Intera acquires majority in Trafotek

Intera Equity Partners acquires a majority interest in Trafotek Oy, a quality supplier of inductive components for power electronics industries. The current owners, Mr Rauno Mattila and his daughters Ms Jaana Kotro and Ms Nina Arvonen will retain a 30% ownership stake in the company.

The current development of the electrical engineering sector is driven by global trends, such as energy efficiency, energy quality requirements and renewable energy production.

“Trafotek is an integral part of the Finnish electrical engineering competence cluster. The company’s customers include leading players in the electrical engineering sector. We are proud to become a part of this success story. Our expertise and resources will help Trafotek achieve its business development and internationalization targets. We are confident that Trafotek will grow and develop as a company in the coming years”, says Heikki Kivirinta, Director at Intera Equity Partners.

“Intera will provide valuable competencies in internationalization and strategic planning, and better opportunities to grow in line with our customers’ businesses in Finland and globally,” says Rauno Mattila, Trafotek’s Chairman of the Board.

“We will continue to develop and grow Trafotek’s production, as well as product development, quality and design capabilities according to our customers’ needs.  We aim to ensure the continuous improvement of our customer-oriented business model and maintain cost-effectiveness in manufacturing. Pertti Arvonen will continue as Trafotek’s CEO, and become a shareholder in the company,” says Mattila.

For more information:

Heikki Kivirinta, Director, Intera Equity Partners Oy, tel +358 50 5322 667, heikki.kivirinta@interapartners.fi

Rauno Mattila, Chairman of the Board, Trafotek Oy, tel +358 400 224 023,
rauno.mattila@trafotek.fi

Pertti Arvonen, CEO, Trafotek Oy, tel +358 40 5140 565,
pertti.arvonen@trafotek.fi

Intera ostaa enemmistöosuuden Trafotekista

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I ostaa enemmistöosuuden tehoelektroniikkakomponentteja valmistavasta Trafotek Oy:stä. Nykyisten omistajien Rauno Mattilan ja hänen tyttäriensä Nina Arvosen ja Jaana Kotron omistukseen jää edelleen 30 % yhtiön osakekannasta.

Sähköteknisen toimialan muutosta ohjaavat globaalit trendit kuten energiatehokkuus, energian laatuvaatimukset ja uusiutuvan energian tuotanto.

”Trafotek on tärkeä osa suomalaista sähköteknistä klusteria. Intera tuo yhtiöön osaamista ja lisää resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Uskomme, että Trafotek kasvaa ja kehittyy tulevina vuosina nykyistä selvästi suuremmaksi, asiakkaitaan yhä kansainvälisemmässä ympäristössä erinomaisesti palvelevaksi yritykseksi”, kertoo johtaja Heikki Kivirinta Interasta.
”Meillä on yhdessä Interan kanssa aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa yrityksen tuotantoa, laatua ja tuotekehitystä sekä Suomessa että kansainvälisesti”, kertoo Trafotekin hallituksen puheenjohtaja Rauno Mattila.

”Pyrkimyksenä on asiakaslähtöisen toiminnan jatkuva parantaminen, erinomainen toimituskyky sekä kustannustehokkuus valmistajana. Trafotekin toimitusjohtajana jatkaa Pertti Arvonen, josta tulee myös yhtiön osakas”, Mattila sanoo.

Lisätietoja:

Heikki Kivirinta, johtaja, Intera Equity Partners Oy, puh. 050 532 2667 tai 09 2525 2200
Rauno Mattila, hallituksen puheenjohtaja, Trafotek Oy, puh. 0400 224 023 tai 02 275 9200

Trafotek Oy on tehomuuntajien, kuristimien ja induktiivisten erikoistuotteiden laatutoimittaja, joka palvelee mm. suomalaista ja kansainvälistä tehoelektroniikkateollisuutta. Yhtiön palveluksessa on noin 300 henkilöä, ja vuonna 2009 liikevaihtoa kertyi noin 54 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa Kiinassa ja kesästä 2011 lähtien myös Virossa. www.trafotek.fi

Intera Equity Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Intera on keskittynyt erityisesti sijoittamaan yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvuun. Intera Equity Partners on aktiivinen omistaja ja toimii läheisessä yhteistyössä johdon kanssa omistamiensa yritysten kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.

Intera acquires majority interest in Polarica

Intera Fund I, advised by Intera Equity Partners, acquires a majority of the shares in the Swedish berries and wild game producer Polarica. At the same time, Hartwall Capital comes in as a minority owner.  Together with the current management, the new owners’ ambition is to build up a leading international group for berries, mushrooms and wild game.

The company is being sold by its founder Allan Lehto who, following completion of the deal, will be left with a significant minority share, and Sjätte AP-fonden, a fund that is selling its holding and thereafter will be an indirect owner through Intera Fund I.

“I have been building Polarica for nearly 40 years, so I have been extremely careful in my choice of company to carry on with my life’s work. I feel enormous enthusiasm for the new owners and the management group’s vision for developing Polarica into a successful global company,” says 71-year-old Allan Lehto, founder of Polarica.

“Polarica will continue to be developed into a company whose brand is a guarantee of high-quality raw materials that meet consumers’ demands for wholesome, organic and responsibly-produced products. We are looking forward to making this journey with the present management and Hartwall Capital,” says Martin Grotenfelt, partner at Intera Equity Partners Oy and the new executive director of Polarica AB.

Up until now, founder Allan Lehto and his family owned 80 per cent of Polarica, 15 per cent was owned by Sjätte AP-fonden and 5 per cent by CEO Tommy Innala. In the new ownership constellation, Intera will own fully 50 per cent of the company, Hartwall Capital 20 per cent, the Lehto family 18 per cent, and Tommy Innala 5 per cent. The rest of the management and board of directors will, as a part of the transaction, be offered the opportunity to invest in the company.

Polarica was founded in 1972 and specialises in high-quality food production. The company is Europe’s leading supplier of wild and cultivated berries as well as game such as venison and elk. Customers include the food industry, large institutions and restaurant wholesalers, retailers and the pharmaceutical industry. Polarica has its head office in Haparanda and processing plants for berries in Sweden, Finland and Poland. The company currently has turnover of approximately SEK 750 million

For further information please contact: Martin Grotenfelt, partner at Intera Equity Partners, +358 50 2145

Intera ostaa enemmistöosuuden Polaricasta

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I ostaa enemmistöosuuden ruotsalaisen marja- ja riistatuottajan Polarican osakkeista. Samalla Hartwall Capital tulee vähemmistöosakkaaksi. Uusien omistajien tavoitteena on luoda yhdessä nykyisen johdon kanssa johtava kansainvälinen marja-, sieni- ja riistalihakonserni.

Myyjinä ovat yhtiön perustaja Allan Lehto, jolle jää kaupan jälkeen merkittävä vähemmistöosuus, sekä Sjätte AP  rahasto, joka myy omistuksensa. Rahastosta tulee kaupan jälkeen yhtiön epäsuora omistaja Interan rahastojen kautta.

– Olen tehnyt töitä Polarican rakentamiseksi lähes neljäkymmentä vuotta, joten olen valinnut elämäntyöni jatkajat erittäin huolellisesti. Olen hyvin innostunut uusien omistajien ja johdon tavoitteista kehittää Polaricaa menestyväksi globaaliksi yhtiöksi, sanoo Polarican 71-vuotias perustaja Allan Lehto.

– Polaricaa kehitetään edelleen siten, että yhtiön brändi takaa laadukkaat raaka-aineet, jotka vastaavat kuluttajien odotuksia terveellisistä, ekologisista ja vastuullisesti tuotetuista tuotteista. Uskomme tämän onnistuvan yhdessä nykyisen johdon ja Hartwall Capitalin kanssa, sanoo Intera Equity Partners Oy:n osakas ja Polarica AB:n uusi hallituksen jäsen Martin Grotenfelt.

Tähän asti perustaja Allan Lehto perheineen on omistanut Polaricasta 80 prosenttia, Sjätte AP  rahasto 15 prosenttia ja toimitusjohtaja Tommy Innala 5 prosenttia. Uudessa omistusrakenteessa Intera omistaa yhtiöstä runsaat 50 prosenttia, Hartwall Capital 20 prosenttia, Lehto perheineen 18 prosenttia ja Tommy Innala 5 prosenttia. Muulle johdolle ja hallituksen jäsenille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta ostaa yhtiön osakkeita.

Polarica on perustettu vuonna 1972 ja se on nykyään Euroopan johtava luonnosta saatavien ja viljeltyjen marjojen sekä riistan, kuten poron ja hirven, tuottaja. Asiakaskuntaan kuuluu elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja ravintolatukkukauppiaat, vähittäiskauppa sekä lääketeollisuus. Polarican pääkonttori sijaitsee Haaparannassa, ja yhtiöllä on marjajalostetehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa. Yhtiön liikevaihto on tällä hetkellä noin 750 miljoonaa kruunua.

Lisätietoja:
Martin Grotenfelt, osakas, Intera Equity Partners, +358 50 2145

Consti extends its building system contracting by acquiring PutkiReformi Oy

Consti Yhtiöt, one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland, acquires PutkiReformi Oy. After the transaction Consti Yhtiöt’s annual pro forma turnover reaches EUR 150 million and the number of employees exceeds 700.

PutkiReformi is known as an innovative water and sewer piping renovator with nation-wide operations in Finland. PutkiReformi’s solutions ensure faster renovation times than by using traditional methods. In 2009, the company’s turnover was EUR 10 million and they employed 70 professionals.

“The acquisition extends our business especially in the apartment building sector. With both the traditional and new methods now available, we offer top expertise throughout the field,” states Consti Yhtiöt’s CEO Antti Korkeela.

“Our target is to represent the best renovation solutions in all our business areas. What is more, this step further increases our competitiveness and geographical coverage,” complements Director Lasse Mäkelä at Consti.

PutkiReformi’s CEO Jan-Erik Luther says joining Consti is the best way for growth for his organization. “Now we are a part of the country’s leading building system contractor.”

For additional information, please contact:

Janne Näränen, Partner, Intera Equity Partners Oy, phone +358 50 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi

Antti Korkeela, CEO, Consti Yhtiöt, phone +358 400 485 949

Lasse Mäkelä, Director (Acquisitions and Finance), Consti Yhtiöt, phone +358 40 7533 844

Jan-Erik Luther, CEO, PutkiReformi, phone +358 20 794 0058

Consti monipuolistaa talotekniikkapalveluitaan – PutkiReformi Oy liittyy Consti Yhtiöihin

Suomen johtava korjausrakennusyritys Consti Yhtiöt ostaa PutkiReformi Oy:n, joka on valtakunnallisesti toimiva putki- ja viemärisaneerauksen erikoisosaaja. Kaupan jälkeen Consti Yhtiöiden liikevaihto (pro forma) yltää noin 150 miljoonaan euroon vuodessa ja henkilöstön määrä nousee noin 700:aan. Consti Talotekniikka -toimialan liikevaihto nousee yli 60 miljoonaan euroon. Muut Constin toimialat ovat korjausurakointi ja julkisivusaneeraus.

PutkiReformin kehittämillä putki- ja viemärisaneerausratkaisuilla saneerataan asuintalojen putkistoja nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. PutkiReformi on uudistanut jo yli 7000 asunnon putket ympäri maata. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 70.

Jan-Erik Luther jatkaa PutkiReformin johdossa sekä yhtenä Consti Yhtiöiden omistajista. Hän näkee liittymisen Consti Yhtiöihin parhaana tapana kasvaa. ”Olemme saavuttaneet vahvan aseman laadukkaan toiminnan ja asiakaspalvelun avulla. Tästä eteenpäin kasvu vaatii kuitenkin suuremmat puitteet. Constin osana pääsemme suoraan mukaan maan ykkösluokan talotekniikkakokonaisuuteen sekä laajempaan asiakaskuntaan”, sanoo Jan-Erik Luther.

”PutkiReformin osaaminen laajentaa palveluvalikoimaamme varsinkin asuinkiinteistöissä. Nyt hallitsemme uusien sekä perinteisten putkisaneerausmenetelmien toteutuksen. Uskomme yhteisen asiantuntemuksemme olevan alan huipputasoa. Lisäksi yhtiön hyvä maine alalla ja yrittäjähenkinen asenne istuvat Constin arvomaailmaan”, toteaa Consti Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Korkeela.

”Haluamme tuoda asiakkaille alan parhaita ratkaisuja kaikilla toimialoillamme. Talotekniikassa olemme yhdistäneet jo monta vahvaa toimijaa ja nyt PutkiReformin asukasystävälliset ratkaisut lisäävät kilpailukykyämme sekä alueellista kattavuuttamme entisestään”, sanoo Constin yrityskaupoista vastaava johtaja Lasse Mäkelä.

PutkiReformin kehittämiä asukasystävällisiä saneerausratkaisuja ovat putkitus, pinnoitus ja sukkasujutus. Putkituksella tehdään uusi epoksiputki kerrostalon viemärijärjestelmän sisälle viikossa. Pinnoituksella viemärijärjestelmän sisäpinnat uusitaan epoksimuovilla 3-5 päivässä ilman että käyttöveden juoksutusta katkaistaan. Sukitusmenetelmää käytetään pohja- ja tonttiviemäreissä sekä paikallisten vaurioiden korjaamiseen.

Vuonna 2008 PutkiReformi voitti Vuoden putkiremontti –kilpailun sarjassa Uudet menetelmät.

Lisätietoja:

osakas Janne Näränen, Intera Equity Partners Oy, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi

toimitusjohtaja Antti Korkeela, Consti Yhtiöt, puh. 0400 485 949,
antti.korkeela@consti.fi

johtaja Lasse Mäkelä (yrityskaupat ja rahoitus), puh. 040 7533 844, lasse.makela@consti.fi

toimitusjohtaja Jan-Erik Luther, PutkiReformi Oy, puh. 020-794 0058,
jan-erik.luther@putkireformi.fi

Polarica

Polarica on Euroopan johtava luonnosta saatavien marjojen sekä riistan, kuten poron ja hirven, tuottaja. Yrityksen asiakaskuntaan Pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti kuuluvat elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja ravintolatukkukauppiaat, vähittäiskauppa sekä lääketeollisuus.

Polarican pääkonttori sijaitsee Haaparannassa, ja yhtiöllä on tehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa sekä hankintatoimintaa Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 80 miljoonaa euroa.

Intera invests in Toivonen Yhtiöt, a demolition and waste processing specialist

Intera invests in Toivonen Yhtiöt, a Finnish demolition and waste processing specialist. The founder Antero Toivonen continues as CEO and co-owner.

Toivonen Yhtiöt is specialised in demanding demolition projects in Finland as well as waste processing from industrial, construction and retail sources in southern Finland.

”The requirements in industrial and construction waste processing are getting tighter. Companies can benefit from committing to professional recycling. The more waste is returned to use, the more energy and recycled building material is available for industries and construction companies,” Intera’s Senior Advisor Erkki Norvio explains.

“There are few established players in demolition as well as industrial and construction waste processing even though the need to solve the waste challenge is greater than ever,” Norvio points out.

”We believe that the global trends of increasing energy efficiency and recycling as well as Toivonen’s strong market position form an excellent basis for growth. Antero Toivonen and his staff have worked for 20 years to create a leading modern recycling business,” states Intera’s Partner Janne Näränen.

CEO Antero Toivonen emphasises the company’s operative strengths:
”We commit ourselves to prompt project management. Intera’s support provides us with improved growth opportunities,” Toivonen comments.

Further information:

Erkki Norvio, Senior Advisor, Intera Equity Partners Oy, Tel. +358 400 410 977 erkki.norvio@interapartners.fi

Janne Näränen, Partner, Intera Equity Partners Oy, Tel. +358 50 566 4869 janne.naranen@interapartners.fi

Intera sijoittaa vaativiin purku-urakoihin ja yritysten jätteidenkäsittelyyn erikoistuneeseen Toivonen Yhtiöihin

Suomalainen pääomasijoittaja Intera sijoittaa teollisuuden ja rakentamisen jätteidenkäsittelyä ja vaativaa purkutoimintaa harjoittavaan Toivonen Yhtiöihin. Toivonen Yhtiöiden perustaja Antero Toivonen jatkaa toimitusjohtajana sekä yhtenä omistajana.

Interan taustavaikuttaja, pitkään rakennusteollisuuden johdossa työskennellyt Erkki Norvio kertoo transaktion ympärillä olevasta ajatuksesta:

”Yritystoiminnan jätteidenkäsittelyn velvoitteet kiristyvät. Teollisuus- ja rakentamissektori, joka pystyy sitoutumaan ammattimaiseen kierrätykseen, saa suoria hyötyjä omalle liiketoiminnalleen. Mitä suurempia määriä jätettä tuodaan hyötykäyttöön, sitä enemmän yritykset saavat energiaa ja uusioraaka-ainetta esimerkiksi maanrakennuksen tai energiankäytön tarpeisiin”, Interan Senior Advisor Erkki Norvio sanoo.

Norvion mukaan alalla on toistaiseksi vähän vakiintuneita toimijoita, vaikka tarve yhteisen jäteongelman ratkaisemiseksi on suuri.

”Uskomme, että globaalit trendit energiatehokkuuden parantamiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi sekä Toivosen vahva markkina-asema luovat erinomaisen pohjan yhtiön kasvun jatkumiselle. Toivonen ja sen henkilöstö ovat tehneet vahvan työn kehittäessään yhtiöstä 20 vuodessa merkittävän ja modernin kierrätysalan yrityksen”, Interan osakas Janne Näränen sanoo.

Toivonen Yhtiöiden toimitusjohtaja Antero Toivonen korostaa yrityksensä vahvuuksia:
”Olemme aina tehneet ja tulemme jatkossakin tekemään sovitut työt sovitussa aikataulussa. Interan tuki antaa meille entistä vahvemmat toimintamahdollisuudet ja tavoiteltu kasvu varmistaa myös tulevaisuuden työpaikat”, Toivonen sanoo.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Intera Equity Partners Oy, Senior Advisor, puh. 0400 410 977, erkki.norvio@interapartners.fi

Janne Näränen, Intera Equity Partners Oy, osakas, puh. 050 566 4869, janne.naranen@interapartners.fi

Antero Toivonen, Toivonen Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 735 564, tarja.toivonen@toivonenyhtiot.fi

www. toivonenyhtiot.fi ja www.interapartners.fi

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Keskitymme erityisesti yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia ja jotka tarvitsevat lisäresursseja kasvun saavuttamisessa. Olemme aktiivinen omistaja ja toimimme läheisessä yhteistyössä johdon kanssa yritystemme kehittämisessä ja kestävän arvon luomisessa.

Interan ensimmäinen rahasto on kooltaan 125 miljoonaa euroa. Rahasto on muodoltaan suomalainen kommandiittiyhtiö ja sen sijoittajat ovat eläkeyhtiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Toivonen Yhtiöt on erikoistunut vaativiin purkuprojekteihin ja yritystoiminnan jätteiden käsittelyyn. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa teollisuuden, rakentamisen ja kaupan yritykset. Yrityksen toiminta purkuprojekteissa kattaa koko maan ja jätteidenkäsittelyssä Pirkanmaan. Toivonen Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 12 miljoonaa euroa.

Consti Yhtiöt grows its façade renovation business by acquiring two companies

Consti Yhtiöt, one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland, acquires Saneerausliike Myllymäki and Jalora Group, two façade renovation companies. After these transactions Consti Yhtiöt’s façade business’s pro forma turnover is approximately EUR 45 million.

Saneerausliike Myllymäki specializes in façade renovations in southern Finland whereas Jalora Group operates in the Tampere and Oulu regions. Myllymäki is renowned as an expert of thin plastering techniques. Jalora Group focuses on renovations of traditional and historical façades as well as on demanding glazing projects.

– Myllymäki and Jalora complement our façade offering strategically. We enter new regions in Finland and extend our portfolio of renovation techniques, says Lasse Mäkelä, Consti Yhtiöt’s Director of Acquisitions and Financing.

– This move gives us further competitiveness. I expect to see even higher customer satisfaction because of a wider choice in expertise and locations. I believe this will eventually grow our market share, concludes Risto Kivi, Managing Director of Raitayhtiöt, Consti Yhtiöt’s façade renovation company.

The top management of Myllymäki and Jalora Group will continue to lead their respective companies. They will also become owners of Consti Yhtiöt.

After these transactions Consti Yhtiöt’s annual pro forma turnover exceeds EUR 130 million and the number of employees amounts to approximately 550.

For additional information:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, Chairman, phone: +358 400 410 977
Janne Näränen, Intera Equity Partners, phone: +358 50 566 4869