Interan vuosi 2023 – vahvaa kasvua kohdeyhtiöissä, laajentuminen Ruotsissa ja teknologiaosaamisen vahvistaminen

Pääomasijoitusyhtiö Interalla on takanaan menestyksekäs vuosi haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Intera teki vuoden aikana yhden uuden sijoituksen ja irtautui kahdesta yhtiöstä. Interan kohdeyhtiöt kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana orgaanisesti ja useiden yritysostojen seurauksena. Lisäksi Intera avasi toimiston Ruotsiin ja vahvisti tiimiään erityisesti teknologiasektorin osaamisella. 

Kestävää kasvua kohdeyhtiöissä 

Intera jatkoi kohdeyhtiöidensä liikevaihdon kasvun kestävää vauhdittamista ja strategisen aseman vahvistamista. Heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta Interan kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuoden aikana keskimäärin 17 prosenttia ja yritysostoja tehtiin yhtiöissä yli 50. Vastuullisuusasiat ovat avainasemassa Interan työssä kohdeyhtiöidensä kanssa. Vuonna 2023 iso osa ESG-työstä kohdistui sosiaalisen vastuun aihioihin, kuten osaamisen kehittämiseen, tasapuoliseen kohteluun ja läpinäkyvään päätöksentekoon.

Noin 70 prosenttia Interan edellisen kahden rahaston kohdeyhtiöistä on laajentunut kansainvälisesti Interan omistusaikana. Kansainvälinen kasvu jatkui myös tänä vuonna, kun Interan työnhaku- ja rekrytointimarkkinointipalveluita tarjoava kohdeyhtiö Duunitori laajensi toimintaansa Norjaan. Myös muut kohdeyhtiöt laajentuivat edelleen Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja kansainvälisiä yritysostoja tehtiin yhtiöissä yhteensä 25 vuoden aikana.

Uusi sijoitus ravintola-alalle ja kaksi suunnitelman mukaista irtautumista

Kesällä 2023 Intera perusti yhdessä ravintolatoimija NoHo Partnersin kanssa Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on saavuttaa johtava asema Euroopan kasvavassa premium-hampurilaismarkkinassa. Yhtiön strategiana on kiihdyttää omistamiensa ravintolakonseptien kasvua ja kehittää näiden operatiivista toimintaa tukemalla paikallisia yrittäjiä ja tiimejä konseptien takana. Paikallisten brändien voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi kasvua on tarkoitus vauhdittaa valikoiduilla, strategiaa tukevilla yritysostoilla uusissa toimintamaissa. Better Burger Societyn ensimmäiset ravintolakonseptit ovat suomalainen Friends & Brgrs sekä sveitsiläinen Holy Cow!.

Intera irtautui vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti kahdesta yhtiöstä: tilitoimisto Rantalaisesta ja turva-alan yritys Avarn Securitysta. Interan omistuksen aikana Rantalainen kasvoi alansa johtavaksi toimijaksi Suomessa, yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon ja teki noin 60 yritysostoa. Lisäksi yhtiö panosti merkittävästi digitalisaatioon ja henkilöstöjohtamisen sekä laajentui Ruotsiin. Myös Avarn Securityn liiketoiminta kasvoi vahvasti Interan vähemmistöomistuksen aikana.

Laajentuminen Ruotsissa ja teknologiaosaamisen vahvistaminen

Interan tiimi kasvoi vuoden aikana neljällä uudella henkilöllä, kun sijoitustiimiin rekrytoitiin kaksi osakasta ja kaksi sijoitusammattilaista. Lokakuussa Intera laajensi toimintaansa Ruotsissa avaamalla toimiston Tukholmaan ja rekrytoimalla ensimmäisen osakkaan Cecilia Waldehornin Ruotsiin. Monet Interan kohdeyhtiöistä ovat laajentaneet toimintaansa Pohjoismaissa Interan omistuksen aikana ja Tukholman toimiston avaaminen olikin Interalle luonnollinen seuraava askel. Uusi toimisto vahvistaa entisestään Interan kykyä auttaa yhtiöitään kasvamaan Pohjoismaissa.

Andreas Holmberg aloitti lokakuussa osakkaana Interan tiimissä Helsingissä vahvistaen Interan osaamista teknologia- ja palvelusektorin sijoituksissa. Rekrytointien myötä Interalla on entistä paremmat edellytykset ruotsalaisten ja teknologiavetoisten sijoitusten löytämiseen sekä kohdeyhtiöidensä kansainvälisen kasvun tukemiseen.

Hyvät edellytykset uusien sijoitusten löytämiseen ja kohdeyhtiöiden kestävän kasvun vauhdittamiseen

”Vaikka talouden näkymät ovat vielä heikohkot lyhyellä aikavälillä, pärjäämme todistetusti hyvin erilaisissa markkinatilanteissa. Jatkamme uusien sijoitusten aktiivista etsimistä vuonna 2024, ja meillä on siihen entistä paremmat edellytykset Ruotsissa laajentumisen ja teknologiaosaamisemme syventämisen myötä. Lisäksi aiomme edelleen tukea kohdeyhtiöitämme kohti kasvua ja kansainvälistymistä”, kertoo Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio.

”Haluan kiittää kohdeyhtiöitämme ja muita kumppaneitamme sujuvasta yhteistyöstä vuoden aikana. Erityiskiitokset onnistuneesta vuodesta kuuluvat myös omistautuneelle Interan tiimille. Yhdessä meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa pohjoismaisten kasvutarinoiden luomista myös vuonna 2024”, Juhana Kallio jatkaa.

Intera Partners laajenee Ruotsissa ja vahvistaa osaamistaan teknologiasektorilla

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen keskittynyt pääomasijoittaja Intera Partners on aloittanut toiminnan Ruotsissa avaamalla toimiston Tukholmaan. Cecilia Waldehorn on aloittanut osakkaana Interan Tukholman toimistolla. Lisäksi Andreas Holmberg on aloittanut osakkaana Interan tiimissä Helsingissä vahvistaen Interan osaamista teknologia- ja palvelusektorin sijoituksissa.  

Interan tiimi on auttanut kohdeyhtiöitään kasvamaan Pohjoismaissa jo yli vuosikymmenen ajan, ja suurin osa Interan kohdeyhtiöistä on kasvanut kansainvälisesti Interan omistuksen aikana. Esimerkiksi Kamux, Midagon, PHM, Rantalainen, Renta, Roima ja Sitowise ovat Interan kanssa kasvattaneet liiketoimintaansa menestyksekkäästi Ruotsiin ja muihin maihin. Tukholman toimisto vahvistaa entisestään Interan kykyä auttaa yhtiöitään kasvamaan Pohjoismaissa. 

”Osakkaan rekrytoiminen Ruotsiin ja Tukholman toimiston avaaminen on Interalle luonnollinen seuraava askel. Cecilian myötä kykymme sijoittaa ruotsalaisiin yrityksiin ja tukea kohdeyhtiöidemme kasvua Pohjoismaissa vahvistuu entisestään”, kertoo Interan osakas Christoffer Zilliacus. 

Cecilia Waldehorn on työskennellyt vuodesta 2015 asti pääomasijoitusalalla pohjoismaisten pk-yritysten parissa, viimeksi Procuritaksella. Cecilia työskentelee tiiviisti osana Interan tiimiä, keskittyen niin uusiin sijoitusmahdollisuuksiin kuin Interan nykyisten sijoitusten kansainvälistymisen tukemiseen.  

”Olen iloinen päästessäni kehittämään Interan uutta Ruotsin toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Interan kasvuun keskittyvä sijoitusstrategia ja saavutukset ovat tehneet minuun vaikutuksen, ja olen innolla mukana rakentamassa vahvaa jalansijaa Ruotsissa”, Cecilia kertoo. 

Andreas Holmberg liittyy Interan tiimiin Helsingissä kansainvälisestä pääomasijoitusyhtiö Permirasta, jossa hän vietti viimeiset kymmenen vuotta keskittyen Pohjoismaihin ja teknologiasektoriin.  

”Interan tiimi ja saavutukset ovat inspiroivia ja olen innoissani voidessani hyödyntää Interan vakiintunutta asemaa uusien teknologiavetoisten mahdollisuuksien löytämiseen Pohjoismaista”, Andreas sanoo.  

”Cecilia ja Andreas ovat arvokas lisä tiimiimme. Heidän avullaan olemme yhä vahvempi kumppani pohjoismaisille yrittäjille, jotka haluavat kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa”, kertoo Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio. 

 

Lisätietoja: 

Juhana Kallio
toimitusjohtaja, Intera Partners
juhana.kallio@interapartners.com

Christoffer Zilliacus
osakas, Intera Partners
christoffer.zilliacus@interapartners.com 

Cecilia Waldehorn
osakas, Intera Partners
cecilia.waldehorn@interapartners.com 

Andreas Holmberg
osakas, Intera Partners
andreas.holmberg@interapartners.com 

 

Intera Partners on pääomasijoittaja, joka keskittyy suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Intera hallinnoi kahta aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 585 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 11 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä yli 11 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 1,1 miljardia euroa. 

 

Intera irtautuu Avarn Security Oy:stä

Intera Partners irtautuu turva-alan yritys Avarn Security Oy:stä. Yhtiön enemmistöomistaja, norjalainen Avarn Security Group hankkii Interan vähemmistöosuuden yhtiöstä. Kaupan myötä yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan Avarn Security Groupin omistukseen.

Avarn Security on johtava turva-alan yritys, joka tarjoaa palveluita laaja-alaisesti yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille Suomessa. Avarn Securityn kokonaisvaltaiseen palveluntarjontaan kuuluvat turvallisuusteknologia, hälytyskeskuspalvelut ja turvallisuuspalvelut.

Intera sijoitti turvallisuusalalle vuoden 2016 lopulla ostamalla ISS Security Oy:n koko osakekannan ja Turvallisuuspalvelut-liiketoiminnan ISS Palvelut Oy:ltä. Näistä muodostui Prevent 360 Turvallisuuspalvelut. Nykymuodossa Avarn Security syntyi vuonna 2018, kun Interan omistama Prevent 360 Turvallisuuspalvelut ja Avarn Security yhdistyivät. Intera toimi vähemmistöomistajana uudessa Avarn Securityssa, jonka toisena merkittävänä omistajana oli norjalainen turvallisuusalan konserni Avarn Security Group, joka nyt hankkii Interan vähemmistöosuuden yhtiöstä.

Intera on ollut mukana turva-alalla seitsemän vuotta, joten irtautuminen tapahtui tyypillisessä aikataulussa. Interan omistuksen aikana Avarn Securityn liiketoiminta kasvoi vahvasti ja yhtiö nousi yhdeksi turva-alan johtavista toimijoista Suomessa. Avarn Securitylla on nyt hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan pohjoismaisen konsernin täysin omistamana.

Osapuolet ovat sopineet, että kaupan taloudellisia yksityiskohtia ei julkisteta. 

 

Lisätiedot:

Juhana Kallio 
toimitusjohtaja, Intera Partners 
juhana.kallio@interapartners.fi 

Niclas Sacklén 
toimitusjohtaja, Avarn Security (Suomi) 
niclas.sacklen@avarnsecurity.fi

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kahta aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 585 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 12 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä yli 14 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 1,2 miljardia euroa.

Avarn Security on johtava turva-alan yritys, joka tarjoaa palveluita laaja-alaisesti yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille Suomessa. Vuonna 2022 Avarn Securityn liikevaihto oli 114 miljoonaa euroa Suomessa ja henkilöstömäärä 3 000. 

Intera Partners vahvistaa tiimiään – Robin Ahti on aloittanut sijoitusammattilaisena

Interan syksy alkaa henkilöstöuutisilla, kun KTM Robin Ahti on aloittanut Interan sijoitustiimissä sijoitusammattilaisena. Ahti oli Interalla harjoittelijana vuonna 2020, ja on sen jälkeen kerryttänyt kokemusta investointipankkimaailmasta sekä liikkeenjohdon konsultoinnista Boston Consulting Groupilla (BCG). Hänen kokemuksensa pääomasijoitus- ja strategiaprojekteista Euroopassa ja Lähi-Idässä täydentää erinomaisesti Interan jo ennestään vahvaa osaamista. Ahti on valmistunut Aalto-yliopistosta rahoitus pääaineenaan.

”Palaan innolla takaisin Interan kokeneeseen ja osaavaan tiimiin, jolla on luovuutta ja rohkeutta luoda uusia pohjoiseurooppalaisia menestystarinoita. Aikaisemmassa työssäni olen kerryttänyt kokemusta yhdessä kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa erityisesti yritys- ja markkina-analyyseistä sekä kasvuyritysten strategioiden kehittämisestä. Tätä kokemusta tulen hyödyntämään yhtiöidemme hyväksi yhteistyössä yrittäjiemme ja Interan sijoitustiimin kanssa. ”, Robin Ahti kertoo.

Interan tehtävänä on tukea kohdeyhtiöidensä kasvua ja vahvistaa niiden strategista asemaa tiiviissä yhteistyössä yritysten operatiivisen johdon ja hallituksen kanssa. Interassa työskentelee nyt yhteensä 15 sijoitusammattilaista, joiden rooli yrittäjän ja johdon keskustelevana kumppanina on tärkeä osa interalaista toimintatapaa.

Intera ja NoHo Partners perustavat Euroopan laajuisen premium-hampurilaisiin keskittyvän Better Burger Society -yhtiön

Intera Partners ja Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija NoHo Partners ovat perustaneet yhdessä Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on saavuttaa johtava asema Euroopan kasvavassa premium-hampurilaismarkkinassa. Osana järjestelyä Noho Partners sijoittaa omistamansa Friends & Brgrs:n osakkeet perustettavaan yhtiöön. Samassa yhteydessä Intera sijoittaa yhtiöön uutta pääomaa, jonka avulla hankitaan enemmistö Holy Cow! -nimisestä sveitsiläisestä premium-hampurilaisliiketoimintaan keskittyvästä yhtiöstä.

 

Burger Societyn tarkoituksena on toimia johtavien eurooppalaisten premium-hampurilaisketjujen emoyhtiönä. Yhtiön strategiana on vauhdittaa omistamiensa ravintolakonseptien kasvua ja kehittää näiden operatiivista toimintaa tukemalla paikallisia yrittäjiä ja tiimejä konseptien takana. Intera ja NoHo näkevät selkeitä hyötyjä samankaltaisten konseptien keskittämisessä saman katon alle. Tällaisia hyötyjä ovat esimerkiksi toimintamallien yhtenäistäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä tietyt skaala- ja synergiaedut. Paikallisten brändien voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi kasvua on tarkoitus vauhdittaa valikoiduilla, strategiaa tukevilla yritysostoilla uusissa toimintamaissa. Uudella Better Burger Society -yhtiöllä on myös hyvät edellytykset edistää kestävän kehityksen periaatteita yhtiöissään osana ydinliiketoimintaansa.

”Olemme innoissamme alkavasta yhteistyöstä NoHo Partnersin ja hankittavien yhtiöiden kanssa. Better Burger Society haluaa olla markkinajohtaja kohdemarkkinoillaan ja luoda yhteisön alan kunnianhimoisimmille yrittäjille. Uskomme, että uuteen yhtiöön keskitettävä osaaminen luo hyvät edellytykset rakentaa merkittävä kansainvälinen toimija kasvavaan markkinaan ”, sanoo Interan partneri Tomi Terho.

“Lähdemme innolla rakentamaan Better Burger Societya yhdessä Interan kanssa. Olemme tutkineet laajasti eurooppalaista hampurilaismarkkinaa viime vuosien aikana ja todenneet paikallisen brändin, korkean laadun ja tuoreiden raaka-aineiden tuovan selkeää kilpailuetua markkinassa, johon monikansallisten brändien on ollut vaikea murtautua. Friends & Brgrs hankintamme vuonna 2020 on todistanut tämän todeksi myös kotimaassa. Uskomme, että keskittämällä ketjuuntuvan brändiliiketoiminnan osaamisemme yhteen erillisyhtiöön pystymme tehokkaammin laajentamaan premium-hampurilaisliiketoimintaamme Euroopan isoille markkinoille”, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Better Burger Societyn toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Tuomas Piirtola. Piirtola on aiemmin vastannut NoHo Partners Oyj:n Fast food –liiketoiminnasta. Piirtola raportoi tehtävässään Better Burger Societyn hallitukselle, jonka puheenjohtajana toimii NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström.

 

Uuden yhtiön ensimmäiset ravintolakonseptit ovat Friends & Brgrs ja Holy Cow!

Better Burger Societyn ensimmäiset ravintolakonseptit ovat suomalainen Friends & Brgrs sekä sveitsiläinen Holy Cow!. Molemmat yhtiöt ovat konseptiltaan hyvin samankaltaisia, oman markkinansa johtavia premium-hampurilaisten tarjoajia. Friends & Brgrs on Suomen johtava premium-hampurilaisketju 26 ravintolallaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 21 miljoonaa euroa. Holy Cow! on Sveitsin johtava premium-hampurilaiskejtu 16 ravintolallaan. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa. Osana toteutettavaa järjestelyä molempien yhtiöiden operatiiviset johdot jatkavat nykyisissä rooleissaan ja kaikki yritysten päivittäisessä toiminnassa mukana olevat omistajat jatkavat uuden yhtiön osakkaina. Friends & Brgrs ja Holy Cow! jatkavat toimintaa olemassa olevilla vahvoilla paikallisilla brändeillään.

“Friends & Brgrs:n perustajina olemme iloisia siitä, että Friends & Brgrs liitetään osaksi Better Burger Societya, jossa on vahvaa osaamista burgereista ja selkeä visio tulevaisuudesta. Konseptimme on menestyksekäs ja näemme, että yhdessä Better Burger Societyn kanssa edellytykset yhtiömme kasvulle paranevat entisestään. On paljon asioita, jotka voimme tehdä yhdessä ja oppia toisiltamme. Kaikkien omistajien vahva kokemus ravintolatoiminnasta luo hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle”, kertoo Peter Fagerholm, Friends & Brgrs:n osakas ja yksi perustajista.

Transaktion arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomen kilpailuviranomaisen hyväksynnän jälkeen.

 

Lisätiedot:

Tomi Terho
partneri, Intera Partners
tomi.terho@interapartners.fi

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 12 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 13 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 1,1 miljardia euroa.

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Aasia, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Friends & Brgrs on vuonna 2014 perustettu Suomen johtava premium-hampurilaisketju. Yhtiöllä on 26 ravintolaa ja yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 21 miljoonaa euroa.

Holy Cow! on vuonna 2009 perustettu Sveitsin johtava premium-hampurilaiskejtu. Yhtiöllä on 16 ravintolaa ja yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa.

Intera irtautuu Rantalainen Groupista

Intera Partners irtautuu tilitoimisto Rantalainen Groupista, kun yhtiön uudeksi enemmistöomistajaksi tulee pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö Norvestor. Interan omistuksen aikana Rantalainen on kasvanut alansa johtavaksi toimijaksi Suomessa ja laajentanut toimintaansa Ruotsiin.

Rantalainen on Suomen suurin tilitoimisto ja työllistää 1 200 taloushallinnon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Rantalaisen palveluihin kuuluvat muun muassa taloushallinnon palvelut, palkanlaskenta-, HR- sekä muut asiantuntijapalvelut.

Intera Partners on ollut Rantalaisen omistajakumppani vuodesta 2018 lähtien. Interan omistuksen aikana Rantalainen on muun muassa yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon, tehnyt noin 60 yritysostoa, panostanut merkittävästi digitalisaatioon ja laajentunut Ruotsiin.

”Rantalainen on ylittänyt omistuksemme alussa yhdessä asetetut tavoitteet. Haluan kiittää Rantalaisen johtoa ja henkilöstöä erinomaisesta yhteistyöstä. Olemme iloisia, että yhtiöllä on nyt hieno mahdollisuus ottaa seuraavat askeleet kansainvälistymisessä ja kasvussa Norvestor kumppaninaan”, kertoo Intera Partnersin toimitusjohtaja Juhana Kallio.

”Rantalainen on saavuttanut viime vuosien aikana johtavan aseman kotimaisessa tilitoimistokentässä. Lisäksi yhtiö on kehittynyt vahvasti teknologiaosaamisessa, henkilöstöjohtamisessa ja asiakaslähtöisessä palvelussa. Tästä kiitos kuuluu ammattitaitoiselle henkilöstöllemme, kaikille asiakkaillemme ja Interalle. Aloitamme innolla yhteistyön uuden omistajakumppanimme Norvestorin kanssa. Omistusvaihdoksen myötä pääsemme jatkamaan panostuksia erityisesti digitalisaatioon ja kasvuun Pohjoismaissa”, toteaa Rantalaisen toimitusjohtaja Jukka Rosenberg.

Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan taloudellisia yksityiskohtia ei julkisteta. Interan neuvonantajina kaupassa toimivat Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Avance Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

Juhana Kallio
toimitusjohtaja, Intera Partners
juhana.kallio@interapartners.fi
+358 40 526 6629

 

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 12 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 11 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 900 miljoonaa euroa. 

Rantalainen Group on Suomen suurin tilitoimisto, joka työllistää 1 200 talous- ja palkkahallinnon ammattilaista. Yhtiö tarjoaa paikallisesti kattavat nykyaikaiset taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille ja muille organisaatioille. Rantalaisen asiakkaina on noin 20 000 yritystä ja yhteisöä. Yhtiöllä on yhteensä yli 60 toimipistettä Suomessa ja Ruotsissa, ja sen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1972. www.rantalainen.fi