymisen kautta.

Kohdeyritysten operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on tässä työssä keskeinen rooli. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyritykselle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin kohdeyrityksen kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera voi tarjota vaativissa muutostilanteissa kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Interan avainhenkilöt ovat olleet mukana useiden menestystarinoiden luomisessa yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa.

Sijoitustilanteet

  • Kasvun ja yrityskauppojen rahoittaminen
  • Toimialajärjestelyt
  • Perheyritysten omistusjärjestelyt
  • Suurempien yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen divestoinnit

Sijoituskriteerit

  • Toimiala, jossa yrityksellä mahdollisuus nopeaan kasvuun ja merkittävään markkina-asemaan
  • Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna 10-200 miljoonaa euroa
  • Ennustettava positiivinen kassavirta
  • Mahdollisuus Interalle saavuttaa enemmistöomistus yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa
  • Sitoutuminen hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen