Heikki Kivirinta

Sijoitusammattilainen
Interalla vuodesta 2007
Aikaisempi kokemus BCG
Koulutus KTM ja CEMS MIM, Helsingin kauppakorkeakoulu ja HEC Paris
Nykyiset sijoitukset Merivaara, Tamtron, Trafotek, Prevent 360

Olen ollut mukana Interassa syksystä 2007, jolloin aloitimme sijoitustoiminnan. Sitä ennen toimin liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa, mikä antoi erinomaisen pohjan erilaisilla toimialoilla ja liiketoimintamalleilla toimivien yhtiöiden kehitystyöhön. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri sekä CEMS MIM Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Group HEC:stä Pariisista.

Interalla olen työskennellyt hyvin erilaisten kasvu- ja kehitystarinoiden parissa. Hoivapalveluyhtiö Mikevasta rakennettiin neljässä vuodessa valtakunnallinen palveluntarjoaja ja matkan varrella yhtiön koko yli kaksinkertaistettiin. Teknologiayhtiö Trafotekissä olen mukana toteuttamassa voimakasta kansainvälistymistä, mikä tarkoittaa toimintatavan muutosta niin myynnissä ja asiakkuuksien hoidossa, suunnittelussa ja tuotannossa kuin yhtiörakenteessa ja fyysisessä toimipisteverkostossakin. Pitkälle erikoistuneen ja kansainvälisillä markkinoilla toimivan teknologiayhtiön haasteet ovat tuttuja myös dynaamisen punnituksen järjestelmiin keskittyneessä Tamtronissa. Teknologia ja ihmisten hoitaminen puolestaan ovat yhdistyneet Merivaarassa, joka toimittaa ratkaisujaan sairaaloiden leikkaussaleihin ja potilasosastoille.