Interan omistama Stella Care Oy myy Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy on kodinhoitopalveluihin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja se on noussut yhdeksi alan johtavista toimijoista kotihoidossa ja henkilökohtaisessa avustamisessa.

Vaativiin terveydenhuollon liikkuviin palveluihin erikoistunut, suomalaisomisteinen 9Lives ostaa Stella Kotipalvelut Oy:n koko osakekannan ja yhtiöiden toiminnot yhdistetään täysimittaisesti vuoden 2022 aikana. Kaupan myötä Intera Fund II Ky:n omistamaan Stella Careen ei jää enää operatiivista liiketoimintaa, sillä yhtiö oli jo aiemmin irtautunut muista liiketoiminnoistaan.

Stella Kotipalvelut syntyi vuonna 2014, kun Interan johdolla terveyspalveluja tarjoavan Doctagon Oy:n kotiin tuotettavat palvelut sekä kotisiivouspalveluyhtiö Kodinavux Oy yhdistyivät Stella Kotipalvelut Oy:ksi. Yhtiön tavoitteena oli nousta kotipalveluiden suunnannäyttäjäksi ja edelläkävijäksi. Stella Kotipalveluiden tarina on jatkunut asiakaslähtöisenä kasvuna yritysostojen ja vahvan orgaanisen kasvun myötä. Nykyään Stella työllistää noin 1600 terveydenhoidon ja henkilökohtaisen avun ammattilaista, jotka siirtyvät 9Livesin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

www.stella.fi

 

Lehdistötiedote 20.12.2021

 

 

 

 

Intera-owned Stella Care Oy sells Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy is a company specialized in home care services, with a turnover of EUR 24 million in 2020. The company’s business has grown strongly over the last years, and it has become one of the industry’s leading players in home care and personal assistance.

Finnish-owned 9Lives, which specializes in demanding mobile healthcare services, will acquire all shares of Stella Kotipalvelut Oy. The companies’ operations will be fully merged during 2022. As a result of the transaction, Stella Care, which is owned by Intera Fund II Ky, will no longer have any operational business, as the company had already previously sold its other businesses.

Stella Kotipalvelut was established by Intera in 2014, when Doctagon Oy, which provides home health services, and the home cleaning service company Kodinavux Oy merged to form Stella Kotipalvelut Oy. The company’s goal was to become a leader and pioneer in home services. Stella Home Services has continued its customer-oriented growth story through acquisitions and strong organic growth. Today, Stella employs approximately 1,600 health care and personal care professionals who will join 9Lives as existing employees.

Veera Heinonsalo

Aloitin Interalla talvella 2021. Tätä ennen työskentelin 2,5 vuotta EY:n Transaction Diligence tiimissä, jossa kerrytin monipuolista kokemusta sekä osto- että myyntipuolen financial due diligence projekteista useilta eri toimialoilta. Interalla työtehtäväni keskittyvät sijoittajaraportointiin, portfolioyhtiöiden taloudellisen kehityksen seurantaan sekä raportoinnin ja taloudellisten prosessien kehittämiseen.

Interan omistama uusi isännöintiyhtiö tunnetaan jatkossa nimellä Oiva Isännöinti

Intera muodosti uuden isännöintiyhtiön, kun Avara Isännöinti ja Provia Isännöinti siirtyivät yhteiseen omistukseen kesällä 2021. Jatkossa tämä uusi yhtiö toimii Oiva isännöinti -nimellä. Oiva tähtää markkinajohtajaksi ja tavoitetta tukee joulukuussa 2021 toteutetut neljä lisäyritysostoa eri puolilla Suomea. Yrityskauppojen jälkeen Oiva isännöinti toimii Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Nokialla, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.

Oiva isännöinnin tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja haastaa markkinaa läpinäkyvyydellä, mutkattomalla paikallisella palvelulla sekä moderneilla työkaluilla. Tarve toimialan muutokselle kumpuaa sekä asiakaskunnasta että alan ammattilaisten keskuudesta. Oivassa työskentelee noin 170 alan ammattilaista, ja sen liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. www.oi.fi

Lehdistötiedote 9.12.2021

Intera’s new real estate management company is now known as Oiva Management

Intera created a new real estate management company by investing in Avara Isännöinti and Provia Isännöinti during the summer of 2021. In the future the company will be known as Oiva Management. Oiva aims to be the market leader and the target is supported by four add-on acquisitions executed in December across Finland. After the acquisitions Oiva Management operates in Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Nokia, Tampere, Jyväskylä, Joensuu and Oulu.

Oiva Management aspires to change the real estate industry and challenge the market through transparency, straightforward local service and modern tools. The need for industry transformation stems both from the customers and industry professionals. Oiva employs around 170 real estate management professionals, and its revenue is around 18 million euros.

ARCO

Suomalaisen arkkitehtuurin kenttä sai uuden johtavan toimijan, joka panostaa kunnianhimoiseen ja alaa eteenpäin vievään arkkitehtuuriin. ARCO Architecture Company rakentui kun kolme huipputoimistoa,  Aihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, yhdistyivät Interan mahdollistamana.

ARCO tuo yhteen kolmen toimiston erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion, muodostaen näin Suomeen ennennäkemättömän toimijan. Kolmen toimiston yhdistymisestä syntyi noin 190 ammattilaisen yhteisö, Suomen suurin arkkitehtitoimisto. Tavoitteena on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuriosaamista.

Kaikkia toimistoja yhdistää kompleksisten kehitys- ja hybridihankkeiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan lisäksi yliopisto- ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteistaan  kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeistaan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään sekä urbaaneista monitoimikortteleista.

ARCO haluaa olla suomalaisen arkkitehtuurin edelläkävijä ja alan kiinnostavin, tehokkain ja luotettavin toimija. Toimistojen resurssien ja osaamisen yhdistyminen antavat ARCOlle mahdollisuuden palvella asiakkaita laaja-alaisemmin ja tuottaa kunnianhimoista arkkitehtuuria. Yhdistelmä mahdollistaa myös toiminnalle poikkeukselliset edellytykset arkkitehtonisen osaamisen kehittämiseksi, ja tavoitteena on olla kasvualusta kestävälle ja laadukkaalle arkkitehtuurille sekä alan parhaille osaajille.

 

 

Intera irtautuu Rentasta

Intera Fund II ja Intera Fund III irtautuvat Renta Groupista. Uudeksi omistajaksi tulee eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö IK Partners.

Renta on täyden palvelun rakennuskone- ja laitevuokraaja, jolla on yli 100 toimipisteen verkosto Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Vuokrattavan kaluston tarjoama kattaa laajasti työmailla sekä teollisuudessa käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut. Koneiden ja laitteiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat, teline- ja sääsuojauspalvelut sekä rakentamiseen liittyvät työmaapalvelut.

Renta syntyi vuonna 2015 kolmen tunnetun suomalaisen vuokrausyrityksen liiketoimintojen pohjalle. Tämän jälkeen Yhtiö on kasvanut voimakkaasti, niin orgaanisesti toimipisteverkostoa laajentamalla kuin strategisilla lisäyritysostoilla sekä panostamalla innovatiivisuuteen ja digitaalisiin palveluihin. Tänä päivänä Rentan liikevaihto on lähes 300 miljoonaa euroa ja Rentalaisia on jo yli 1000 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa.

IK Partners (www.ikpartners.com) on Eurooppalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy sijoituksiin Benelux- ja DACH-maissa, Ranskassa, Pohjoismaissa ja UK:ssa. IK on kerännyt yli € 14 miljardia varoja rahastoihinsa ja sijoittanut yli 155 kohdeyhtiöön 32 toimintavuotensa aikana. Seuraavassa kasvuvaiheessa yhdessä IK:n kanssa Yhtiö tavoittelee vahvempaa asemaa Itämeren alueella sekä päänavausta Manner-Euroopan vuokrausmarkkinoilla orgaanisen kasvun ja lisäyritysostojen kautta sekä viemällä digitaalisia työkaluja kaikille toimintamarkkinoilleen. Toimitusjohtaja Kari Aulasmaa tiimeineen tulee jatkamaan Yhtiön johdossa.

Kari Aulasmaa, Renta Groupin toimitusjohtaja, sanoo: “Olemme yhdessä Interan kanssa kulkeneet poikkeuksellisen matkan ja luoneet modernin ja johtavan toimijan Itämeren alueen vuokrausmarkkinoille. On ollut etuoikeus työskennellä Interan tiimin kanssa ja olemme kiitollisia heidän tuestaan vuosien varrella. Nyt on aika kääntää katseet eteenpäin ja toivottaa IK: tiimi lämpimästi tervetulleeksi jatkamaan matkaa kanssamme. Meillä on paljon työtä edessä kehittäessämme digitaalisia ja vastuullisia vuokrauspalveluita ja samanaikaisesti laajentuessamme uusille maantieteellisille alueille. Olen vakuuttunut, että IK kansainvälisellä verkostollaan on meille oikea kumppani seuraavaan kasvuvaiheeseen.”

Christoffer Zilliacus, Interan osakas, kommentoi: “Renta syntyi vuonna 2015 Yhtiön johdon ja Interan yhdistäessä voimansa, tavoitteena luoda markkinaan uudenlainen toimija. Kaiken keskiössä oli johdon vahva visio siitä, miltä modernin konevuokrausyrityksen tulisi näyttää. Tänään Renta on vakiintunut ja vahvasti kasvava toimija Pohjoismaissa sekä Puolassa lähes 300 miljoonan euron liikevaihdollaan. Yhtiön poikkeuksellisen menestyksen takana on alkuperäisen vision kirkkaus yhdistettynä rentalaisten ammattitaitoon ja omistautumiseen. On ollut suuri ilo ja kunnia olla tukemassa Karia ja hänen osaavaa tiimiään Yhtiön kasvattamisessa ja kehittämisessä. IK:n tiimin tuella Rentalla on erinomaiset edellytykset jatkaa menestyksekästä kasvutarinaansa.”

Lehdistötiedote 30.11.2021

 

Lisätietoja: Christoffer Zilliacus, Osakas, Intera Partners christoffer.zilliacus@interapartners.fi

 

Renta Group lyhyesti

Renta Group Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen rakennuskonevuokraaja. Yhtiöllä on yli 103 toimipistettä ja yli 1000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Renta on yleiskonevuokraaja, jolla on laaja tarjoama rakennuskoneita ja -laitteita sekä rakentamiseen liittyviä työmaapalveluja. Koneiden ja laitteiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat sekä teline- ja sääsuojauspalvelut. Lisää tietoa täältä: www.renta.com

Intera to exit Renta

Intera Fund II Ky and Intera Fund III Ky to exit Renta Group. The new owner will be IK Partners, a European private equity firm.

Renta Group is a full-service machine and equipment rental services company with more than 100 depots across Finland, Sweden, Norway, Denmark and Poland. The equipment offered meets a broad range of customer needs across construction, infrastructure and industrial markets. The Company also offers modern site facilities, scaffolding and weather protection services in addition to other site services such as temporary plumbing and heating, ventilation and air conditioning installation and planning.

Renta was established in 2015 following the combination of three well-known Finnish companies. Since then, it has grown significantly through the organic growth of its depots, a series of greenfield openings, strategic add-on acquisitions and investments into innovation and digital tools. Today, Renta’s revenue is almost € 300 million and the Company employs over 1,000 people across Finland, Sweden, Norway, Denmark and Poland.

IK Partners (www.ikpartners.com) is a European private equity firm focused on investments in the Benelux, DACH, France, Nordics and the UK. Since 1989, IK has raised more than €14 billion of capital and invested in over 155 European companies. The next phase of Renta’s journey will see IK empowering management to further solidify its position as a champion in the Baltic Sea region and begin to enter continental Europe through further greenfield openings and add-ons while rolling out new digital solutions across all locations. The Group will continue to be led by CEO, Kari Aulasmaa and his team.

Kari Aulasmaa, CEO of Renta Group, said: “We have had a fascinating journey with Intera to create the modern and leading rental provider in the Baltic Sea Region. It’s been a privilege to work with Intera’s team and we are grateful for all their support during the past years. Now it’s time to move on and I warmly welcome the IK team to continue the journey with us. We will have a lot to do in developing digital and sustainable rental services together with expanding operations to new geographies. I’m convinced that IK, with their international networks, is the perfect partner for Renta as we embark on the next stage of development.”

Christoffer Zilliacus, Partner at Intera, commented: “Renta’s management and Intera joined forces in 2015, and it all started from management’s strong vision of what a modern equipment rental company should look like. Today, Renta is an established and fast-growing player, operating across the Nordics and in Poland, with close to € 300 million in revenues. The clarity of the original vision and the professionalism as well as the dedication of the whole Renta team has been fundamental to the success of the company. It has been a tremendous journey and a true pleasure to support Kari and his highly capable team in building Renta to what it is today. With the support of the IK team, Renta is very well positioned for its next phase of growth, and we look forward to witnessing the company’s continued success.”

Press release 30.11.2021

 

More information: Christoffer Zilliacus, Partner, Intera Partners christoffer.zilliacus@interapartners.fi

 

About Renta Group

Renta Group Oy is a Finnish construction-machinery and equipment-rental company founded in 2015.  The company has operations in Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Poland, with 103 depots and more than 1000 employees. Renta is general rental company with a wide range of construction machines and equipment along with related services. In addition to operating a network of rental depots, Renta is a significant supplier of scaffolding and weather-protection services. For more information, visit www.renta.com