Intera sijoittaa Kesälahden Maansiirtoon

16.05.2014

Kesälahden Maansiirto saa lisäresursseja kasvuun kun suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Nykyisistä omistajista yhtiössä aktiivisesti toimivat Jarmo ja Juha Karjalainen jatkavat sekä omistajina että yhtiön palveluksessa.

Interan osakas Janne Näränen kommentoi järjestelyä: ”Näemme inframarkkinan kiinnostavana alueena ja tavoitteemme on jatkaa kannattavaa kasvua valituilla segmenteillä. Kesälahden Maansiirto on erittäin arvostettu yhtiö, jonka osaava henkilökunta on nostanut nykyiselle 80 m€ liikevaihtotasolle. Sijoitimme aikaisemmin keväällä pohja- ja ratarakentamisen erikoisosaaja Fin-Seulaan ja jatkossa yhteistyötä näiden kahden yhtiön välillä on tavoitteena tiivistää.”

”Vaatimustaso alallamme kasvaa jatkuvasti”, Kesälahden Maansiirron toimitusjohtaja Seppo Huttunen näkee. ”Tämän järjestelyn jälkeen voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin ja toimittaa suurempia kokonaisuuksia. Yhteistyö Fin-Seulan ja sen tytäryhtiö KFS Finlandin kanssa tuo myös asiakkaittemme käyttöön uusia ratkaisuja mm. pohjarakentamisessa. Järjestely luo niinikään osaavalle henkilöstöllemme uusia kehittymismahdollisuuksia.”

Seppo Huttunen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana jatkossakin eikä järjestelyllä ole vaikutusta henkilöstöön. Kesälahden Maansiirron sisaryritykset, Kesälahden Rakennus Oy ja Kereli Oy, eivät kuulu järjestelyn piiriin.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Seppo Huttunen, Kesälahden Maansiirto, toimitusjohtaja, puh.040 579 2640, seppo.huttunen@kms.fi
Janne Näränen, Intera Partners, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.kesalahdenmaansiirto.fi ja www.interapartners.fi

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahden Maansiirto Oy kuuluu kymmenen suurimman suomalaisen infraurakoitsijan joukkoon. Yhtiöllä on yli neljän vuosikymmenen kokemus vaativista infra-alan urakoista silta- ja teollisuusrakentamisen, maanrakentamisen ja ympäristörakentamisen saralla. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Kesälahden Maanrakennuksen liikevaihto kasvoi vuonna 2013 kannattavasti noin 80 m€:n tasolle. Yhtiöllä on toimipisteet Kesälahdella, Lappeenrannassa ja Mäntsälässä ja se toimii koko maassa.

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy on erikoistunut infrarakentamisen kokonaisvaltaisiin toimituksiin. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Tarjontaan kuuluvat mm. pohja- ja betonirakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylärakentaminen. Lisäksi Fin-Seulan osaksi omistama KFS Finland Oy tarjoaa geoteknisiä palveluita. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli yli 50 miljoonaa euroa. Intera tuli mukaan Fin-Seulan omistajaksi maaliskuussa 2014.