Consti Yhtiöt laajenee korjausurakointiin – maineikas JRH-Yhtiöt täydentää tarjooman

Suomen johtava korjausrakentamisen palveluja tarjoava Consti Yhtiöt ostaa kaksi merkittävää korjausrakennusalan yritystä, JRH-Yhtiöt sekä Katajanokan Veden ja Lämmön. Kauppojen jälkeen Consti Yhtiöiden liikevaihto (pro forma) ylittää 100 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstön määrä nousee yli 400:ään.

JRH-Yhtiöt on pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusurakointiyritys, joka on erikoistunut liike-, hotelli- ravintola- ja asuinkiinteistöjen saneerauksiin. JRH on viime aikoina ollut mukana muun muassa Savoy-teatterin entisöintiurakassa. Muita JRH:n tuoreita kohteita ovat Hotelli Haven ja ravintola Salutorget Helsingissä. Vuonna 2008 JRH:n liikevaihto oli noin 37 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 120.

Katajanokan Vesi ja Lämpö on erikoistunut kerrostalokiinteistöjen linjasaneeraukseen pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 32.

JRH:n toimitusjohtaja Antti Korkeela korostaa, että markkinoilla on kysyntää korjausrakentamisen kokonaispalveluyritykselle.

Sekä JRH:n että Katajanokan Veden ja Lämmön omistajat jatkavat Consti Yhtiöiden osakkaina ja johdossa.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja, puh: +358 400 410 977

Janne Näränen, Intera Equity Partners, puh: +358 50 566 4869

Consti Yhtiöt aquires renowned JRH-Yhtiöt and expands to renovation contracting

Consti Yhtiöt aquires renowned JRH-Yhtiöt and expands to renConsti Yhtiöt, one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland, acquires JRH-Yhtiöt and Katajanokan Vesi ja Lämpö. After the transactions Consti Yhtiöt’s annual pro forma turnover exceeds EUR 100 million and the number of employees exceeds 400.

JRH-Yhtiöt is a general renovation contractor operating in the Helsinki metropolitan area that specializes in renovation of business-, hotel-, restaurant-, and residential premises. JRH has lately been involved e.g. in the restoration contract of the Savoy-teatteri. Other recent projects are Hotelli Haven and restaurant Salutorget in Helsinki. In 2008 JRH’s turnover amounted to approximately EUR 37 million and number of employees was around 120.

Katajanokan Vesi ja Lämpö is a major building systems contractor for residential buildings in the Helsinki metropolitan area. In 2008 the company’s turnover totaled approximately EUR 4 million and it employed 32 people.

Antti Korkeela, CEO of JRH, emphasizes the fact that there is a growing demand in the market for a company that can offer a wide range of building renovation services.

The owners of JRH-Yhtiöt and Katajanokan Vesi ja Lämpö will continue as shareholders and managers in Consti Yhtiöt.

For additional information:
Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, Chairman, phone: +358 400 410 977
Janne Näränen, Intera Equity Partners, phone: +358 50 566 4869

Intera invests in Orthex – supplier of household plastic products

Intera Fund I, advised by Intera Equity Partners, invests in Orthex, the largest supplier of household plastic products in Finland. The previous owners of Orthex, Tiina and Kari Kallonen, will remain significant minority owners after the transaction.

The common goal of Intera and Tiina and Kari Kallonen is to grow and internationalize Orthex and thus create a leading North European supplier of affordable household products. Orthex’s CEO Kari Kallonen warmly welcomes Intera’s ownership.”Intera is a dynamic and growth-oriented partner who will help us develop and strengthen our position as a leading supplier of household products”, says Kallonen.

“Orthex is a well-managed company with a broad and well-known product portfolio. Orthex’s excellent customer relations are based on an efficient operational model and skillful employees. All in all, Orthex is in a great position to accelerate its growth”, says Martin Grotenfelt, Partner at Intera.

Oy Orthex Ab is a Finnish producer and marketer of household plastic products. Orthex’s products are versatile and affordable every-day household items. The family-owned company was established in 1956 in its current premises in Lohja, Finland. During the years, Orthex has grown from a small workshop to the largest producer of household plastic products in Finland. Orthex’s revenues in 2008 amounted to app. €12 million and it employed 90 persons.

Intera is a Finnish private equity firm that principally focuses on Finnish small and medium-sized companies that have not yet reached their full capacity and have excellent growth potential. Investors in Intera´s first fund, Intera Fund I, include leading Nordic institutional investors such as The Local Government Pensions Institution in Finland, Ilmarinen, The State Pension Fund in Finland and The Sixth Swedish National Pension Fund.

For additional information: Martin Grotenfelt, Intera Equity Partners, Partner, tel. +358 50 2145

Intera sijoittaa kodin muovituotteita valmistavaan Orthexiin

Intera Equity Partnersin hallinnoima rahasto Intera Fund I sijoittaa Orthexiin, joka on Suomen suurin kodin muovituotteiden valmistaja ja markkinoija. Orthexin aikaisemmat omistajat, Tiina ja Kari Kallonen, jäävät kaupan jälkeen yrityksen huomattaviksi vähemmistöomistajiksi.

Intera ja Kalloset pyrkivät yhdessä kasvattamaan ja kansainvälistämään Orthexia ja näin luomaan johtavan pohjoiseurooppalaisen edullisten kotitaloustavaroiden toimittajan. Orthexin toimitusjohtaja Kari Kallonen toivottaa Interan omistajuuden tervetulleeksi. ”Intera on dynaaminen ja kasvuorientoitunut omistaja, joka auttaa meitä kehittymään ja vahvistamaan asemaamme johtavana kotitaloustavaroiden toimittajana”, Kallonen sanoo.

”Orthex on erinomaisesti johdettu yritys, jolla on laaja ja kuluttajien hyvin tuntema tuoteportfolio. Orthexin erinomaiset asiakassuhteet perustuvat asiakaslähtöisiin toimintamenetelmiin ja osaavaan henkilöstöön. Edellytykset kasvun kiihdyttämiselle ovat kaikin puolin erinomaiset”, sanoo Interan osakas Martin Grotenfelt.

Oy Orthex Ab on suomalainen kodin muovituotteita valmistava ja markkinoiva yritys. Orthexin tuotteet ovat monikäyttöisiä ja edullisia joka kodin arkipäivän esineitä. Perheyritys on perustettu vuonna 1956 nykyiselle toimipaikalleen Lohjalle. Vuosien varrella se on kasvanut yhden miehen pajasta Suomen suurimmaksi kotitalousmuovien valmistajaksi. Vuonna 2008 Orthexin liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä 90 henkilöä.

Intera on vuonna 2007 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, joka tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I Ky, jossa on sijoittajina pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia kuten Kuntien eläkevakuutus, Ilmarinen, Valtion Eläkerahasto ja Sjätte AP-fonden.

Lisätietoja: Martin Grotenfelt, Intera Equity Partners, osakas, puh. +358 50 2145

Intera’s portfolio company Consti Yhtiöt Oy acquired Raitayhtiöt and Espoon LVI-Sisustus Oy

Building renovation companies Raitayhtiöt, Consti Talotekniikka (formerly Koja Tekniikka), Mansen Putki and Espoon LVI-Sisustus combine forces. Consti Yhtiöt (formerly Domendo Holding) becomes one of the leading comprehensive building renovation companies in Finland with a total turnover of €67 million. Consti Yhtiöt is owned by the Finnish private equity firm Intera, management of the combined companies and Erkki Norvio.

The building renovation market is expected to grow steadily in Finland. The main drivers of building renovation growth are the age structure of the Finnish building stock as well as new requirements for environment and energy efficiency. Finnish government is also committed to supporting building renovation activity.

“Consti has strong future prospects and the building renovation market is less sensitive to economic cycles than the new building market,” says Consti’s Chairman Erkki Norvio.

Consti Talotekniikka (formerly Koja Tekniikka), Mansen Putki and Espoon LVI-Sisustus are specialised in building systems renovation while Raitayhtiöt is focused on facade renovations. The main customers of Consti Yhtiöt are commercial property owners, private housing cooperatives and construction companies. Consti Yhtiöt has approximately 300 employees with premises in Helsinki, Espoo, Vantaa and Tampere. The companies will continue to operate as separate entities from their existing premises. Combined turnover of the companies amounted to approximately €67 million in 2008.

The owners of Raitayhtiöt and Espoon LVI-Sisustus will continue as shareholders and managers in Consti Yhtiöt. Focusing and investing in growth will create interesting new opportunities for the employees in the future.

Interan kohdeyritys Consti Yhtiöt Oy osti Raitayhtiöt sekä Espoon LVI-Sisustus Oy:n

Korjausrakentamiseen erikoistuneet Raitayhtiöt, Consti Talotekniikka (ent. Koja Tekniikka), Mansen Putki ja Espoon LVI-Sisustus yhdistävät voimansa. Näin syntyvä Consti Yhtiöt (ent. Domendo Holding) on yksi Suomen johtavista korjausrakentamisen kokonaispalveluyrityksistä 67 miljoonan euron liikevaihdolla. Consti Yhtiöt omistaa suomalainen pääomasijoittaja Intera, yhdistyvien yhtiöiden johto ja Erkki Norvio.

Korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan kasvavan Suomessa vakaasti. Korjausrakentamisen kasvuodotukset perustuvat muun muassa kotimaisen rakennuskannan ikään sekä uusiin ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin. Myös julkinen sektori on sitoutunut tukemaan korjausrakentamista.

”Constilla on hyvät tulevaisuudennäkymät eikä ala ole yhtä herkkä talouden suhdanteille kuin uudisrakentaminen”, sanoo Constin hallituksen puheenjohtaja Erkki Norvio.

Consti Talotekniikka, Mansen Putki ja Espoon LVI-Sisustus ovat erikoistuneet talotekniikkaan ja Raitayhtiöt julkisivusaneerauksiin. Constin asiakkaita ovat ammattimaiset kiinteistönomistajat, yksityiset asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet. Noin 300 henkilöä työllistävän Constin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella. Yritykset jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä nykyisissä toimitiloissaan. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 67 miljoonaa euroa.

Raitayhtiöiden ja Espoon LVI-Sisustuksen omistajat jatkavat Consti Yhtiöiden osakkaina ja johdossa. Panostaminen kasvuun tarjoaa henkilöstölle mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja luo uusia työpaikkoja.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Consti Talotekniikka on LVI-, sähkö-, tele-, automaatio-, sprinkleri- ja jäähdytysurakoinnin osaaja. Consti Talotekniikka toimii sekä korjaus- että uudisrakennussektorilla. Pääasiallisina toiminta-alueina ovat pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu. Consti Talotekniikan liikevaihto vuonna 2008 oli noin 36 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 94 työntekijää (www.consti.fi).

Raitayhtiöt on täyden palvelun julkisivujen korjausyhtiö, joka tekee kaiken sokkelista katon harjaan mukaan lukien pihojen viher- ja kunnostustyöt. Uudellamaalla toimivan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2008 noin 25 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 146 työntekijää (www.raitayhtiot.fi).

Mansen Putki on tamperelainen vankan kokemuksen omaava LVI-urakointi- ja huoltoliike. Pääasiallisena tominta-alueena on Tampereen seutu. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 23 työntekijää (www.mansenputki.fi).

Espoon LVI-Sisustus on Espoolainen LVI-urakointi- ja huoltoliike, joka kuuluu hanakat-markkinointiketjuun. Pääasiallisena tominta-alueena on pääkaupunkiseutu. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 12 työntekijää (www.espoonlvisisustus.fi).

Intera on vuonna 2007 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, joka tekee enemmistösijoituksia hyvän kasvupotentiaalin omaaviin suomalaisiin yrityksiin. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot, perheyritysten omistusjärjestelyt sekä yksityistämiset. Interan ensimmäinen rahasto on Intera Fund I, jossa on sijoittajina pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia kuten Kuntien eläkevakuutus, Ilmarinen, Valtion Eläkerahasto ja Sjätte AP-fonden.

Lisätietoja:

Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400-410 977

Jokke Paananen, Intera Equity Partners, osakas, puh. 050 300 3737