Brillo osaksi Silmäasemaa

Silmäasema ja Janne Järvenpään omistama Pecce Oy ovat tehneet 29.2.2016 voimaantulevat yrityskaupat, jolla Oy Brillo Ab:n ja Vaasan Laserklinikka Oy:n osakekannat sekä Pecce Oy:n kaihileikkausliiketoiminta siirtyvät Silmäaseman omistukseen. Tämä tarkoittaa, että Brillo-optikkoliikkeet ja Silmäsairaala Brillo siirtyvät Silmäaseman omistukseen. 

 

Silmäasema ottaa selkeästi uutta jalansijaa Pohjanmaalla laajentaessaan toimintaansa useallekin paikkakunnalle. ”Pohjanmaan maakunta on mielestämme hyvin elinvoimaista aluetta ja me uskomme vahvasti tässäkin taloustilanteessa Silmäaseman kasvuun.” toteaa Silmäaseman toimitusjohtaja, Pasi Kohmo.

Brillon perustanut silmätautien erikoislääkäri Janne Järvenpää jatkaa toimintaansa Silmäaseman omistuksessakin: hän tekee edelleen taittovirhe- ja kaihileikkauksia ja pitää vastaanottoa kuten tähänkin asti. ”Brillon toiminta saa Silmäasemasta hyvän jatkajan: meitä yhdistää se, miten kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut löytyvät saman katon alta”, kertoo Janne Järvenpää yrityskaupasta.

Kaikissa tulevissa Silmäasema-myymälöissä sekä Vaasan Brillossa jatkavat myös muut tutut optikot ja silmälääkärit vastaanottojaan. Myymälät toimivat väylänä Silmäsairaala Brilloon Vaasaan tai tarvittaessa johonkin muuhun Silmäaseman 12 silmäsairaalasta.

 

Lehdistötiedote Silmäasema 26.2.2016

Intera sijoittaa telinevuokraus- ja asennusyhtiö Telinekymppiin

Telinekymppi saa lisäresursseja kasvuun, kun suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Yhtiön omistajat Juhani Kattilakoski, Jarno Tuuri, Hannu Kekoniemi ja Raoul Högdal jatkavat nykyisissä tehtävissään ja merkittävinä omistajina.

Interan osakas Janne Näränen kertoo järjestelyn taustalla olevasta ajatuksesta: ”Korjausrakentamisen vakaat markkinanäkymät sekä rakennushankkeissa käytettävän sääsuojauksen yleistyminen luovat erinomaisen pohjan Telinekympin kasvulle. Nykyiset omistajat ovat kehittäneet ja kasvattaneet yhtiötä päämäärätietoisesti yhdeksi toimialan parhaista yhtiöistä. Telinekymppi on jo nykyisellään pääkaupunkiseudun johtava toimija sekä telinevuokrauksessa että sääsuojauksessa. Tekemämme sijoituksen myötä yhtiö kykenee laajentamaan toimintaansa muualle Suomeen.”

Telinekympin toimitusjohtaja ja osaomistaja Jarno Tuuri näkee Interan mukaantulon tärkeänä askeleena yhtiölle. ”Interan sijoitus ja tuki mahdollistavat liiketoiminnan valtakunnallisen laajentamisen asiakaslähtöisyyttä korostavalla konseptilla, joka on todettu erinomaisen toimivaksi. Kasvusuunnitelmista huolimatta aiomme tietysti palvella asiakkaitamme samalla yrittäjähenkisellä asenteella kuin ennenkin”, Tuuri toteaa.

Telinekympin perustaja ja osaomistaja Juhani Kattilakosken mukaan järjestely mahdollistaa yhtiön kasvun myös tulevaisuudessa. ”Omistuspohjan laajentamisen myötä Telinekympin osaava henkilöstö saa Interasta erinomaisen yhteistyökumppanin. Yhdessä varmistamme yrityksemme toiminnan vakaan ja asiakaslähtöisen kehityksen myös tulevina vuosina tällä mielenkiintoisella toimialalla”, Kattilakoski sanoo.

Lisätietoja:
Jarno Tuuri, Telinekymppi, toimitusjohtaja, puh. 040 418 5445, etunimi.sukunimi@telinekymppi.fi
Janne Näränen, Intera Partners, osakas, puh. 050 566 4869, etunimi.sukunimi@interapartners.fi

Telinekymppi
Telinekymppi on vuonna 2005 perustettu telineiden asennus- ja vuokraustoimintaan keskittyvä yritys. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa suuret kotimaiset rakennusyhtiöt sekä paikalliset rakennustoimialan yrittäjät. Tarjontaan kuuluvat telineiden ja sääsuojien vuokraus sekä asennus, kuljetus ja purku – kokonaisvaltainen palveluratkaisu. Telinekympin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 13 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.telinekymppi.fi.

Intera invests in scaffolding rental services provider Telinekymppi

Telinekymppi will continue its growth with the backing of a Finnish private equity firm Intera Partners. Telinekymppi’s current owners Juhani Kattilakoski, Jarno Tuuri, Hannu Kekoniemi and Raoul Högdal will continue in their current roles and as significant shareholders.

Intera’s Janne Näränen explains the transaction rationale: “The stable and growing building renovation market and the increasing use of weather protection in construction projects create a solid foundation for Telinekymppi’s future growth. The current owners have successfully developed the company and established its position as one of the best companies in the industry. Today, Telinekymppi is the leading rental services provider within scaffolding and weather protection in the greater Helsinki region. Our investment and support contribute to the company’s expansion into other regions in Finland.”

Jarno Tuuri, Telinekymppi’s CEO and co-owner, views Intera’s ownership as an important step forward. “Intera’s investment and resources enable us to grow in new regions with the customer-oriented and efficient concept that has been successfully developed over the years. Telinekymppi will of course continue to serve each client with the same entrepreneurial attitude as before regardless of future growth ambitions”, says Tuuri.

Also Juhani Kattilakoski, founder and co-owner of Telinekymppi, is excited about the broadened ownership and future growth prospects. “Intera will certainly be a great partner for Telinekymppi’s competent personnel going forward. Together we will ensure Telinekymppi’s customer-driven development and continued growth in this interesting industry for years to come”, Kattilakoski explains.

Additional information
Jarno Tuuri, Telinekymppi, CEO, tel. +358 40 418 5445, firstname.lastname@telinekymppi.fi
Janne Näränen, Intera Partners, Partner, tel. +358 50 566 4869, firstname.lastname@interapartners.fi

Telinekymppi
Founded in 2005, Telinekymppi provides rental and installation services within scaffolding and weather protection. The company’s customers include large construction companies, as well as local construction entrepreneurs. Telinekymppi’s offering consists of scaffolding and weather protection equipment rentals, and related delivery, installation and dismantling – a comprehensive services concept. Telinekymppi’s revenue in 2014 amounted to over EUR 13 million. Further information: www.telinekymppi.fi.

Kuopion Laserklinikka is now part of Silmäasema

Silmäasema acquired Kuopion Laserklinikka Oy’s operations related to refractive and cataract surgery on 29 January 2016. After the transaction, Petri Rekonen, eye disease specialist, will also continue surgery operations at the eye hospital of Silmäasema in Kuopio. Merja Rekonen will also continue working for Silmäasema as usual.

Unique expertise at Silmäasema in Kuopio

“Petri Rekonen is a very experienced and well-known eye surgeon in the North Savo region, and long-distance customers also visit him. The acquisition will further deepen our solid expertise and competence in Kuopio, where Silmäasema was established”, says Pasi Kohmo, managing director of Silmäasema. Petri has extensive, long-term experience in cataract and glaucoma surgeries, as well as laser and lens surgeries.

 

Silmäasema hospitals offer surgeries that correct myopia, hyperopia, astigmatism and presbyopia. Cataract surgeries are also easily available, with no queuing, at a time that best suits customers. Customers can select the surgeon from among several eye specialists of Silmäasema and discuss the operation in advance. Individual surgery planning will always ensure the best results.

 

Silmäasema Press release 1.2.2016

Kuopion Laserklinikka Oy osaksi Silmäasemaa

Silmäasema vahvistaa asemaansa Pohjois-Savossa.

Kuopion Laserklinikka Oy:n taittovirhe- ja kaihileikkaustoiminta on siirtynyt 29.1.2016 tehdyllä kaupalla Silmäaseman omistukseen. Silmätautien erikoislääkäri, LL Petri Rekonen jatkaa kaupan jälkeenkin leikkaustoimintaansa Kuopion Silmäaseman silmäsairaalassa. Samoin Merja Rekonen jatkaa tehtäviään Silmäasemalla.

Kuopion Silmäasemalla ainutlaatuista osaamista

“Petri Rekonen on hyvin kokenut ja tunnettu silmäkirurgi Pohjois-Savon alueella ja hänen luokseen tullaan kauempaakin. Toteutettu yritysjärjestely syventää entisestään vahvaa asiantuntijuuttamme ja osaamistamme Silmäaseman synnyinsijoilla Kuopiossa”, kertoo Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Petrillä on laaja osaaminen ja pitkä kokemus sekä kaihi- ja glaukoomaleikkauksista että laser- ja linssileikkauksista.

Silmäaseman sairaaloissa korjataan niin liki-, kauko- ja hajataitteisuutta kuin ikänäköäkin leikkauksilla. Myös kaihileikkaukseen pääsee nopeasti ja jonottamatta asiakkaalle parhaiten sopivaan aikaan. Asiakas voi valita leikkaavan lääkärinsä useasta Silmäasemalla toimivasta silmälääketieteen ammattilaisesta ja hän pääsee keskustelemaan haluamastaan toimenpiteestä ennakkoon. Leikkauksen yksilöllinen suunnittelu takaa aina parhaan lopputuloksen.

 

Lehdistötiedote 1.2.2016