Doctagon home services and Kodinavux form Stella

Medical service provider Doctagon’s home services and household cleaning company Kodinavux have merged to form Stella Homecare. The new company is already a strong player in the private market for home services.

As a home services specialist Stella offers a broad range of medical and household services to people’s homes. “Stella wants to help and make everyday life easier by making quality services easily accessible. From us you can get all the services you need with one phone call,” comments Stella’s CEO Mats Rönnback.

“Both Doctagon and Kodinavux have been forerunners in their own segments in Finland: Doctagon in home doctor services and Kodinavux in household services,” notes Mats Rönnback. “Stella will continue this work. We want to take home services to the next level and actively develop the industry because the need and demand for home services are constantly growing in Finland.”

Stella’s service offering is the industry’s broadest. Now the customer is able to get medical home services and various support services from the same service provider. “Customer focus is the starting point of Stella’s operations and this shows in the quality of the services.  All professionals work seamlessly together to provide comprehensive help and support for the customers. This approach is new in the market for private home services,” states Mats Rönnback.

The new company is owned by its management together with Intera Partners. “Intera’s participation enables us to accomplish our vision to develop and grow as an enabler of happier lives,” says Mats Rönnback.

For additional information:
Mats Rönnback, Stella Kotipalvelut Oy, CEO, tel. 050 466 6298, mats.ronnback@stella.fi.
Tuomas Lang, Intera Partners, partner, tel. 040 545 1240, tuomas.lang@interapartners.fi

Doctagonin kotipalveluliiketoiminta ja Kodinavux Oy yhdistyvät

Terveyspalveluja tarjoavan Doctagon Oy:n kotiin tuotettavat palvelut sekä kotisiivouspalveluyhtiö Kodinavux Oy ovat yhdistyneet Stella Kotipalvelut Oy:ksi. Uusi yhtiö on jo syntyessään vahva toimija yksityishenkilöille tarjottavissa kotipalveluissa.

Kotipalveluiden asiantuntijana Stella tuo kattavat sairaanhoito- ja siivouspalvelut ihmisten koteihin. ”Stella haluaa auttaa ja helpottaa ihmisten elämää tuomalla laadukkaat palvelut mutkattomasti heidän saatavilleen. Meiltä saa kokonaisvaltaista apua kotiin yhdellä puhelinsoitolla,” Stellan toimitusjohtaja Mats Rönnback kertoo.

”Sekä Doctagon että Kodinavux ovat olleet edelläkävijöitä omalla alallaan Suomessa: Doctagon kotiin tuotettavien lääkäri- ja sairaanhoitopalveluiden, Kodinavux puolestaan kotisiivouspalveluiden uranuurtaja,” Mats Rönnback toteaa. ”Stella jatkaa tätä työtä. Halusimme viedä kotipalvelut uudelle tasolle ja kehittää alaa aktiivisesti eteenpäin, sillä kotipalveluiden kysyntä ja tarve kasvaa koko ajan Suomessa.”

Stellan palveluvalikoima on alan laajin – nyt asiakas saa niin kotilääkäri- ja kotisairaanhoitopalvelut kuin erilaiset tukipalvelutkin samalta palveluntarjoajalta. ”Stellan toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys, joka näkyy palveluiden laadukkuutena. Stellalla eri ammattiryhmät työskentelevät saumattomasti yhdessä asiakkaan puolesta, jolloin palvelusta saadaan kokonaisvaltaista asiakkaan eduksi. Tämä toimintatapa on uutta yksityisellä kotipalvelualalla,” Rönnback kertoo.

Uuden yrityksen omistaa sen toimiva johto yhdessä suomalaisen pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa. ”Interan läsnäolo mahdollistaa visiomme toteuttamisen, eli kehittymisemme ja kasvamisemme ihmisten onnellisen elämän mahdollistajana,” Rönnback sanoo.

Lisätietoja:
Mats Rönnback, Stella Kotipalvelut Oy, toimitusjohtaja, puh. 050 466 6298, mats.ronnback@stella.fi
Tuomas Lang, Intera Partners, osakas, puh. 040 545 1240, tuomas.lang@interapartners.fi

Intera invests in Kesälahden Maansiirto

Kesälahden Maansiirto gains additional resources to support further growth as Intera Partners invests in the company. Of the current owners who are actively involved in the business, Jarmo and Juha Karjalainen continue as owners and employees of the company.

“We see the infrastructure market as an attractive sector and our goal is to continue profitable growth in selected segments. Kesälahden Maansiirto is a well-respected company and its competent personnel has grown the business to its current revenue level of 80 million. Earlier in the spring we invested in Fin-Seula, a company with expertise in foundation and rail construction. Going forward, we aim to strengthen the cooperation between the two companies,” says Janne Näränen, Partner at Intera.

”Quality standards are constantly increasing in our industry,” comments Seppo Huttunen, CEO of Kesälahden Maansiirto. “Through this transaction, we can serve our customers even better than before and deliver larger projects. The cooperation with Fin-Seula and its subsidiary KFS Finland will bring new solutions to our customers, for example in foundation construction. In addition, the transaction will create new development opportunities for our competent personnel.”

Seppo Huttunen will continue as CEO of Kesälahden Maansiirto and the transaction will not have an impact on the personnel. Kesälahden Maansiirto’s sister companies Kesälahden Rakennus Oy and Kereli Oy are not part of the transaction perimeter.

The completion of the transaction is subject to approval by the competition authorities.

Further information:
Seppo Huttunen, Kesälahden Maansiirto, CEO, +358 40 579 2640, seppo.huttunen@kms.fi
Janne Näränen, Intera Partners, Partner, +358 50 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.kesalahdenmaansiirto.fi and www.interapartners.fi

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahden Maansiirto ranks in size among the top-10 Finnish infrastructure contracting companies. The company has over four decades of experience in demanding infrastructure projects in bridge and industrial construction, earth construction and environmental construction. The company’s customers include both the public sector and private companies. Net sales grew profitably to approximately 80 m€ in 2013. Kesälahden Maansiirto has locations in Kesälahti, Lappeenranta and Mäntsälä and the company operates throughout the country.

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy is an infrastructure contractor specializing in turn-key deliveries. The company’s customers include both public and private sector clients. The company’s offering includes foundation and concrete construction as well as traffic network construction. Additionally, Fin-Seula is a shareholder in KFS Finland Oy which offers special foundation services such as stabilization. Combined sales of Fin-Seula and KFS Finland were over 50 m€ in 2013. Intera became a shareholder in Fin-Seula in March 2014.

Intera sijoittaa Kesälahden Maansiirtoon

Kesälahden Maansiirto saa lisäresursseja kasvuun kun suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Nykyisistä omistajista yhtiössä aktiivisesti toimivat Jarmo ja Juha Karjalainen jatkavat sekä omistajina että yhtiön palveluksessa.

Interan osakas Janne Näränen kommentoi järjestelyä: ”Näemme inframarkkinan kiinnostavana alueena ja tavoitteemme on jatkaa kannattavaa kasvua valituilla segmenteillä. Kesälahden Maansiirto on erittäin arvostettu yhtiö, jonka osaava henkilökunta on nostanut nykyiselle 80 m€ liikevaihtotasolle. Sijoitimme aikaisemmin keväällä pohja- ja ratarakentamisen erikoisosaaja Fin-Seulaan ja jatkossa yhteistyötä näiden kahden yhtiön välillä on tavoitteena tiivistää.”

”Vaatimustaso alallamme kasvaa jatkuvasti”, Kesälahden Maansiirron toimitusjohtaja Seppo Huttunen näkee. ”Tämän järjestelyn jälkeen voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin ja toimittaa suurempia kokonaisuuksia. Yhteistyö Fin-Seulan ja sen tytäryhtiö KFS Finlandin kanssa tuo myös asiakkaittemme käyttöön uusia ratkaisuja mm. pohjarakentamisessa. Järjestely luo niinikään osaavalle henkilöstöllemme uusia kehittymismahdollisuuksia.”

Seppo Huttunen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana jatkossakin eikä järjestelyllä ole vaikutusta henkilöstöön. Kesälahden Maansiirron sisaryritykset, Kesälahden Rakennus Oy ja Kereli Oy, eivät kuulu järjestelyn piiriin.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Seppo Huttunen, Kesälahden Maansiirto, toimitusjohtaja, puh.040 579 2640, seppo.huttunen@kms.fi
Janne Näränen, Intera Partners, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.kesalahdenmaansiirto.fi ja www.interapartners.fi

Kesälahden Maansiirto Oy
Kesälahden Maansiirto Oy kuuluu kymmenen suurimman suomalaisen infraurakoitsijan joukkoon. Yhtiöllä on yli neljän vuosikymmenen kokemus vaativista infra-alan urakoista silta- ja teollisuusrakentamisen, maanrakentamisen ja ympäristörakentamisen saralla. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Kesälahden Maanrakennuksen liikevaihto kasvoi vuonna 2013 kannattavasti noin 80 m€:n tasolle. Yhtiöllä on toimipisteet Kesälahdella, Lappeenrannassa ja Mäntsälässä ja se toimii koko maassa.

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy on erikoistunut infrarakentamisen kokonaisvaltaisiin toimituksiin. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Tarjontaan kuuluvat mm. pohja- ja betonirakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylärakentaminen. Lisäksi Fin-Seulan osaksi omistama KFS Finland Oy tarjoaa geoteknisiä palveluita. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli yli 50 miljoonaa euroa. Intera tuli mukaan Fin-Seulan omistajaksi maaliskuussa 2014.

Stella

Stella on kotona tuotettavien palveluiden markkinajohtaja, jolla on 15 vuoden kokemus alan uranuurtajana. Liikevaihto on n. 40 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 1500 henkilöä.

Stellan laaja palveluvalikoima kattaa kotisiivous-, lastenhoito-, terveys-, kotihoito- ja turvapuhelinpalvelut. Stella haluaa kotona tuotettavien palveluidensa kautta helpottaa jokaisen suomalaisen arkea ja parantaa hyvinvointia.

Kreate

Kreate kuuluu Suomen johtaviin infrarakentajiin ja yhtiön keltamustissa riveissä työskentelee 370 infrarakentamisen ammattilaista. Pääkonttori sijaitsee Tuusulassa ja yhtiöllä on lisäksi toimipisteitä Tampereella, Lappeenrannassa, Joensuussa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa, Oulussa ja Kouvolassa. Osakkuusyritys KFS Finland Oy:llä ja sen tytäryhtiöllä Sotkamon Porapaalu Oy:llä on lisäksi toimipiste Vantaalla. Kreate-konsernin pro forma -liikevaihto oli vuonna 2019 n. 230 miljoonaa euroa.

Kreate muodostui kolmen yrityskaupan kautta vuoden 2014 aikana, kun infrarakentamisen erikoisosaajat Fin-Seula, Kesälahden Maansiirto ja Insinööritoimisto S Rantala liittyivät osaksi kokonaisuutta. Vuonna 2017 osaksi konsernia tulivat Railtek-yhtiöt ja vuonna 2018 Varkauden Louhinta Oy:n liiketoiminta.

Kreaten arvoissa korostuvat suoraselkäisyys, mutkattomuus ja yrittäjähenkisyys. Merkittävä osa Kreaten toimihenkilöistä on myös Kreaten osaomistajia.

Yhtiö keskittyy infrarakentamisen pääurakointiin, mm. sillanrakentamisessa ja -korjaamisessa, ratarakentamisessa, väylärakentamisessa, pohja- ja betonirakentamisessa, kalliorakentamisessa sekä kiertotalous- ja ympäristöliiketoiminnassa. Lisäksi yhtiö on Suomen johtavia toimijoita vaativien geoteknisten töiden alueilla.

Infrarakentamisen markkinat ovat Suomessa vakaat ja tehokkailla toimijoilla on mahdollisuus kasvaa 6,7 mrd. euron kokonaismarkkinoiden kasvua nopeammin. Infrarakentamisen kokonaiskysyntää lisää yhdyskuntarakenteen kehittyminen ja infrastruktuurin kunnon heikkeneminen.

 

Intera invests in infrastructure contractor Fin-Seula

Intera Partners invests in Fin-Seula, a Finnish infrastructure contractor. Fin-Seula’s founders Mika Kari and Seppo Valtonen will continue in their current roles and they will also remain significant owners of the company.

CEO Mika Kari comments on Intera’s role from the owners’ perspective: “Intera’s support will enable growing of Fin-Seula’s business significantly. We plan to expand the company’s service offering, maintain our excellent track record in delivery time and quality as well as grow the company into the next size class.

”We see the 8 billion euro infrastructure construction market as an interesting sector, where there is a lot of room for a nimble player. Fin-Seula’s owners have determinedly grown the company into one of the leading mid-sized players and they are committed to continue this growth together with Intera,” Janne Näränen, Partner at Intera explains the rationale behind the transaction.

“The company’s operating model, where a strong focus is put on developing and maintaining talent is well in line with Intera’s way of thinking. We believe that we can continue to offer interesting opportunities for the best talent in the industry also in the future.”

The completion of the transaction is subject to approval by the competition authorities.

For further information, please contact:
Mika Kari, Fin-Seula Oy, CEO, +358 400 662 712, mika.kari@finseula.fi
Janne Näränen, Intera Partners Oy, Partner, +358 50 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.finseula.fi and www.interapartners.fi

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy is a Finnish infrastructure contractor that is specialized in turn-key deliveries. The company’s customers include both public and private sector clients. The company’s offering includes foundation and concrete construction as well as traffic network construction. Additionally, Fin-Seula is a shareholder in KFS Finland Oy which offers special foundation services such as stabilization. The two companies combined sales in 2013 were over 50 million euros.

Intera sijoittaa infrarakentaja Fin-Seulaan

Fin-Seula saa lisäresursseja kasvuun kun suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa yhtiöön. Yhtiön perustajat Mika Kari ja Seppo Valtonen jatkavat nykyisissä tehtävissään ja merkittävinä omistajina.

Interan osakas Janne Näränen kertoo järjestelyn taustalla olevasta ajatuksesta: ”Näemme infrarakentamisen mielenkiintoisena sektorina, jossa on sen noin 8 miljardin euron koon takia tilaa kasvulle. Fin-Seulan omistajat ovat päämäärätietoisesti kasvattaneet yhtiöstä yhden toimialan parhaista keskisuurista toimijoista ja he ovat sitoutuneita jatkamaan aloittamallaan tiellä myös meidän kanssamme. Yhtiön toimintamalli, jossa panostaminen henkilöstöön korostuu, on hyvin linjassa Interan ajattelutavan kanssa ja uskomme, että voimme jatkossakin tarjota alan parhaille osaajille mielenkiintoisia haasteita.”

Fin-Seulan toimitusjohtaja Mika Kari kertoo, että Intera tuli kumppaniksi tukemaan kasvua. ”Interan mukaantulo mahdollistaa liiketoiminnan merkittävän kasvattamisen. Aiomme laajentaa yhtiön palveluvalikoimaa, ylläpitää erinomaisen toimitusvarmuutemme ja laatutasomme sekä kasvattaa yrityksen seuraavaan kokoluokkaan”, Mika Kari toteaa.
Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Mika Kari, Fin-Seula Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 662 712, mika.kari@finseula.fi
Janne Näränen, Intera Partners Oy, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi
www.finseula.fi ja www.interapartners.fi

Fin-Seula Oy
Fin-Seula Oy on erikoistunut infrarakentamisen kokonaisvaltaisiin toimituksiin. Yhtiön asiakkaita ovat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Tarjontaan kuuluvat mm. pohja- ja betonirakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylärakentaminen. Lisäksi Fin-Seulan osaksi omistama KFS Finland Oy tarjoaa erikoispohjarakentamisen palveluita. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli yli 50 miljoonaa euroa.